Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg
 Samhørighedspolitik
 Optimering af potentialet i regionerne i den yderste periferi gennem mere synergi mellem EU's strukturfonde og andre EU-programmer
 Evaluering af Unionens finanser
 Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side, undtagen artikel 49, stk. 3 ***
 Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side for så vidt angår artikel 49, stk. 3, heri ***
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
 Det fælles merværdiafgiftssystem *
 Ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode *
 Ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar 2014 *
 Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål
 Rammeaftale mellem EU og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål ***
 Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål ***
 Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ***
 Henstilling til afgørelse - forlængelse af anvendelsen af artikel 147 i Parlamentets forretningsorden indtil udløbet af den ottende valgperiode
 Ændring af artikel 166 (endelig afstemning) og artikel 195, stk. 3 (afstemninger i udvalgene) i Parlamentets forretningsorden
 Et fælles europæisk jernbaneområde ***I
 De nationale markeder for personbefordring med jernbane ***I
 Interoperabilitet i jernbanesystemet ***I
 Jernbanesikkerhed ***I
 Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I
 Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I
 Indberetning af episoder inden for civil luftfart ***I
 Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***I
 Forsikringsformidling ***I
 Unionens tredje flerårige handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 2014-2020 ***I
 Transeuropæiske telekommunikationsnet ***I
 Tilgængeligheden af offentlige organers websteder ***I
 Fælles EU-købelov ***I
 Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter ***I
 Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi
 Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene
 Udviklingsfremme gennem ansvarlig virksomhedspraksis, herunder udvindingsindustriens rolle i udviklingslande
Tekster (1707 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik