Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 25. februar 2014 - Strasbourg
 Zahteva za odvzem poslanske imunitete Tadeuszu Cymańskemu
 Finančno upravljanje za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I
 Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člena 290 in 291 PDEU) ***I
 Prilagoditev zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) ***I
 Prilagoditev zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (člen 290 PDEU) ***I
 Imenovanje člana Računskega sodišča - Oskar HERICS (AT)
 Sprememba člena 136 Poslovnika o navzočnosti poslancev na sejah
 Cilj za leto 2020 glede zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov ***I
 Blagovna znamka Skupnosti ***I
 Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ***I
 Zamrznitev in zaplemba premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ***I
 Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) ***I
 Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair ***I
 Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč - EU Aid Volunteers ***I
 Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim ***I
 Biocidni proizvodi ***I
 Boj proti nasilju nad ženskami
 Prenos zakonodajnih pooblastil in izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije
 Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2014
 Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki
 Upravljanje enotnega trga
 Žlahtnjenje rastlin
Besedila (1076 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov