Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg
 Kohezijska politika
 Optimizacija razvoja potencijala najudaljenijih regija
 Ocjena financija Unije
 Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, uz izuzetak njegovog članka 49. stavka 3. ***
 Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EZ-a i republika Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, u vezi s njegovim člankom 49. stavkom 3. ***
 Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
 Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost *
 Izmjena Odluke 2009/831/EZ u pogledu razdoblja njezine primjene *
 Izmjena Odluke 2004/162/EZ u pogledu njezine primjene na Mayotte od 1. siječnja 2014. *
 Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat
 Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske zajednice i Indonezije, s iznimkom pitanja koja se odnose na ponovni prihvat ***
 Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EZ-a i Indonezije, u vezi s pitanjima koja se odnose na ponovni prihvat ***
 Sporazum između EU-a i Republike Turske o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole ***
 Preporuka za odlukeu - Produženje valjanosti članka 147. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva
 Izmjena članka 166. (konačno glasovanje) i članka 195. stavka 3. (glasovanje u odboru) Pravilnika Parlamenta
 Jedinstveni europski željeznički prostor ***I
 Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I
 Interoperabilnost željezničkog sustava ***I
 Sigurnost željeznica ***I
 Agencija Europske unije za željeznice
 Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I
 Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu ***I
 Uvođenje sustava eCall u vozila ***I
 Posredovanje u osiguranju ***I
 Treći program za djelovanje EU-a na području zdravstva 2014. - 2020. ***I
 Transeuropske telekomunikacijske mreže ***I
 Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora ***I
 Zajednički europski zakon o prodaji robe ***I
 Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda ***I
 Dugoročno financiranje europskog gospodarstva
 Seksualno iskorištavanje i prostitucija te njezin utjecaj na jednakost spolova
 Promicanje razvoja odgovornim poslovnim praksama
Tekstovi (1639 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti