Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2014. gada 26. februāris - Strasbūra
 Kohēzijas politika
 Attālāko reģionu potenciāla kāpināšana
 Savienības finansiālā stāvokļa novērtējums
 Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp EK un Gvatemalu, Hondurasu, Kostariku, Nikaragvu, Panamu un Salvadoru, izņemot tā 49. panta 3. punktu ***
 Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp EK un Gvatemalu, Hondurasu, Kostariku, Nikaragvu, Panamu un Salvadoru attiecībā uz tā 49. panta 3. punktu ***
 Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
 Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma *
 Lēmuma 2009/831/EK grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas termiņu *
 Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2004/162/EK attiecībā uz tā piemērošanu Majotā no 2014. gada 1. janvāra *
 EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu
 EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu ***
 EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu ***
 Nolīgums starp ES un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti ***
 Ieteikums lēmumam - Parlamenta Reglamenta 147. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta astotā sasaukuma beigām
 Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 166. pantā (galīgais balsojums) un 195. panta 3. punktā (balsošana komitejā)
 Vienota Eiropas dzelzceļa telpa ***I
 Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***I
 Dzelzceļu sistēmas savstarpēja izmantojamība ***I
 Dzelzceļu drošība ***I
 Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra ***I
 Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos ***I
 Ziņošana par atgadījumiem civilajā aviācijā ***I
 Transportlīdzekļu eCall sistēmas izveide ***I
 Apdrošināšanas starpniecība ***I
 Trešā ES daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014–2020) ***I
 Eiropas telekomunikāciju tīkli ***I
 Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamība ***I
 Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi ***I
 Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana ***I
 Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējums
 Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību
 Attīstības veicināšana ar atbildīgu uzņēmējdarbības praksi
Teksti (1748 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika