Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2147(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0125/2014

Předložené texty :

A7-0125/2014

Rozpravy :

PV 10/03/2014 - 21
CRE 10/03/2014 - 21

Hlasování :

PV 11/03/2014 - 9.29
CRE 11/03/2014 - 9.29
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0207

Přijaté texty
PDF 320kWORD 103k
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
Saúdská Arábie
P7_TA(2014)0207A7-0125/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe (2013/2147(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na dohodu o spolupráci ze dne 25. února 1989 mezi Evropskou unií a Radou pro spolupráci v Perském zálivu (GCC),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. července 1990 o významu dohody o volném obchodu, která má být uzavřena mezi EHS a Radou pro spolupráci v Perském zálivu(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 1996 o Saúdské Arábii(2),

—  s ohledem na dohodu o hospodářské spolupráci mezi zeměmi GCC přijatou dne 31. prosince 2001 v Maskatu v Sultanátu Omán a na prohlášení GCC z Dohá o zahájení celní unie určené Radě pro spolupráci arabských států v Perském zálivu ze dne 21. prosince 2002,

—  s ohledem na ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) Saúdskou Arábií v říjnu 2004, zejména na článek 7 této úmluvy o politickém a veřejném životě,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2005 o Saúdské Arábii(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o svobodě projevu na internetu(4),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2007 s názvem „Reformy v arabském světě: jaká má být strategie Evropské unie“(5),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2007 o právech žen v Saúdské Arábii(6),

—  s ohledem na zprávu „Provádění evropské bezpečnostní strategie: Zajišťování bezpečnosti v měnícím se světě“ přijatou Radou v prosinci 2008,

—  s ohledem na společné komuniké z 19. zasedání Smíšené rady a ministrů EU-GCC, které se uskutečnilo dne 29. dubna 2009 v Maskatu,

—  s ohledem na společný akční program (2010–2013) pro provádění dohody o spolupráci EU-GCC z roku 1989,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o Unii pro Středomoří(7),

—  s ohledem na společné komuniké z 20. zasedání Smíšené rady a ministrů EU-GCC, které se uskutečnilo dne 14. června 2010 v Lucemburku,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2011 o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu(8),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu(9),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe(10),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011 o situaci v Sýrii(11),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2011 o Bahrajnu(12),

—  s ohledem na svá usnesení z výročních zasedání Komise OSN pro lidská práva v Ženevě (2000–2012),

—  s ohledem na návštěvu předsedkyně podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva v Saúdské Arábii, kterou podnikla jménem předsedy Parlamentu Martina Schulze ve dnech 24.–25. listopadu 2013,

—  s ohledem na své výroční zprávy o dodržování lidských práv,

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0125/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Království Saúdské Arábie (SA) je vlivným politickým, hospodářským a náboženským aktérem na Blízkém východě a v islámském světě, předním světovým producentem ropy a zakladatelem a významným členem Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) a skupiny G-20; vzhledem k tomu, že Království Saúdské Arábie je důležitým partnerem EU;

B.  vzhledem k tomu, že EU je hlavním obchodním partnerem Saúdské Arábie s 15% podílem na jejím celkovém obchodu a že SA je jedenáctým největším obchodním partnerem EU; vzhledem k tomu, že mnoho velkých společností z EU investuje do saúdskoarabského hospodářství, zejména do tamního ropného průmyslu, a že SA je významným trhem pro vývoz průmyslového zboží z EU v oblastech, jako je obrana, doprava, automobilový průmysl, zdravotnictví či chemických průmysl;

C.  vzhledem k tomu, že dovoz zboží z SA do EU a vývoz zboží z EU do SA mezi lety 2010 a 2012 významně vzrostl;

D.  vzhledem k tomu, že jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Radou pro spolupráci v Perském zálivu, která byla zahájena před dvaceti lety, stále nedospěla do konce;

E.  vzhledem k tomu, že EU a SA čelí společným výzvám, které mají globální povahu a dopad, jako je rychle se měnící hospodářství, migrace, energetická bezpečnost, mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení a zhoršování životního prostředí;

F.  vzhledem k tomu, že měnící se politická a strategická situace na Blízkém východě a v severní Africe vyžaduje přehodnocení vztahů mezi EU a SA;

G.  vzhledem k tomu, že SA je dědičnou absolutní monarchií bez voleného parlamentu; vzhledem k tomu, že čelí sporům o nástupnictví; vzhledem k tomu, že SA čítá 28 milionů obyvatel, včetně 9 milionů cizinců a 10 milionů mladých lidí mladších 18 let; vzhledem k tomu, že od roku 2001 jsou v SA prováděny skromné a pozvolné reformy, které ale nejsou institucionalizovány, takže mohou být snadno zrušeny; vzhledem k tomu, že pověst země v oblasti lidských práv zůstává neutěšená, s výrazným rozporem mezi mezinárodními povinnostmi a jejich plněním;

H.  vzhledem k tomu, že vůbec první komunální volby konané v Saúdské Arábii v roce 2005 byly prvními volbami v historii země; vzhledem k tomu, že v roce 2015 vzejde z voleb pouze polovina členů obecních rad, zatímco druhá polovina bude i nadále jmenována králem;

I.  vzhledem k tomu, že až letos bylo 30 žen poprvé jmenováno do poradního shromáždění (Šúry), a vzhledem k tomu, že ženy budou mít právo volit v komunálních volbách až v roce 2015;

J.  vzhledem k tomu, že Světová banka umístila ve své zprávě „Ženy, podnikání a právo v roce 2014 – odstraňování překážek v zájmu větší rovnosti žen a mužů“(13) Saúdskou Arábii na první místo v seznamu zemí, jejichž právní předpisy omezují ekonomický potenciál žen;

K.  vzhledem k tomu, SA je jedinou zemí na světě, kde ženám není dovoleno řídit automobil, a ačkoli neexistuje žádný oficiální předpis, který by ženám řízení zakazoval, formalizoval ministerský dekret z roku 1990 stávající zvykový zákaz a ženám, které se pokusí řídit, hrozí zatčení;

L.  vzhledem k tomu, že Index genderové nerovnosti (GII, vytvořený UNDP) řadí Saúdskou Arábii na 145. místo ze 148 zemí, což z ní činí jednu ze zemí s nejnerovnějším postavením žen a mužů; vzhledem k tomu, že světová zpráva o genderových rozdílech za rok 2012 (Global Gender Gap Report 2012, Světové ekonomické fórum) řadí podíl žen na trhu práce v SA mezi nejslabší na světě (133. místo ze 135 zemí);

M.  vzhledem k tomu, že v SA je u mnoha trestných činů uplatňován trest smrti a že v roce 2013 bylo popraveno nejméně 24 osob; vzhledem k tomu, že v roce 2011 bylo popraveno nejméně 80 osob a podobný počet osob byl popraven i v roce 2012 – tedy více než třikrát tolik ve srovnání s rokem 2010 – a to včetně nezletilých osob a cizinců; vzhledem k tomu, že SA je jednou z mála zemí, které stále vykonávají veřejné popravy; vzhledem k tomu, že byly hlášeny případy, kdy byly ženy v Saúdské Arábii popraveny ukamenováním, což je v rozporu s normami stanovenými Komisí OSN pro postavení žen, která tuto praxi odsuzuje jako kruté mučení;

N.  vzhledem k tomu, že SA přijala a uplatnila rozhodná a přísná opatření k potírání terorismu a finančních aktivit souvisejících s terorismem; vzhledem k tomu, že SA zároveň hraje vedoucí úlohu v šíření a propagaci mimořádně přísného salafistického (wahhábistického) výkladu islámu po celém světě; vzhledem k tomu, že nejextrémnější projevy salafismu (wahhábismu) inspirovaly teroristické organizace, jako je al-Káida, a představují celosvětovou bezpečnostní hrozbu, včetně pro SA samotnou; vzhledem k tomu, že SA vyvinula systém kontroly finančních transakcí, aby zajistila, že žádné finanční prostředky nebudou směřovány do teroristických organizací, a že je nutné tento systém dále posílit;

O.  vzhledem k tomu, že odborníci OSN v oblasti lidských práv vyjádřili dlouhotrvající obavy z příliš rozsáhlých protiteroristických opatření včetně využívání tajných vězení, která vystavila vazbě a věznění na základě obvinění z terorismu také pokojné disidenty; vzhledem k tomu, že mezinárodní organizace na ochranu lidských práv naléhavě vyzvaly krále Abdalláha, aby zamítl protiteroristický zákon přijatý radou ministrů dne 16. prosince 2013, neboť jeho příliš široká definice terorismu ukládá nespravedlivá omezení svobody projevu tím, že může kriminalizovat jakékoli projevy kritické vůči saúdskoarabské vládě či společnosti;

P.  vzhledem k tomu, že svoboda slova a svoboda tisku a sdělovacích prostředků, ať on-line, či off-line, jsou klíčovou podmínkou a katalyzátorem demokratizace a reforem a zásadním prostředkem kontroly moci;

Q.  vzhledem k tomu, že SA má aktivní komunitu on-line aktivistů a nejvyšší počet uživatelů sítě Twitter na Blízkém východě;

R.  vzhledem k tomu, že práce organizací na ochranu lidských práv je v SA velmi tvrdě omezena, jak o tom svědčí odmítnutí úřadů zaregistrovat Centrum na ochranu lidských práv Adala či Sdružení pro lidská práva; vzhledem k tomu, že charitativní organizace jsou stále jediným povoleným typem organizací občanské společnosti v zemi;

S.  vzhledem k tomu, že SA musí zajistit skutečnou náboženskou svobodu, zejména té, týkající se veřejného praktikování a náboženských menšin v souladu s důležitou úlohou, kterou SA hraje jako správce dvou svatých mešit islámu v Mekce a Medíně;

T.  vzhledem k tomu, že SA se nadále ve velkém měřítku dopouští porušování základních lidských práv, a to i přes deklarovaný souhlas s řadou doporučení vzešlých z všeobecného pravidelného přezkumu v roce 2009 přednesený před Radou OSN pro lidská práva; vzhledem k tomu, že k těmto doporučením patří reforma systému trestního soudnictví, který porušuje většinu základních mezinárodních norem, neboť vězni běžně čelí systematickému porušování práva na řádný proces, jelikož neexistuje žádný psaný trestní zákoník, který by jednoznačně vymezil, co je trestným činem, a soudci mohou rozhodovat zcela dle svého vlastního výkladu islámského práva a prorockých tradic; vzhledem k tomu, že stávající ministr spravedlnosti zdůraznil svůj záměr kodifikovat právo šaría a vydat pokyny pro vynášení rozsudků;

U.  vzhledem k tomu, že v roce 2007 inicioval král Abdalláh několik postupných reforem soudnictví, když schválil plán nového soudního systému, včetně vytvoření nejvyššího soudu a specializovaných obchodních, pracovních a správních soudů;

V.  vzhledem k tomu, že více než milion Etiopanů, Bangladéšanů, Indů, Filipínců, Pákistánců a Jemenců bylo v posledních několika měsících posláno domů poté, co byla zavedena reforma pracovního práva mající za cíl snížit vysoký počet migrujících pracovníků v rámci boje proti nezaměstnanosti saúdskoarabských občanů; vzhledem k tomu, že velké počty navrátivších se osob mimořádně zatížily často chudé a zranitelné země původu;

W.  vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2013 zvolilo Valné shromáždění OSN Království Saúdské Arábie členem Rady pro lidská práva, a to na tříleté období počínaje 1. lednem 2014;

X.  vzhledem k tomu, že zahájení dialogu mezi SA a EU o lidských právech by mohlo být velmi užitečnou příležitostí ke zvýšení vzájemného porozumění a pro podporu dalších reforem v zemi;

1.  uznává vzájemnou závislost EU a SA z hlediska regionální stability, vztahů s islámským světem, osudu přechodů zemí arabského jara k demokracii, izraelsko-palestinského mírového procesu, války v Sýrii, zlepšování vztahů s Íránem, boje proti terorismu, stability světových trhů s ropou a finančních trhů a otázek obchodu, investic a správy věcí veřejných v celosvětovém měřítku, zvláště v rámci Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a skupiny G-20; poukazuje na skutečnost, že geopolitické prostředí SA a dalších členských států Rady pro spolupráci v Perském zálivu činí z těchto zemí ohnisko bezpečnostních problémů, jež mají regionální a globální dopady;

2.  sdílí některé obavy vyjádřené SA, avšak naléhavě žádá její vládu, aby aktivně a konstruktivně spolupracovala s mezinárodním společenstvím; vítá v této souvislosti zejména dohodu mezi USA a Ruskem o zbavení Sýrie chemických zbraní a o zabránění vojenské konfrontaci;

3.  apeluje také na SA, aby aktivně podpořila nedávnou prozatímní dohodu mezi skupinou E3/EU+3 a Íránem a aby v zájmu míru a bezpečnosti celého regionu pomohla během příštích šesti měsíců zajistit prostřednictvím komplexnější dohody diplomatické řešení dosud nevyřešených jaderných otázek;

4.  zdůrazňuje zájem Evropy o mírový a spořádaný vývoj a politický reformní proces v SA jako klíčový faktor pro zajištění dlouhodobého míru, stability a rozvoje této oblasti;

5.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby s EU zahájily dialog o lidských právech s cílem umožnit lepší porozumění a identifikaci potřebných změn;

6.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby umožnily činnost organizací na ochranu lidských práv tím, že zjednoduší registraci jejich licencí; vyjadřuje politování nad obtěžováním aktivistů působících v oblasti lidských práv a nad jejich zadržováním bez obvinění;

7.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby svému Národnímu sdružení pro lidská práva umožnily nezávislé působení a aby dodržovaly veškeré normy OSN týkající se vnitrostátních institucí pro lidská práva (Pařížské zásady);

8.  připomíná, že situace v oblasti lidských práv v SA byla hodnocena v rámci všeobecného pravidelného přezkumu Rady OSN pro lidská práva v únoru 2009 a že saúdskoarabské orgány formálně přijaly značný počet doporučení, která během tohoto přezkumu předložily členské státy EU, například včetně doporučení požadujících zrušení mužského poručnictví a doporučení zaměřených na omezení uplatňování trestu smrti a tělesných trestů; očekává výraznější pokrok při uplatňování těchto doporučení a naléhavě žádá SA, aby zaujala konstruktivní přístup k doporučením předloženým v souvislosti s probíhajícím všeobecným pravidelným přezkumem za rok 2013;

9.  vyjadřuje vážné znepokojení nad skutečností, že zůstává nadále rozšířeno porušování lidských práv, jako je svévolné zatýkání a zadržování, mučení, zákaz cestování, obtěžování ze strany soudní moci a nespravedlivé soudní procesy; je zvlášť znepokojen zprávami, že takzvaná protiteroristická opatření jsou stále více využívána jako nástroj k zatýkání zastánců lidských práv a že beztrestnost porušování lidských práv údajně narůstá; vyzývá saúdskoarabskou vládu, aby naléhavě konala v souladu s doporučeními všeobecného pravidelného přezkumu z roku 2009, včetně dalšího provádění a posílení reformy soudního systému;

10.  vítá skutečnost, že se SA prostřednictvím Rady pro lidská práva a úmluv o všeobecných lidských právech, které dosud ratifikovala, zapojila do systému lidských práv OSN; vyzývá však SA, aby podepsala a ratifikovala další klíčové smlouvy a dohody OSN o lidských právech, jako je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin;

11.  je přesvědčen, že s členstvím v Radě OSN pro lidská práva jsou spojena očekávání celého světa ve smyslu zvlášť důsledného dodržování lidských práv a demokracie, a apeluje na SA, aby zvýšila své reformní úsilí; očekává, že členové Rady pro lidská práva budou plně spolupracovat v rámci jejích zvláštních postupů a že umožní nerušené návštěvy všech zvláštních zpravodajů OSN, zejména že přijmou návštěvu zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání;

12.  připomíná, že SA má údajně nejvyšší procento uživatelů sítě Twitter na světě, což ukazuje na významnou úlohu internetových sociálních sítí v zemi a na rostoucí používání internetu a sociálních sítí u žen; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby umožnily existenci nezávislého tisku a sdělovacích prostředků a zajistily svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování pro všechny obyvatele SA; vyjadřuje politování nad útiskem aktivistů a účastníků protestů při pokojných demonstracích; zdůrazňuje, že mírové prosazování základních zákonných práv či vyjadřování kritických připomínek prostřednictvím sociálních médií představuje projevy nezadatelného práva, jak zdůraznil Parlament ve své zprávě o digitální svobodě; zdůrazňuje, že svoboda tisku a sdělovacích prostředků, on-line i off-line, je ve svobodné společnosti nezbytná a je klíčovým prostředkem kontroly moci;

13.  vyzývá vládu Království Saúdské Arábie, aby ctila své závazky vůči několika nástrojům na ochranu lidských práv, včetně Arabské charty lidských práv, Úmluvy o právech dítěte, Úmluvy proti mučení a Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen;

14.  vyzývá SA, aby podepsala a ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu (ICC);

15.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zlepšily svůj soudní systém založený na právu šaría, tak aby splňoval mezinárodní normy, jimiž se řídí postupy pro zatýkání, vazbu a soudní řízení, jakož i práva vězňů;

16.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby propustily vězně svědomí, ukončily soudní a mimosoudní obtěžování zastánců lidských práv a urychlily provádění nových právních předpisů o nevládních organizacích zabezpečujících jejich registraci, svobodné působení a možnost legálního fungování;

17.  vyzývá ESVČ, aby aktivně podporovala skupiny občanské společnosti, které pracují na posílení lidských práv a demokracie v Saúdské Arábii; vyzývá delegaci EU v Rijádu, aby vedla aktivní agendu v oblasti lidských práv prostřednictvím sledování soudních případů v roli pozorovatele a vykonávání návštěv ve věznicích;

18.  znovu opakuje svůj požadavek na všeobecné zrušení mučení, tělesných trestů a trestu smrti a vyzývá k okamžitému moratoriu na výkon trestu smrti v SA; vyslovuje politování nad skutečností, že SA nadále uplatňuje trest smrti v souvislosti s velkou škálou trestných činů; vyzývá rovněž saúdskoarabské orgány, aby reformovaly soudní systém s cílem vyloučit veškeré formy tělesných trestů; v této souvislosti vítá, že SA nedávno schválila právní úpravu, jež činí trestný čin z domácího zneužívání;

19.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že v lednu loňského roku byla v SA popravena pracovnice v domácnosti ze Srí Lanky Rizana Nafeeková za trestný čin, který údajně spáchala ještě jako dítě, což je v jasném rozporu s Úmluvou o právech dítěte, která výslovně zakazuje trest smrti u osob, jež v době spáchání trestného činu nedosáhly věku 18 let;

20.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zajistily důkladné a nestranné vyšetření veškerých nařčení z mučení a jiného špatného zacházení, aby všichni údajní pachatelé byli stíháni a aby žádná prohlášení, jež mohla být získána za použití mučení, nebyla používána jako důkaz v trestním řízení;

21.  hluboce lituje skutečnosti, že i přes ratifikaci Mezinárodní úmluvy proti mučení je získávání přiznání pod nátlakem nebo v důsledku mučení běžnou praxí; naléhavě žádá saúdskoarabské orgány, aby zajistily úplné vymýcení mučení ze saúdskoarabského soudního a vězeňského systému;

22.  vyjadřuje hluboké zděšení nad skutečností, že SA patří k zemím, jež stále praktikují veřejné popravy, uříznutí údu a bičování; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby přijaly právní předpisy zakazující tyto praktiky, jež představují hrubé porušení řady mezinárodních nástrojů na ochranu lidských práv, jejichž signatářem je i SA;

23.  lituje skutečnosti, že saúdskoarabské orgány nepozvaly k návštěvě zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení a zvláštního zpravodaje OSN pro zastánce lidských práv, a to i přes doporučení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) určeného všem státům, aby pozvaly zvláštní zpravodaje OSN na oficiální návštěvu;

24.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby respektovaly veřejné vyznávání jakéhokoli náboženství; vítá založení Mezinárodního centra krále Abdalláha ibn Abd al-Azíze pro mezináboženský a mezikulturní dialog (King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue, KAICIID) ve Vídni, jehož cílem je podpora dialogu mezi stoupenci různých náboženství a kultur po celém světě; pobízí orgány, aby podporovaly umírněnost a toleranci náboženské rozmanitosti na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně náboženských zařízení, a rovněž ve veřejném projevu úředníků a státních zaměstnanců;

25.  zdůrazňuje potřebu dodržování základních práv všech náboženských menšin; vyzývá orgány, aby vyvinuly větší úsilí na zabezpečení tolerance a pokojného soužití všech náboženských skupin; naléhavě je žádá, aby pokračovaly v revizi vzdělávacího systému s cílem odstranit existující diskriminační odkazy na vyznavače jiných náboženství či přesvědčení;

26.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby stanovily minimální věk pro sňatky a aby přijaly opatření k zákazu sňatků dětí v souladu s Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen, jež byly obě SA ratifikovány;

27.  konstatuje, že král jmenoval v roce 2013 do poradního shromáždění SA (Šúry) první ženy, které získaly 30 křesel ze 150, a očekává další rozvoj kontaktů a institucionálních vazeb mezi Evropským parlamentem a poradním shromážděním (Šúrou); očekává, že král dostojí svému prohlášení, že ženy budou moci volit a být voleny v příštích komunálních volbách, které se budou konat v roce 2015, a následně rovněž ve všech ostatních volbách;

28.  naléhavě vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zrušily systém mužského poručnictví, a upozorňuje, že uplatňování zákona na ochranu žen před domácím násilím přijatého dne 26. srpna 2013 bude účinné pouze tehdy, pokud bude systém mužského poručnictví odstraněn, neboť brání tomu, aby ženy mohly případy domácího nebo sexuálního násilí hlásit; naléhavě žádá saúdskoarabské orgány, aby rovněž zrušily všechna omezení týkající se lidských práv žen, jejich volného pohybu, zdravotní péče, vzdělávání, sňatků, pracovních příležitostí, právní subjektivity a zastupování v soudních řízeních, a aby odstranily veškeré formy diskriminace žen v rodinném právu a v soukromém a veřejném životě s cílem podpořit jejich účast v hospodářské, sociální, kulturní, občanské a politické oblasti; vítá celosvětovou kampaň na podporu zrušení zákazu řízení vozidel ženami; vybízí orgány, aby ukončily vyvíjení nátlaku na účastníky kampaní za právo žen na řízení vozidel; připomíná dále saúdskoarabské vládě její závazky vyplývající z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvy o právech dítěte a také závazky, které vyplývají z rezoluce Valného shromáždění OSN č. 53/144, v jejímž rámci byla přijata Deklarace o zastáncích lidských práv; upozorňuje na nutnost podporovat tyto osvětové kampaně a zaměřit je i na muže, aby si i oni byli vědomi práv žen a celkového negativního dopadu na společnost v případě jejich nedodržování; zdůrazňuje, že tyto informace by měly rovněž proniknout i do venkovských a odlehlých oblastí;

29.  vítá nový právní předpis, který dovoluje sportování saúdskoarabských dívek v soukromých školách, lituje však, že se nevztahuje i na dívky ve školách veřejných; vítá rovněž vysoký počet žen, jež absolvují studium na univerzitě, který v současnosti převyšuje počet mužů, a vybízí vládu, aby zintenzivnila své úsilí na podporu vzdělávání žen; zdůrazňuje však, že ačkoli saúdskoarabské ženy tvoří 57 % absolventů v zemi, pouze 18 % Saúdských Arabek starších 15 let má zaměstnání, což Saúdskou Arábii řadí mezi země s nejnižší mírou zaměstnanosti žen na světě; vyzývá tudíž saúdskoarabskou vládu, aby provedla přezkum a reformu systému vzdělávání žen s cílem zvýšit jejich ekonomickou účast, zajistila větší zaměření na zlepšování podnikatelských schopností a zabývala se problémy rovnosti žen a mužů v právním prostředí za účelem zlepšení přístupu žen ke službám státu v oblasti vydávání povolení k podnikání; vítá zavedení vzdělávacího programu vytvořeného ve spolupráci s vnitrostátní organizací pro společné vzdělávání, jehož cílem je příprava dívek na vstup na pracovní trh, a oceňuje úsilí saúdskoarabských orgánů zlepšit situaci dívek v oblasti vzdělávání a poskytnout jim přístup do nových odvětví, ve kterých se obvykle uplatňují pouze muži;

30.  podporuje úsilí SA o podporu vysokoškolského vzdělávání žen, které vede k novým vzdělávacím trendům v zemi; konstatuje, že v roce 2011 činil počet žen zapsaných ke studiu na vysoké škole 473 725 (oproti 429 842 mužům), zatímco v roce 1961 byly k vysokoškolskému studiu zapsány pouze čtyři ženy, a počet žen, které tyto instituce absolvují, se vyšplhal na 59 948 (oproti 55 842 mužům); konstatuje rovněž, že podíl studentek na všech typech škol se zvýšil z 33 % v letech 1974–1975 na 81 % v roce 2013; vítá mezinárodní stipendijní program, jenž umožnil 24 581 studentkám studovat v zahraničí;

31.  vítá první oprávnění vydaná právničkám, ale vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že právní systém je v rukou soudců mužského pohlaví s vazbami na náboženské struktury; bere na vědomí postupnou kodifikaci práva šaría, jež v současnosti probíhá, a naléhavě žádá její urychlení, jelikož nedostatečná kodifikace a tradice precedenčního práva mají často za následek značnou nejistotu v rozsahu a obsahu právních předpisů země a justiční omyly; trvá na zásadním významu zabezpečení nezávislosti soudnictví a přiměřeného právního vzdělání soudců;

32.  vítá skutečnost, že SA ratifikovala čtyři smlouvy OSN v oblasti lidských práv, konkrétně: Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (ratifikována v roce 2000), Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1997), Úmluvu o právech dítěte (1996) a Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace (1997);

33.  vyzdvihuje význam otevření diskuse mezi vzdělanými islámskými ženami, jejímž cílem je interpretovat náboženské texty z hlediska práv žen a rovnosti žen a mužů;

34.  zdůrazňuje, že při veškerých jednáních EU o dohodě o volném obchodu, která by zahrnovala Saúdskou Arábii, je nutné v první řadě stanovit přísné požadavky na zajištění ochrany žen a dívek;

35.  vítá nedávné rozhodnutí ministerstva práce urychlit nábor žen v různých sférách soukromého sektoru, které vedlo ke zvýšení počtu saúdskoarabských žen pracujících v soukromém sektoru z 55 600 v roce 2010 na přibližně 100 000 v roce 2011 a 215 840 na konci roku 2012; vítá rozhodnutí ministerstva práce ve spolupráci s Fondem pro rozvoj lidských zdrojů zavést programy na podporu zaměstnávání žen;

36.  vyzývá orgány, aby zlepšily pracovní podmínky a zacházení s pracovníky z řad přistěhovalců, se zvláštním důrazem na situaci žen, které pracují jako pomocnice v domácnosti a které jsou zvláště ohroženy sexuálním násilím a často se ocitají v podmínkách faktického otroctví; vyzývá saúdskoarabskou vládu, aby pokračovala v reformách pracovního práva, zejména aby zcela zrušila systém „kafala“ (sponzorství), a vítá nedávnou výzvu Národní společnosti pro lidská práva adresovanou vládě, aby nábor zahraničních pracovníků prováděla raději prostřednictvím agentury ministerstva práce; vítá nedávné úsilí o zavedení vnitrostátních právních předpisů v oblasti pracovního práva s cílem poskytnout standardizovanou ochranu pomocníkům v domácnosti a zajistit stíhání zaměstnavatelů odpovědných za sexuální či fyzické zneužívání a za porušování pracovních práv;

37.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zastavily nedávné násilné útoky na migrující pracovníky a propustily tisíce z nich, kteří byli zatčeni a jsou zadržováni v provizorních centrech údajně často bez náležitého přístřeší či lékařské péče; naléhavě žádá domovské země, aby spolupracovaly se saúdskoarabskými orgány při organizaci co nejhumánnějšího návratu těchto pracovníků domů; hluboce lituje skutečnosti, že uplatňování pracovního práva často neprobíhá v souladu s mezinárodními standardy a že vůči nelegálním migrantům bývá používáno neodůvodněné násilí, jako tomu bylo při zákrocích v listopadu 2013, kdy byli zabiti 3 etiopští občané, 33 000 osob bylo zadrženo a přibližně 200 000 nelegálních migrantů bylo deportováno;

38.  vítá, že SA ratifikovala některé z nejdůležitějších úmluv MOP, konkrétně Úmluvu č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce; vítá přistoupení k Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi (Palermský protokol); očekává, že budou provedeny právní a politické reformy s cílem zajistit uzákonění všech těchto mezinárodních dohod;

39.  bere na vědomí skutečnost, že SA nedávno odmítla místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN;

40.  domnívá se, že řešení narůstajících bezpečnostních problémů v tomto regionu spočívá ve vytvoření společného bezpečnostního rámce, z kterého nebude vyloučena žádná země a ve kterém budou zohledněny oprávněné bezpečnostní zájmy všech států;

41.  podtrhuje klíčový význam spolupráce mezi EU a SA v boji proti terorismu a násilnému extremismu a zdůrazňuje, že má-li být tento boj efektivní, musí respektovat základní lidská práva a občanské svobody; vyzývá saúdskoarabské orgány, aby zlepšily kontrolu nad finančními prostředky, které radikálním vojenským skupinám v zahraničí poskytují saúdskoarabští občané a charitativní organizace; vítá dohodu o poskytnutí příspěvku na zahájení činnosti centra OSN pro boj proti terorismu, kterou podepsaly OSN a SA dne 19. září 2011, a rozhodnutí SA financovat jeho fungování po dobu tří let;

42.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že někteří občané a organizace SA poskytují finanční a politickou podporu některým náboženským a politickým skupinám, zejména v severní Africe, na Blízkém východě, v Asii – zejména jižní Asii (konkrétně v Pákistánu a Afghánistánu), v Čečensku a Dagestánu mohou být posíleny fundamentalistické a tmářské síly, které oslabují úsilí o rozvoj demokratické vlády a staví se proti účasti žen na veřejném životě;

43.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby ve spolupráci s EU a na mezinárodní úrovni usilovaly o zastavení salafistických hnutí podporujících protistátní činnost ozbrojených povstalců v Mali, která vede k destabilizaci celé oblasti;

44.  zdůrazňuje, že SA je klíčovým členem skupiny „Přátelé Sýrie“; vyzývá SA, aby přispěla k mírovému a všeobecně přijatelnému řešení konfliktu v Sýrii, zejména bezpodmínečnou podporou rozhovorů na mírové konferenci Ženeva II; vyzývá také k aktivnější podpoře a poskytnutí veškeré možné humanitární pomoci obyvatelům Sýrie postiženým syrskou občanskou válkou; vyzývá SA, aby ukončila veškerou finanční, vojenskou a politickou podporu extremistických skupin a vybídla ostatní země, aby učinily totéž;

45.  znovu vyzývá SA, aby konstruktivně přispěla k mírovým reformám a vnitrostátnímu dialogu v Bahrajnu a fungovala v této věci v roli prostředníka;

46.  vyzývá saúdskoarabské orgány, aby se zapojily do mírového dialogu s Íránem o dvoustranných vztazích a budoucnosti regionu; vítá dále prohlášení vlády SA ze dne 24. listopadu 2013 o výsledku Ženevské dohody s Íránem;

47.  vyzývá EU a SA, aby účinně spolupracovaly na dosažení spravedlivého a udržitelného výsledku v rámci ukončení izraelsko-palestinského konfliktu;

48.  naléhavě žádá orgány EU, aby zvýšily svou účast v regionu a posílily pracovní vztahy s SA prostřednictvím navýšení zdrojů pro delegaci v Rijádu a plánování pravidelných návštěv země, zejména vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku;

49.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, Jeho Veličenstvu králi Abdalláhovi ibn Abd al-Azízovi, vládě Království Saúdské Arábie a generálnímu tajemníkovi Střediska pro národní dialog Království Saúdské Arábie.

(1) Úř. věst. C 231, 17.9.1990, s. 216.
(2) Úř. věst. C 32, 5.2.1996, s. 98.
(3) Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 281.
(4) Úř. věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 879.
(5) Úř. věst. C 76 E, 27.3.2008, s. 100.
(6) Úř. věst. C 323 E, 18.12.2008, s. 529.
(7) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 126.
(8) Úř. věst. C 247 E, 17.8.2012, s. 1.
(9) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 81.
(10) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 158.
(11) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 118.
(12) Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 125.
(13) http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí