Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 25. helmikuuta 2014 - Strasbourg
 Tadeusz Cymańskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Tietyt rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot ***I
 Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen (SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artikla) ***I
 Oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ***I
 Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen (SEUT-sopimuksen 290 artikla) ***I
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Oskar HERICS (AT)
 Jäsenten osallistumista istuntoihin koskevan työjärjestyksen 136 artiklan muuttaminen
 Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2020 mennessä ***I
 Yhteisön tavaramerkki ***I
 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***I
 Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ***I
 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto (Europol) ***I
 Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset ***I
 Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot ***I
 Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto ***I
 Biosidivalmisteet ***I
 Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta
 Säädösvallan siirto ja komission täytäntöönpanovallan käyttö
 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2014
 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
 Sisämarkkinoiden hallinnointi
 Kasvinjalostus
Tekstit (1172 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö