Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg
 SOLVIT
 Euroopa uurimismäärus ***I
 Viisanõuded kolmandate riikide kodanikele ***I
 ELi ja Indoneesia Vabariigi vaheline metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping ***
 Välispiiridel isikute kontrollimine ***I
 Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ***I
 Olukord Ukrainas
 Olukord Iraagis
 Relvastatud mehitamata luurelennukite kasutamine
 Põhiõigused Euroopa Liidus (2012)
 Euroopa vahistamismäärus
 ELi ja Indoneesia vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist
 Olukord Venezuelas
 ELi viisapoliitika tulevik
 Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks
 Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks
Tekstid (312 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika