Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 25. veljače 2014. - Strasbourg
 Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom
 Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti ***I
 Prilagodba člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ***I
 Pravni akti u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) (Article 290 TFEU)***I
 Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) ***I
 Imenovanje člana Revizorskog suda - g. Oskar HERICS (AT)
 Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na sjednicama
 Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. ***I
 Žig Zajednice ***I
 Zakonodavstva država članica o žigovima ***I
 Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ***I
 Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) ***I
 Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu ***I
 Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć – volonteri za humanitarnu pomoć EU-a ***I
 Fond za europsku pomoć najugroženijima ***I
 Biocidni proizvodi ***I
 Borba protiv nasilja nad ženama
 Delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije
 Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014.
 Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta
 Upravljanje jedinstvenim tržištem
 Uzgoj biljaka
Tekstovi (1078 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti