Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 25 februarie 2014 - Strasbourg
 Cerere de ridicare a imunității parlamentare a dlui Tadeusz Cymański
 State membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***I
 Adaptarea unor acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (articolele 290 și 291 din TFUE) ***I
 Adaptarea unor acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (articolul 290 din TFUE) ***I
 Adaptarea unor acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (articolul 290 din TFUE) ***I
 Numirea unui membru al Curții de Conturi - Oskar HERICS (AT)
 Modificarea articolului 136 din Regulamentul de procedură privind participarea la ședințe
 Obiectivul prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi ***I
 Marca comunitară ***I
 Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***I
 Înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni ***I
 Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***I
 Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair ***I
 Corpul voluntar european de ajutor umanitar ***I
 Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane ***I
 Produsele biocide ***I
 Combaterea violenţei împotriva femeilor
 Delegarea competenţelor legislative şi exercitarea competențelor de executare de către Comisie
 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2014
 Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale
 Guvernanţa pieţei unice
 Ameliorarea plantelor
Texte (1226 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate