Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 27 lutego 2014 r. - Strasburg
 SOLVIT
 Europejski nakaz dochodzeniowy ***I
 Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich ***I
 Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE ***
 Kontrola osób na granicach zewnętrznych ***I
 Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I
 Sytuacja na Ukrainie
 Sytuacja w Iraku
 Stosowanie uzbrojonych dronów
 Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012)
 Europejski nakaz aresztowania
 Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE
 Sytuacja w Wenezueli
 Przyszłość unijnej polityki wizowej
 Szczególne środki w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mające na celu zwiększenie roli kobiet
 Opłaty licencyjne za kopię na użytek prywatny
Teksty (343 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności