Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 25 lutego 2014 r. - Strasburg
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Tadeusza Cymańskiego
 Państwa członkowskie doświadczajace poważnych trudności w zakresie stabilnosci finansowej lub nimi zagrożone ***I
 Dostosowanie szeregu aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (art. 290 i 291 TFUE) ***I
 Dostosowanie aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości, przewidujących stosowanie proceduru regulacyjnej połączonej z kontrolą (art. 290 TFUE) ***I
 Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połącznej z kontrolą ***I
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Oskar HERICS (AT)
 Zmiana art. 136 Regulaminu dotyczącego uczestnictwa posłów w posiedzeniach
 Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. ***I
 Wspólnotowy znak towarowy ***I
 Ustawodawstwa państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych ***I
 Zamrożenie i konfiskata dochodów pochodzących z działalności przestępczej ***I
 Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) ***I
 Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair ***I
 Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej ***I
 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym ***I
 Produkty biobójcze ***I
 Zwalczanie przemocy wobec kobiet
 Przekazywanie uprawnień ustawodawczych i korzystanie przez Komisję z uprawnień wykonawczych
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego 2014
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: aspekty społeczne i dotyczące zatrudnienia
 Zarządzanie jednolitym rynkiem
 Uprawa roślin
Teksty (1196 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności