Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 25. února 2014 - Štrasburk
 Žádost, aby byl Tadeusz Cymański zbaven poslanecké imunity
 Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I
 Přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou (články 290 a 291 Smlouvy o fungování EU ***I
 Přizpůsobení právních aktů v oblasti spravedlnosti, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou (článek 290 Smlouvy o fungování EU ***I
 Přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou (článek 290 Smlouvy o fungování EU***I
 Jmenování člena Účetního dvora – Oscar Herics (AT)
 Změna článku 136 jednacího řádu o účasti poslanců na zasedáních
 Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 ***I
 Ochranná známka Společenství ***I
 Právní předpisy členských států o ochranných známkách ***I
 Zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii ***I
 Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) ***I
 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au pair ***I
 Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci EU Aid Volunteers ***I
 Fond evropské pomoci nejchudším osobám ***I
 Biocidní přípravky ***I
 Boj proti násilí páchanému na ženách
 Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko
 Správa jednotného trhu
 Šlechtění rostlin
Texty (1171 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí