Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 27 февруари 2014 г. - Страсбург
 Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT)
 Европейска заповед за разследване в наказателноправната област ***I
 Визови изисквания за граждани на трети страни ***I
 Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС ***
 Контрол на лица на външните граници ***I
 Третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване ***I
 Положението в Украйна
 Положението в Ирак
 Употребата на въоръжени безпилотни самолети
 Основните права в Европейския съюз през 2012 г.
 Европейска заповед за арест
 Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС
 Положението във Венецуела
 Бъдещето на визовата политика на ЕС
 Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените
 Такси за възпроизвеждане за лично ползване
Текстове (570 kb)
Правна информация - Политика за поверителност