Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk
 Politika soudržnosti
 Optimalizace rozvoje potenciálu nejvzdálenějších regionů
 Hodnocení financí Unie
 Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi ES a Kostarikou, Salvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, s výjimkou čl. 49 odst. 3 této dohody ***
 Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi ES a Kostarikou, Salvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, pokud jde o čl. 49 odst. 3 této dohody ***
 Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
 Společný systém daně z přidané hodnoty *
 Změna rozhodnutí 2009/831/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti *
 Změna rozhodnutí 2004/162/ES, pokud jde o jeho použití na Mayotte ode dne 1. ledna 2014 *
 Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob
 Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob ***
 Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob ***
 Dohoda EU-Turecko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
 Prodloužení platnosti článku 147 jednacího řádu Evropského parlamentu do konce osmého volebního období
 Změna článku 166 (konečné hlasování) a čl. 195 odst. 3 (hlasování ve výboru) jednacího řádu Evropského parlamentu
 Jednotný evropský železniční prostor ***I
 Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***I
 Interoperabilita železničního systému ***I
 Bezpečnost železnic ***I
 Agentura Evropské unie pro železnice ***I
 Normalizace účtů železničních podniků ***I
 Hlášení událostí v civilním letectví ***I
 Zavedení palubního systému eCall ***I
 Zprostředkování pojištění ***I
 Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 ***I
 Transevropské telekomunikační sítě ***I
 Přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru ***I
 Společná evropská právní úprava prodeje ***I
 Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I
 Dlouhodobé financování evropského hospodářství
 Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů
 Podpora rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik
Texty (1768 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí