Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Elfogadott szövegek
2014. február 26., Szerda - Strasbourg
 A kohéziós politika
 A legkülső régiók, a strukturális alapok és egyéb uniós programok
 Az Unió pénzügyi helyzetének értékelése
 A Costa Rica Köztársasággal, a Salvadori Köztársasággal, a Guatemalai Köztársasággal, a Hondurasi Köztársasággal, a Nicaraguai Köztársasággal és a Panamai Köztársasággal létrejött, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás, annak 49. cikke (3) bekezdésének kivételével ***
 Az Costa Rica Köztársasággal, a Salvadori Köztársasággal, a Guatemalai Köztársasággal, a Hondurasi Köztársasággal, a Nicaraguai Köztársasággal és a Panamai Köztársasággal létrejött, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás, annak 49. cikke (3) bekezdése tekintetében ***
 A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *
 A közös hozzáadottértékadó-rendszer *
 A 2009/831/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosítása *
 A 2004/162/EK határozat 2014. január 1-jétől Mayotte-ra történő alkalmazása tekintetében történő módosítása *
 Az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével
 Az Európai Közösség és az Indonézia közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével ***
 Az Európai Közösség és az Indonézia közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében ***
 Az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás ***
 A Parlament eljárási szabályzata 147. cikke alkalmazásának kiterjesztése a nyolcadik parlamenti ciklus végéig
 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 166. cikkének (zárószavazás) és 195. cikke (3) bekezdésének (szavazás a bizottságban) módosítása
 Az egységes európai vasúti térség ***I
 A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások ***I
 A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága ***I
 A vasúti biztonság ***I
 Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ***I
 A vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálása ***I
 A polgári légi közlekedésben előforduló események jelentése ***I
 A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***I
 A biztosítási közvetítés ***I
 Az Egészségügy a növekedésért program (2014–2020) ***I
 Transzeurópai távközlési hálózatok ***I
 A közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítése ***I
 Közös európai adásvételi jog ***I
 Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése ***I
 Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása
 Szexuális kizsákmányolás és prostitúció és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatása
 A fejlődés előmozdítása felelős üzleti gyakorlatok révén
Szövegek (1936 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat