Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d. - Strasbūras
 Prašymas atšaukti Parlamento nario Tadeusz Cymański imunitetą
 Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia ***I
 Teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 ir 291 straipsniai) ***I
 Teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 straipsnis) ***I
 Teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 straipsnis) ***I
 Audito Rūmų nario skyrimas (Oskar HERICS, AT)
 Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio dėl dalyvavimo posėdžiuose pakeitimas
 Tikslas iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį ***I
 Bendrijos prekių ženklas ***I
 Valstybių narių teisės aktai, susiję su prekių ženklais ***I
 Pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas ***I
 Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūra (Europolas) ***I
 Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygos ***I
 Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas ***I
 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas ***I
 Biocidiniai produktai ***I
 Kova su smurtu prieš moteris
 Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir Komisijos naudojimasis įgyvendinimo įgaliojimais
 Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga
 Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje
 Bendrosios rinkos valdymas
 Augalų selekcija
Tekstai (1133 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika