Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2014. február 25., Kedd - Strasbourg
 A Tadeusz Cymański mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett tagállamok ***I
 Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. és 291. cikke) ***I
 Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) ***I
 Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok kiigazítása (az EUMSZ 290. cikke) ***I
 A Számvevőszék tagjainak kinevezése - Oskar HERICS (AT)
 Az eljárási szabályzat a képviselők üléseken való részvételéről szóló 136. cikkének módosítása
 Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2020. évi célérték ***I
 A közösségi védjegy ***I
 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok ***I
 A bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása ***I
 A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***I
 A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint au pair munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei ***I
 Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest ***I
 A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ***I
 A biocid termékek ***I
 A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem
 A jogalkotási felhatalmazás és a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlása
 A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés
 A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Foglalkoztatási és szociális aspektusok
 Az egységes piac irányítása
 A növénynemesítés
Szövegek (1244 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat