Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2014. gada 25. februāris - Strasbūra
 Pieprasījums atcelt Tadeusz Cymański deputāta imunitāti
 Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām finanšu stabilitātes grūtībām vai kurām draud šādas grūtības ***I
 Tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana (LESD 290. un 291. pants) ***I
 Tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290. pants) ***I
 Tiesību aktu, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290. pants) ***I
 Oskar Herics (AT) iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā
 Grozījumu izdarīšana Reglamenta 136. pantā par deputātu piedalīšanos sēdēs
 Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam ***I
 Kopienas preču zīme ***I
 Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***I
 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija ***I
 Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) ***I
 Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, saņemot un nesaņemot atalgojumu, brīvprātīga darba un viesaukles darba nolūkā ***I
 Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss "ES palīdzības brīvprātīgie"***I
 Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds ***I
 Biocīdi***I
 Vardarbības pret sievietēm apkarošana
 Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana
 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums
 Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti
 Vienotā tirgus pārvaldība
 Augu selekcija
Teksti (1170 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika