Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2147(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0125/2014

Esitatud tekstid :

A7-0125/2014

Arutelud :

PV 10/03/2014 - 21
CRE 10/03/2014 - 21

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.29
CRE 11/03/2014 - 9.29
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0207

Vastuvõetud tekstid
PDF 211kWORD 82k
Teisipäev, 11. märts 2014 - Strasbourg
Saudi Araabia
P7_TA(2014)0207A7-0125/2014

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta resolutsioon Saudi Araabia ja selle suhete kohta ELiga ning rolli kohta Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas (2013/2147(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu 25. veebruari 1989. aasta koostöölepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. juuli 1990. aasta resolutsiooni EMÜ ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise tähtsuse kohta(1),

–  võttes arvesse oma 18. jaanuari 1996. aasta resolutsiooni Saudi Araabia kohta(2),

–  võttes arvesse 31. detsembril 2001. aastal Omaanis Masqațis Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikide vahel sõlmitud majanduslepingut ning Pärsia lahe koostöönõukogu 21. detsembri 2002. aasta Doha deklaratsiooni Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogu tolliliidu tegevuse alustamise kohta,

–  võttes arvesse, et Saudi Araabia ratifitseeris 2004. aasta oktoobris ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, pöörates erilist tähelepanu selle artiklile 7 poliitilise ja avaliku elu kohta,

–  võttes arvesse oma 10. märtsi 2005. aasta resolutsiooni Saudi Araabia kohta(3),

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni sõnavabaduse kohta internetis(4),

–  võttes arvesse oma 10. mai 2007. aasta resolutsiooni reformide kohta araabia maailmas: milline peaks olema Euroopa Liidu strateegia(5),

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2007. aasta resolutsiooni naiste õiguste kohta Saudi Araabias(6),

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu poolt 2008. aasta detsembris vastuvõetud aruannet Euroopa julgeolekustrateegia rakendamise kohta „Julgeoleku tagamine muutuvas maailmas”,

–  võttes arvesse 29. aprillil 2009. aastal Masqațis toimunud ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu 19. ühisnõukogu ja ministrite kohtumise ühiskommünikeed,

–  võttes arvesse ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahelise 1989. aasta koostöölepingu rakendamise ühist tegevuskava (2010–2013),

–  võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni Vahemere Liidu kohta(7),

–  võttes arvesse 14. juunil 2010. aastal Luxembourgis toimunud ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu 20. ühisnõukogu ja ministrite kohtumise ühiskommünikeed,

–  võttes arvesse oma 24. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu suhete kohta Pärsia lahe koostöönõukoguga(8),

–  võttes arvesse oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias, Bahreinis ja Jeemenis(9),

–  võttes arvesse oma 7. juuli 2011. aasta resolutsioon olukorra kohta Süürias, Jeemenis ja Bahreinis Araabia riikides ja Põhja-Aafrikas valitseva olukorra taustal(10),

–  võttes arvesse oma 15. septembri 2011. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias(11),

–  võttes arvesse oma 27. oktoober 2011. aasta resolutsiooni Bahreini kohta(12),

–  võttes arvesse oma resolutsioone ÜRO Inimõiguste Nõukogu iga-aastaste kohtumiste kohta Genfis (2000–2012),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni esimehe 24.–25. novembri 2013. aasta visiiti Saudi Araabiasse president Martin Schulzi nimel,

–  võttes arvesse oma aastaaruandeid inimõiguste kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7-0125/2014),

A.  arvestades, et Saudi Araabia Kuningriik on Lähis-Ida ja islamimaailma mõjuvõimas osaleja poliitikas, majanduses ja usuvaldkonnas, ta on maailma juhtiv naftatootja ning Pärsia lahe nõukogu ja G20 asutajaliige ja juhtiv liikmesriik; arvestades, et Saudi Araabia Kuningriik on ELi jaoks tähtis partner;

B.  arvestades, et EL on Saudi Araabia peamine kaubanduspartner 15%-ga kogu kaubandusest ja et Saudi Araabia on suuruselt ELi 11. kaubanduspartner; arvestades, et suur arv ELi ettevõtteid investeerib Saudi Araabia majandusse, eelkõige riigi naftatööstusse, ja et Saudi Araabia on tähtis turg ELi tööstuskaupade eksportimises sellistes valdkondades nagu riigikaitse, transport, autotööstus, meditsiin ja keemia;

C.  arvestades, et kaupade eksport Saudi Araabiast ELi ja kaupade eksport EList Saudi Araabiasse suurenes märgatavalt ajavahemikus 2010–2012;

D.  arvestades, et 20 aastat tagasi alustatud vabakaubanduslepingu läbirääkimisi ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahel ei ole siiani lõpule viidud;

E.  arvestades, et ELil ja Saudi Araabial on ühiseid probleeme, mis on oma olemuselt ja mõjult üleilmsed, nagu kiiresti muutuv majandus, ränne, energiajulgeolek, rahvusvaheline terrorism, massihävitusrelvade levik ja keskkonnaseisundi halvenemine;

F.  arvestades, et Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas toimuvate poliitiliste ja strateegiliste muutuste tõttu on vaja uuesti hinnata ELi ja Saudi Araabia suhteid;

G.  arvestades, et Saudi Araabia on absoluutse päriliku monarhiaga riik ja tal ei ole valitud parlamenti; arvestades, et riigi ees seisab kuningavõimu vahetus; arvestades, et Saudi Araabias on 28 miljonit elanikku, neist 9 miljonit välismaalast ja 10 miljonit alla 18aastast; arvestades, et alates 2001. aastast on Saudi Araabias läbi viidud tagasihoidlikud ja astmelised reformid, kuid kuna neid ei toeta asjakohased institutsioonid, siis võidakse neist hõlpsasti taganeda; arvestades, et inimõiguste olukord riigis on endiselt äärmiselt halb ja esineb väga suuri lahknevusi võetud rahvusvaheliste kohustuste ja nende täitmise vahel;

H.  arvestades, et Saudi Araabia esimesed kohalikud valimised 2005. aastal kujutasid endast esimest valimisprotsessi riigi ajaloos; arvestades, et 2015. aastal valitakse ainult pooled kohalikest volikogudest, samas kui ülejäänud pooled määrab ikkagi kuningas;

I.  arvestades, et alles sel aastal määrati esimest korda šuuranõukogusse 30 naist ja et alles 2015. aastal lubatakse naistel hääletada kohalikel valimistel;

J.  arvestades, et Maailmapanga aruande „Naised, ettevõtlus ja õigus 2014 – tõkete kaotamine soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks („Women, Business and the Law 2014 – Removing Restrictions to Enhance Gender Equality)(13) kohaselt asetseb Saudi Araabia nende riikide hulgas, kelle õigusaktidega piiratakse naiste majanduslikku potentsiaali, esimesel kohal;

K.  arvestades, et Saudi Araabia on ainus riik maailmas, kus naistel ei lubata autot juhtida, ja kuigi ei ole ametlikku seadust, mis keelaks naistel seda teha, muudeti 1990. aasta ministri käskkirjaga olemasolev tavaks saanud keeld ametlikuks ja autot juhtida üritavad naised vahistatakse;

L.  arvestades, et ÜRO Arenguprogrammi 2012. aasta soolise ebavõrdsuse indeks (GII) asetab Saudi Araabia 148 riigi seas 145. kohale, mis näitab, et tegemist on maailma ühe kõige ebavõrdsema riigiga; arvestades, et 2012. aasta üleilmse soolise ebavõrdsuse aruande (Maailma Majandusfoorum) järgi on Saudi Araabias naiste tööturul osalemise määr üks maailma väiksemaid (135 riigi seas 133. koht);

M.  arvestades, et Saudi Araabias kasutatakse surmanuhtlust mitmesuguste kuritegude puhul ja 2013. aastal hukati vähemalt 24 isikut; arvestades, et 2011. aastal hukati vähemalt 80 inimest ja 2012. aastal ligikaudu sama suur hulk, mis on üle kolme korra suurem arv kui 2010. aastal, ning et hukatute hulgas oli alaealisi ja välismaalasi; arvestades, et Saudi Araabia on üks väheseid riike, kus viiakse jätkuvalt läbi avalikke hukkamisi; arvestades, et on tulnud teateid Saudi Araabias toimunud naiste hukkamiste kohta kividega surnuksloopimise teel, mis on vastuolus ÜRO naiste olukorda käsitleva komisjoni seisukohaga, milles mõistetakse see hukka kui barbaarse piinamise vorm;

N.  arvestades, et Saudi Araabia on tegutsenud jõuliselt ja otsustavalt ning jõustanud karme meetmeid terrorismiga ja sellega seotud finantstegevusega võitlemiseks; arvestades, et Saudi Araabial on samal ajal juhtiv osa islamiusku äärmiselt jäigalt tõlgendava salafi/vahhabiitliku suundumuse levitamisel ja propageerimisel; arvestades, et terroriorganisatsioonid, nagu Al-Qaeda, on saanud innustust salafi/vahhabiitliku suundumuse kõige äärmuslikumatest väljendusvormidest ja on julgeolekuoht kogu maailmale, sealhulgas Saudi Araabiale endale; arvestades, et Saudi Araabias on loodud finantstehingute kontrollimise süsteem eesmärgiga tagada, et rahalisi vahendeid ei kantaks terroriorganisatsioonidele, ning seda tuleb tugevdada;

O.  arvestades, et ÜRO inimõiguste eksperdid on juba kaua väljendanud muret liiga ulatuslike terrorismivastaste meetmete pärast, mis hõlmavad salajast kinnipidamist, mille tõttu on terrorismisüüdistuse alusel kinni peetud ja vangistatud ka rahumeelseid dissidente; arvestades, et rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid on nõudnud, et kuningas Abdullah lükkaks tagasi ministrite nõukogu 16. detsembri 2013. aasta terrorismivastase seaduse, sest selles määratletakse terrorismi liiga laialt ja see laseb ebaõiglaselt piirata sõnavabadust, kuna kuriteona võib käsitleda igat Saudi Araabia valitsuse või ühiskonna suhtes kriitilist sõnavõttu;

P.  arvestades, et sõnavabadus ning ajakirjandus- ja meediavabadus nii internetis kui ka internetiväliselt on demokratiseerimise ja reformide tähtsad eeltingimused ja katalüsaatorid ning vajalikud võimu kontrollimise meetodid;

Q.  arvestades, et Saudi Araabias on elav internetiaktivistide kogukond ja suurim arv Twitteri kasutajaid Lähis-Idas;

R.  arvestades, et inimõigusorganisatsioonide tegevus Saudi Araabias on tõsiselt takistatud, mida kinnitab Adala Inimõiguste Keskuse ja Inimõiguste Liidu registreerimisest keeldumine; arvestades, et heategevusorganisatsioonid on kuningriigis ainsad lubatud kodanikuühiskonna organisatsioonid;

S.  arvestades, et Saudi Araabia peab tagama tegeliku usuvabaduse, eelkõige usukommete avaliku täitmise osas ja usuvähemustele, kooskõlas Saudi Araabia tähtsa rolliga Mekas ja Mediinas asuva kahe islamiusu püha mošee kaitsjana;

T.  arvestades, et Saudi Araabia rikub jätkuvalt põhilisi inimõigusi, hoolimata sellest, et on väljendanud ÜRO Inimõiguste Nõukogu ees oma nõusolekut 2009. aasta paljude korrapärase läbivaatamise soovitustega; arvestades, et need hõlmavad soovitust reformida riigi kriminaalõigussüsteemi, mis rikub kõige põhilisemaid rahvusvahelisi standardeid ja kus kinnipeetavate suhtes toimuvaid nõuetekohaseid protsesse rikutakse süsteemselt ja pidevalt, sest puudub kirjalik karistusseadustik, milles määratletakse selgelt, mida tähendab kuritegu, ning kohtunikel lubatakse teha otsuseid vastavalt sellele, kuidas nad tõlgendavad islami õigust ja prohvetlikke traditsioone; arvestades, et praegune justiitsminister on toonitanud oma kavatsust kodifitseerida šariaat ja anda välja kohtumõistmise suunised;

U.  arvestades, et kuningas Abdullah alustas mitu astmelist kohtureformi 2007. aastal, mil ta kiitis heaks uue kohtusüsteemi kava, sealhulgas ülemkohtu ja eri kaubandus-, töö- ja halduskohtute loomise;

V.  arvestades, et üle ühe miljoni etiooplase, bangladeshlase, indialase, filipiinlase, pakistanlase ja jeemenlase on viimastel kuudel saadetud koju pärast tööseaduse reformi algatamist võõrtöötajate suure arvu vähendamiseks, mis on tingitud eesmärgist vähendada Saudi Araabia kodanike töötust; arvestades, et tohutu arvu tagasipöördujate kiirendatud sissevool koormab ebaharilikult palju sageli vaeseid ja nõrku päritoluriike;

W.  arvestades, et 12. novembril 2013. aastal valis ÜRO Peaassamblee Saudi Araabia kolmeks aastaks Inimõiguste Nõukogu liikmeks alates 1. jaanuarist 2014;

X.  arvestades, et Saudi Araabia ja ELi vahelise dialoogi alustamine inimõiguste valdkonnas võib anda väga kasuliku võimaluse vastastikuse mõistmise suurendamiseks ja riigis edasiste reformide toetamiseks;

1.  märgib, et EL ja Saudi Araabia on omavahelises sõltuvuses sellistes küsimustes, mis puudutavad piirkondlikku stabiilsust, suhteid islamimaailmas, üleminekuprotsessi edasist kulgu araabia kevade maades, Iisraeli ja Palestiina rahuprotsessi, sõda Süürias, suhete parandamist Iraaniga, terrorismivastast võitlust, maailma nafta- ja finantsturgude stabiilsust, kaubandust, investeeringuid ning ülemaailmse juhtimise küsimusi, eriti Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi ja G20 raames; rõhutab, et oma geopoliitilise asendi tõttu on Saudi Araabia ja teised Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriigid piirkondlike ja üleilmsete tagajärgedega julgeolekuprobleemide keskmes;

2.  jagab mõnda Saudi Araabia väljendatud muredest, aga nõuab tungivalt, et valitsus suhtleks aktiivselt ja konstruktiivselt rahvusvahelise üldsusega; tervitab sellega seoses eelkõige Ameerika Ühendriikide ja Venemaa kokkulepet hävitada keemiarelvad Süürias ja vältida samas sõjalist vastasseisu;

3.  palub samuti, et Saudi Araabia toetaks aktiivselt hiljutist vahekokkulepet E3 + 3 ja Iraani vahel ning aitaks kogu piirkonna rahu ja julgeoleku nimel saavutada järgmise kuue kuu jooksul jätkuvatele tuumaprobleemidele diplomaatiline lahendus ulatuslikuma lepingu raames;

4.  rõhutab, et EL on huvitatud Saudi Araabia rahumeelsest ja korrapärasest arengust ning poliitilisest uuendusprotsessist, mis on otsustava tähtsusega kestva rahu, stabiilsuse ja arengu tagamise seisukohast piirkonnas;

5.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles alustama ELiga inimõigustealast dialoogi, et paremini mõista ja teha kindlaks, millised muudatused on vajalikud;

6.  palub Saudi Araabia ametivõimudel lubada inimõigusorganisatsioonidel teha oma tööd, aidates registreerida nende lube; peab kahetsusväärseks inimõiguslaste ahistamist ja kinnipidamist ilma süüdistuse esitamiseta;

7.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles võimaldama oma riiklikul inimõiguste assotsiatsioonil tegutseda sõltumatult ja järgida inimõigustega tegelevate riigiasutuste suhtes kohaldatavaid ÜRO standardeid (Pariisi põhimõtted);

8.  tuletab meelde, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu hindas Saudi Araabia inimõiguste olukorda oma korrapärase läbivaatamise käigus 2009. aasta veebruaris ja Saudi Araabia ametivõimud nõustusid ametlikult paljude soovitustega, mille tegid ELi liikmesriigid nimetatud läbivaatamise ajal, muu hulgas näiteks nõudmine kaotada meeste eeskosteõigus ja soovitused vähendada surmanuhtluse ja kehalise karistamise kohaldamist; jääb ootama nende soovituste rakendamisel olulist edasiminekut ja nõuab tungivalt, et Saudi Araabia võtaks konstruktiivse lähenemisviisi käimasoleva, 2013. aasta korrapärase läbivaatamise ajal tehtud soovituste suhtes;

9.  väljendab sügavat muret selle pärast, et endiselt on levinud inimõiguste rikkumine, näiteks meelevaldsed vahistamised ja kinnipidamised, piinamine, reisikeelud, kohtulik ahistamine ja ebaõiglased kohtumõistmised; on eriti mures seetõttu, et üha enam kasutatakse väidetavaid terrorismivastaseid meetmeid ära inimõiguslaste vahistamiseks ja et teadaolevalt on suurenemas karistamatus inimõiguste rikkumise eest; kutsub Saudi Araabia valitsust üles tegutsema kiiresti 2009. aasta korrapärase läbivaatamise soovituste kohaselt, sealhulgas jätkama ja laiendama kohtusüsteemi reformi;

10.  tervitab Saudi Araabia osalemist ÜRO inimõiguste süsteemis Inimõiguste Nõukogu ja Saudi Araabia poolt seni ratifitseeritud inimõiguste üldkonventsioonide kaudu; kutsub siiski Saudi Araabiat üles allkirjastama ja ratifitseerima teisi peamisi ÜRO inimõiguste lepinguid ja kokkuleppeid, nagu kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt ja rahvusvaheline konventsioon kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta;

11.  usub, et Saudi Araabia kuulumine ÜRO Inimõiguste Nõukokku tekitab maailmas ootusi, et Saudi Araabia näitab üles erilist austust inimõiguste ja demokraatia vastu, ning palub, et Saudi Araabia suurendaks reformipüüdlusi; loodab, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmed teevad täielikult koostööd organi erimenetluste läbiviimisel ja lubavad kõigil ÜRO eriraportööridel teha oma riiki takistusteta visiite ning lubavad eelkõige riiki külastada ÜRO eriraportööril piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise alal;

12.  märgib, et Saudi Araabias on teadaolevalt suurim Twitteri kasutajate määr maailmas, mis viitab internetipõhiste sotsiaalvõrgustike tähtsusele riigis ning interneti ja sotsiaalvõrgustike kasutamise suurenemisele naiste seas; kutsub Saudi Araabia ametivõime üles võimaldama kõigile Saudi Araabia elanikele sõltumatu ajakirjanduse ja meedia ning tagama rahumeelse kogunemise, sõna-, ja ühinemisvabaduse; peab kahetsusväärseks rahumeelselt meelt avaldavate aktivistide ja protestijate represseerimist; rõhutab, et seaduslike põhiõiguste rahumeelne kaitsmine ja kriitiliste märkuste tegemine sotsiaalmeedias on vältimatult vajalik õigus, nagu Euroopa Parlament on rõhutanud oma resolutsioonis digitaalse vabaduse kohta; rõhutab, et ajakirjandus- ja meediavabadus nii internetis kui ka internetiväliselt on hädavajalikud vabas ühiskonnas ning vajalikud võimu kontrollimise meetodid;

13.  kutsub Saudi Araabia Kuningriigi valitsust üles austama endale mitme inimõigusi käsitleva dokumendi raames võetud kohustusi, sealhulgas sellised dokumendid nagu Araabia inimõiguste harta, lapse õiguste konventsioon, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon ning konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

14.  kutsub Saudi Araabiat üles allkirjastama ja ratifitseerima Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi;

15.  palub Saudi Araabia ametivõimudel muuta oma šariaadil põhinevat kriminaalõigussüsteemi, et järgida vahistamise, kinnipidamise ja kohtumõistmise menetluste suhtes kohaldatavaid rahvusvahelisi standardeid ja vangide õigusi;

16.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles vabastama meelsusvangid, lõpetama inimõiguslaste kohtulik ja kohtuväline ahistamine ning kiirendama valitsusväliseid organisatsioone käsitleva uue seaduse rakendamist, millega tagatakse nende registreerimine, tegevusvabadus ja õigus tegutseda seaduslikult;

17.  kutsub Euroopa välisteenistust üles aktiivselt toetama kodanikuühiskonna rühmi, kes töötavad Saudi Araabias inimõiguste ja demokraatia tugevdamise nimel; kutsub ELi delegatsiooni Ar-Riyādis üles osalema vaatlejana kohtuistungitel ja külastama vange ning viima seeläbi ellu aktiivset inimõiguste tegevuskava;

18.  kordab uuesti oma nõudmist kaotada kogu maailmas piinamine, kehaline karistamine ja surmanuhtlus ja nõuab, et Saudi Araabias kehtestataks viivitamata moratoorium surmanuhtluse täideviimisele; peab kahetsusväärseks, et Saudi Araabias kohaldatakse mitmesuguste kuritegude puhul endiselt surmanuhtlust; kutsub Saudi Araabia ametivõime ühtlasi üles reformima oma õigussüsteemi, et likvideerida igasugune kehaline karistamine; tervitab selles kontekstis asjaolu, et Saudi Araabia võttis hiljuti vastu seaduse, mis määratleb koduvägivalda kuriteona;

19.  taunib asjaolu, et eelmise aasta jaanuaris raiuti pea maha Sri Lankast pärit koduabilisel Rizana Nafeekil kuriteo eest, mille ta oli väidetavalt toime pannud lapsena, mis on lapse õiguste konventsiooni ilmne rikkumine, kuna konventsioonis keelustatakse konkreetselt surmanuhtlus isikute suhtes, kes ei ole rikkumise toimepanemise ajal veel 18aastased;

20.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles tagama, et piinamise süüdistusi uuritaks põhjalikult ja erapooletult, et kõigi väidetavate piinajate üle mõistetaks kohut ja et ühtki potentsiaalselt piinamisega saadud avaldust ei kasutataks tõendina kriminaalmenetlustes;

21.  taunib asjaolu, et hoolimata piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ratifitseerimisest on sage nähtus, et ülestunnistuste saamiseks kasutatakse sundi või piinamist; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ametivõimud tagaksid, et piinamine likvideeritakse täielikult Saudi Araabia kohtu- ja vanglasüsteemist;

22.  väljendab suurt nördimust selle pärast, et Saudi Araabia on üks maailma riike, kus kasutatakse ikka veel avalikke hukkamisi, amputeerimisi ja ihunuhtlust; palub Saudi Araabia ametivõimudel võtta vastu õigusaktid, millega keelustatakse kõnealused meetodid, mis kujutavad endast mitme sellise inimõigusi käsitleva rahvusvahelise dokumendi tõsist rikkumist, millele Saudi Araabia on alla kirjutanud;

23.  peab kahetsusväärseks, et Saudi Araabia ametivõimud ei ole kutsunud riiki piinamisküsimustega tegelevat ÜRO eriraportööri ega inimõiguslaste küsimustega tegelevat ÜRO eriraportööri, hoolimata ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo soovitusest, et kõik riigid esitaksid ametlikud kutsed ka ÜRO eriraportööridele;

24.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles austama kõikide usundite usukommete avalikku täitmist; tervitab kuningas Abdullah Bin Abdulazize nimelise uskude- ja kultuuridevahelise dialoogi rahvusvahelise keskuse asutamist Viinis eesmärgiga edendada maailma eri usku ja eri kultuuridesse kuuluvate inimeste vahelist dialoogi; ergutab ametivõime toetama mõõdukust ning uskude paljususe sallimist haridussüsteemi kõikidel tasanditel, sealhulgas usuasutustes, ning ametnike ja teenistujate avalikes esinemistes;

25.  rõhutab, et on vaja austada kõigi usuvähemuste põhiõigusi; palub ametivõimudel teha suuremaid jõupingutusi kõigi usurühmade vahelise sallivuse ja kooseksisteerimise tagamiseks; nõuab tungivalt, et ametivõimud jätkaksid haridussüsteemi läbivaatamist, et likvideerida praegune diskrimineeriv suhtumine teist usku või teiste veendumustega inimestesse;

26.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles määratlema abielu vanuse alampiiri ja võtma meetmeid laste abiellumise keelustamiseks kooskõlas lapse õiguste konventsiooniga ja konventsiooniga naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, mille mõlema on Saudi Araabia ratifitseerinud;

27.  võtab teadmiseks asjaolu, et kuningas nimetas 2013. aastal Nõuandva Kogu (šuuranõukogu) liikmeks esimesed naised, kellel on nüüd 30 kohta 150st, ja ootab huviga võimalust arendada edasi Euroopa Parlamendi ja šuuranõukogu vahelisi kontakte ja institutsioonilisi suhteid; jääb ootama, et viiakse ellu kuninga avaldus, mille kohaselt järgmistel, 2015. aastal toimuvatel valimistel lubatakse naistel valida ja olla valitud ning pärast seda antakse neile kõigil muudel valimistel õigus valida ja olla valitud;

28.  nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ametivõimud tunnistaksid kehtetuks meeste eestkosteõiguse tava, ning hoiatab, et 26. augustil 2013. aastal vastu võetud seadus naiste kaitse kohta koduvägivalla eest on tõhus üksnes siis, kui kaotatakse meeste eestkosteõigus, kuna see takistab naistel teatamast koduvägivallast või seksuaalsest kuritarvitamisest; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ametivõimud kaotaksid kõik piirangud seoses naiste inimõiguste, liikumisvabaduse, tervishoiu, hariduse ja abielu valdkonna, töötamisvõimaluste, iseseisva õigusvõime ja naiste esindamisega kohtumenetluses, samuti seoses naiste igasuguse diskrimineerimisega perekonnaõiguses ja avalikus ja eraelus, et toetada nende osalemist majanduse, sotsiaal-, kultuuri- ja poliitikavaldkonnas; tervitab üleilmset kampaaniat, mis toetab naiste autojuhtimise keelu kaotamist; palub ametivõimudel lõpetada nende survestamine, kes võitlevad naiste autojuhtimise õiguse eest; tuletab lisaks Saudi Araabia valitsusele meelde kohustusi, mille ta on võtnud naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni ning lapse õiguste konventsiooni raames ning mis tulenevad ÜRO peaassamblee resolutsioonist 53/144, millega võeti vastu deklaratsioon inimõiguste kaitsjate kohta; juhib tähelepanu vajadusele edendada teadlikkust tõstvaid kampaaniaid ja suunata neid ka meestele, et nad oleksid teadlikud naiste õigustest ja nende õiguste mitteaustamise üldistest tagajärgedest ühiskonnale; rõhutab asjaolu, et selline teave peab jõudma ka maapiirkondadesse ja riigi isoleeritud piirkondadesse;

29.  tunnustab hiljuti vastu võetud seadust, millega lubatakse erakoolides õppivatel Saudi Araabia tüdrukutel spordiga tegeleda, kuid peab samas kahetsusväärseks, et see ei puuduta riiklikes koolides õppivaid tüdrukuid; tunneb samuti heameelt naissoost ülikoolilõpetajate suure arvu üle, mis on nüüd suurem kui meessoost lõpetajate arv, ning julgustab valitsust suurendama jõupingutusi naiste hariduse edendamisel; rõhutab siiski, et kuigi Saudi Araabia naised moodustavad riigi ülikoolilõpetajatest 57%, on üle 15aastaste Saudi Araabia naiste tööhõive vaid 18%, mis on maailmas üks madalamaid näitajaid; kutsub seega Saudi Araabia valitsust üles naiste haridust üle vaatama ja reformima, et suurendada nende osalemist majanduses, tagada suurem keskendumine ettevõtluspädevuse edendamisele ja lisaks sellele kõrvaldada regulatiivse keskkonna soospetsiifilised probleemid, selleks et parandada naiste juurdepääsu ettevõtete tegevuslitsentside andmisega seotud avalikele teenustele; väljendab heameelt ühiseid koolitusi korraldava riikliku organisatsiooniga koos loodud koolitusprogrammi üle, mille eesmärk on valmistada tütarlapsi ette tööturule sisenemiseks, ning rõhutab Saudi Araabia ametivõimude tehtud jõupingutusi, mis on seotud haridustingimuste parandamisega tütarlaste jaoks ja võimaluste laiendamisega tavaliselt meestele reserveeritud uutes sektorites;

30.  avaldab toetust Saudi Araabia jõupingutustele naiste kõrghariduse edendamisel, mis toob kaasa uusi suundumusi Saudi Araabia hariduses; märgib, et kui 1961. aastal oli kõrgharidusasutustes õppivaid naisi ainult 4, siis 2011. aastal oli kõrgharidusasutustes õppivate naiste arv 473 725 (429 842 meest) ja kõrgharidusasutuse lõpetas 59 948 naist (55 842 meest); märgib ka, et naisõpilaste osakaal kõigil haridustasemetel suurenes 1974.–1975. aasta 33%-lt 2013. aasta 81%-le; väljendab heameelt rahvusvahelise stipendiumiprogrammi üle, tänu millele oli stipendiumi saavate välismaal õppivate naisõpilaste arv 24 581;

31.  peab tervitatavaks esimeste tegevuslubade väljastamist naisjuristidele, ent peab samas kahetsusväärseks asjaolu, et õigussüsteemis töötavad valdavalt usulise taustaga meeskohtunikud; võtab teadmiseks šariaadi käimasoleva järkjärgulise kodifitseerimise ja nõuab tungivalt selle kiirendamist, sest puuduliku kodifitseerimise ja kohtupraktika kasutamise tava tõttu on sageli tulemuseks riigi seaduste reguleerimisala ja sisu järjepidevusetus ning väär õigusemõistmine; kinnitab, et kohtususüsteemi sõltumatus ja kohtunike nõuetekohane õigusalane väljaõpe on väga olulised;

32.  väljendab heameelt selle üle, et Saudi Araabia on ratifitseerinud järgmised neli ÜRO inimõiguste konventsiooni: konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (2000), piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon (1997), lapse õiguste konventsioon (1996) ja rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1997);

33.  rõhutab avatud arutelu tähtsust islamiõpetlaste vahel usutekstide tõlgendamiseks naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse perspektiivis;

34.  rõhutab, et kõikidel läbirääkimistel ELi vabakaubanduslepingu üle, mis hõlmab Saudi Araabiat, tuleb kõigepealt näha ette ranged kohustused naiste ja tüdrukute kaitse tagamiseks;

35.  tervitab tööhõiveministeeriumi hiljutist otsust kiirendada naiste töölevõtmist erasektori eri valdkondades, tänu millele on suurenenud erasektoris töötavate Saudi Araabia naiste arv 2010. aasta 55 600 naiselt ligikaudu 100 000 naisele 2011. aastal ja 215 840 naisele 2012. aasta lõpuks; tervitab tööhõiveministeeriumi ja inimressursside arengufondi ühisotsust kehtestada programmid naiste tööhõive suurendamiseks;

36.  kutsub ametivõime üles parandama võõrtöötajate töötingimusi ja kohtlemist ning pöörama erilist tähelepanu koduabilistena töötavate naiste olukorrale, sest just nemad on seksuaalvägivalla ohus ja sageli töötavad nad täiesti orjastavates tingimustes; ergutab Saudi Araabia valitsust jätkama tööseaduste reforme ja eelkõige kaotama täielikult sponsorluse (kafala) süsteem, ning tervitab inimõiguste riikliku ühingu hiljutist üleskutset valitsusele võtta võõrtöötajad tööle hoopis tööhõiveministeeriumi ameti kaudu; peab kiiduväärseks hiljutisi jõupingutusi kehtestada siseriiklikud tööõiguse normid, et tagada koduabilistele ühtlustatud kaitse ning seksuaalseid, füüsilisi ja tööalaseid õigusi rikkuvate tööandjate üle kohtumõistmine;

37.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles tegema lõpu hiljutistele vägivaldsetele rünnakutele võõrtöötajate vastu ja vabastama tuhanded isikud, kes on vahistatud ja keda hoitakse ajutistes keskustes, kusjuures teadete kohaselt puudub neil sageli piisav peavari ja arstiabi; nõuab tungivalt, et päritoluriigid teeksid Saudi Araabia ametivõimudega koostööd, et korraldada töötajate koju naasmine võimalikult inimlikult; taunib asjaolu, et sageli ei rakendata tööseadusi kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja ebaseaduslike rändajate vastu kasutatakse põhjendamatult vägivalda, nagu 2013. aasta novembris toimunud haarangus, kus sai surma kolm etiooplast, peeti kinni 33 000 isikut ja saadeti välja umbes 200 000 ebaseaduslikku rändajat;

38.  väljendab heameelt selle üle, et Saudi Araabia on ratifitseerinud mõned peamised Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid, nimelt konventsioon nr 182 lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse keelustamise kohta; peab kiiduväärseks asjaolu, et Saudi Araabia ühines naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokolliga (Palermo protokoll); ootab õiguslike ja poliitiliste reformide rakendamist, et tagada kõigi nimetatud rahvusvaheliste lepingute jõustamine;

39.  võtab teadmiseks asjaolu, et Saudi Araabia lükkas hiljuti tagasi ajutise koha ÜRO Julgeolekunõukogus;

40.  usub, et piirkonna kasvavate julgeolekuprobleemide lahendus seisneb sellise ühise julgeolekuraamistiku kehtestamises, millest ei jää kõrvale ükski riik ja mille puhul võetakse arvesse kõikide riikide õiguspäraseid julgeolekuhuve;

41.  toonitab ELi ja Saudi Araabia koostöö äärmist olulisust terrorismi ja vägivaldse ekstremismi vastases võitluses, ja rõhutab, et selleks, et koostöö oleks tulemuslik, tuleb austada põhilisi inimõigusi ja kodanikuvabadusi; palub Saudi Araabia ametivõimudel suurendada kontrolli relvastatud äärmuslike rühmituste rahastamise üle välismaal Saudi Araabia kodanike ja heategevusorganisatsioonide poolt; peab kiiduväärseks 19. septembril 2011. aastal ÜRO ja Saudi Araabia sõlmitud toetuslepingut ÜRO terrorismivastase keskuse asutamise kohta ja Saudi Araabia otsust rahastada keskust kolm aastat;

42.  tunneb muret asjaolu pärast, et teatud Saudi Araabia kodanikud ja organisatsioonid toetavad rahaliselt ja poliitiliselt teatud usulisi ja poliitilisi rühmitusi eriti Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Aasias, eelkõige Lõuna-Aasias (nimelt Pakistanis ja Afganistanis), Tšetšeenias ja Dagestanis, mille tagajärjel tugevnevad fundamentalistlikud ning haridus- ja kultuurivaenulikud jõud, mis õõnestavad jõupingutusi demokraatliku valitsemistava kasutuselevõtul ja on vastu naiste osalemisele avalikus elus;

43.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles tegema koostööd ELi ja rahvusvahelise üldsusega, et lõpetada Mali sõjaväeliste mässuliste riigivastast tegevust toetavate salafi rühmituste tegevus, mis viib kogu piirkonna destabiliseerumiseni;

44.  rõhutab, et Saudi Araabia on Süüria Rahva Sõprade Grupi oluline liige; kutsub Saudi Araabiat aitama kaasa Süüria konflikti rahumeelsele ja kaasavale lahendamisele, toetades tingimusteta eeskätt Genfi kõneluste teist vooru; nõuab ka Süüria kodusõja tõttu kannatanud Süüria rahva aktiivsemat toetamist ja neile kogu võimaliku humanitaarabi andmist; kutsub Saudi Araabiat üles lõpetama äärmuslike rühmituste rahalise, sõjalise ja poliitilise toetamise ning julgustama teisi riike sama tegema;

45.  kordab uuesti üleskutset Saudi Araabiale, et see aitaks konstruktiivselt kaasa rahumeelsete reformide läbiviimisele ja riikliku dialoogi pidamisele Bahreinis ning tegutsema selle nimel vahendajana;

46.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles alustama rahumeelset dialoogi Iraaniga kahepoolsete suhete ja piirkonna tuleviku teemal; tervitab ka Saudi Araabia valitsuse 24. novembri 2013. aasta avaldust Iraaniga sõlmitud Genfi kokkuleppe tulemuse kohta;

47.  palub, et EL ja Saudi Araabia teeksid tõhusat koostööd, et leida õiglane ja jätkusuutlik lõpplahendus Iisraeli ja Palestiina konfliktile;

48.  nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid suurendaksid oma kohalolu piirkonnas ja tugevdaksid töösuhteid Saudi Araabiaga, suurendades Ar-Riyādi delegatsiooni ressursse ja kavandades korrapäraseid visiite kuningriiki, eeskätt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja visiite;

49.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa välisteenistusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Tema Majesteedile kuningas Abdullah Ibn Abdul Azizile, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele ja Saudi Araabia Kuningriigi riikliku dialoogi keskuse peasekretärile.

(1) ELT C 231, 17.9.1990, lk 216.
(2) ELT C 32, 5.2.1996, lk 98.
(3) ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 281.
(4) ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 879.
(5) ELT C 76 E, 27.3.2008, lk 100.
(6) ELT C 323 E, 18.12.2008, lk 529.
(7) ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 126.
(8) ELT C 247 E, 17.8.2012, lk 1.
(9) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 81.
(10) ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 158.
(11) ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 118.
(12) ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 125.
(13) http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika