Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg
 Sammanhållningspolitiken
 Att optimera de yttersta randområdenas potential
 Utvärderingen av unionens finanser
 EG-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, avtal om politisk dialog och samarbete, med undantag för artikel 49.3 ***
 Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, vad gäller artikel 49.3 ***
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Ett gemensamt system för mervärdesskatt *
 Ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningstperiod *
 Ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014 *
 Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande
 Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande ***
 Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien vad gäller ärenden som rör återtagande ***
 Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
 Förlängning av tillämpningen av artikel 147 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av den åttonde valperioden
 Ändring av artiklarna 166 (slutomröstning) och 195.3 (omröstningar i utskott) i parlamentets arbetsordning
 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I
 Inrikes persontrafik på järnväg ***I
 Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I
 Järnvägssäkerhet ***I
 Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I
 Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I
 Rapportering om händelser inom civil luftfart ***I
 Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***I
 Försäkringsförmedling ***I
 Tredje programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) ***I
 Transeuropeiska telekommunikationsnät ***I
 Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser ***I
 Gemensam europeisk köplag ***I
 Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I
 Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin
 Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten
 Främja utveckling genom ansvarsfulla affärsmetoder
Texter (1738 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy