Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 27 februari 2014 - Straatsburg
 SOLVIT
 Europees onderzoeksbevel in strafzaken ***I
 Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I
 Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU ***
 Controle van personen aan de buitengrenzen ***I
 Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld ***I
 Situatie in Oekraïne
 Situatie in Irak
 Inzet van gewapende drones
 Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012
 Europees aanhoudingsbevel
 Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU
 Situatie in Venezuela
 Toekomst van het visumbeleid van de EU
 Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen
 Heffingen voor kopiëren voor privégebruik
Teksten (343 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid