Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0063(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0260/2013

Předložené texty :

A7-0260/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/03/2014 - 9.21
CRE 11/03/2014 - 9.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0200

Přijaté texty
PDF 284kWORD 84k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů ***I
P7_TA(2014)0200A7-0260/2013
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (COM(2013)0106 – C7–0048/2013 – 2013/0063(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0106),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0048/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2013(1),

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 4. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0260/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 90.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. března 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009
P7_TC1-COD(2013)0063

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 510/2014.)


Příloha k legislativnímu usnesení

Prohlášení Komise k aktům v přenesené pravomoci

V souvislosti s tímto nařízením Komise připomíná, že v bodě 15 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí se zavázala poskytovat Parlamentu veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s národními odborníky v souvislosti se svou prací na přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí