Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 27. februar 2014 - Strasbourg
 SOLVIT
 Europæisk efterforskningskendelse ***I
 Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I
 Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU ***
 Personkontrol ved de ydre grænser ***I
 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I
 Situationen i Ukraine
 Situationen i Irak
 Anvendelse af bevæbnede droner
 De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union
 Den europæiske arrestordre
 Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union
 Situationen i Venezuela
 EU's fremtidige visumpolitik
 Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle
 Privatkopieringsafgifter
Tekster (325 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik