Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 26. februára 2014 - Štrasburg
 Politika súdržnosti
 Optimalizácia rozvoja potenciálu najvzdialenejších regiónov
 Hodnotenie financií Únie
 Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, s výnimkou jej článku 49 ods. 3 ***
 Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi ES a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, pokiaľ ide o jej článok 49 ods. 3 ***
 Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty *
 Zmena rozhodnutia 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania *
 Zmena rozhodnutia 2004/162/ES, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Mayotte od 1. januára 2014 *
 Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou
 Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou ***
 Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi ES a Indonéziou, pokiaľ ide o otázky súvisiace s readmisiou ***
 Dohoda medzi EÚ a Tureckom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom ***
 Odporúčanie pre rozhodnutie – Predĺženie platnosti ustanovení článku 147 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca ôsmeho volebného obdobia
 Zmena článku 166 (záverečné hlasovanie) a článku 195 ods. 3 (hlasovanie vo výbore) rokovacieho poriadku Parlamentu
 Jednotný európsky železničný priestor ***I
 Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***I
 Interoperabilita systému železníc ***I
 Bezpečnosť železníc ***I
 Železničná agentúra Európskej únie ***I
 Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I
 Hlásenie udalostí v civilnom letectve ***I
 Zavádzanie palubného systému eCall ***I
 Sprostredkovanie poistenia ***I
 Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 ***I
 Transeurópske telekomunikačné siete ***I
 Prístupnosť webových lokalít orgánov verejného sektora ***I
 Spoločné európske kúpne právo ***I
 Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov ***I
 Dlhodobé financovanie európskeho hospodárstva
 Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť
 Podpora rozvoja prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík
Texty (1771 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia