Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2147(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0125/2014

Texte depuse :

A7-0125/2014

Dezbateri :

PV 10/03/2014 - 21
CRE 10/03/2014 - 21

Voturi :

PV 11/03/2014 - 9.29
CRE 11/03/2014 - 9.29
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0207

Texte adoptate
PDF 257kWORD 118k
Marţi, 11 martie 2014 - Strasbourg
Arabia Saudită
P7_TA(2014)0207A7-0125/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 11 martie 2014 referitoare la Arabia Saudită, la relațiile sale cu UE și la rolul său în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord (2013/2147(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de cooperare din 25 februarie 1989 dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iulie 1990 privind semnificația acordului de liber-schimb ce urmează să fie încheiat între CEE și Consiliul de Cooperare al Golfului(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 18 ianuarie 1996 privind Arabia Saudită(2),

–  având în vedere Acordul economic dintre statele CCG, adoptat la 31 decembrie 2001 la Muscat (Oman) și Declarația de la Doha a CCG din 21 decembrie 2002 privind instituirea uniunii vamale a Consiliului de cooperare al statelor arabe din Golf,

–  având în vedere ratificarea de către Arabia Saudită, în octombrie 2004, a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), cu referire în special la articolul 7, privind viața politică și publică,

–  având în vedere rezoluția sa din 10 martie 2005 privind Arabia Saudită(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 6 iulie 2006 privind libertatea de exprimare pe internet(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2007 privind reformele din lumea arabă: ce strategie ar trebui să adopte Uniunea Europeană?(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2007 privind drepturile femeilor în Arabia Saudită(6),

–  având în vedere „Raportul privind punerea în aplicare a Strategiei de securitate europeană – Asigurarea securității într-o lume în schimbare”, adoptat de către Consiliu în decembrie 2008,

–  având în vedere comunicatul comun al celei de a 19-a reuniuni ministeriale comune UE-CCG, care a avut loc la 29 aprilie 2009, la Muscat,

–  având în vedere programul comun de acțiune (2010-2013) pentru punerea în aplicare a acordului de cooperare UE-CCG din 1989,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la Uniunea pentru Mediterana(7),

–  având în vedere comunicatul comun al celei de a 20-a reuniuni ministeriale comune UE-CCG, care a avut loc la 14 iunie 2010 la Luxemburg,

–  având în vedere rezoluția sa din 24 martie 2011 referitoare la relațiile Uniunii Europene cu Consiliul de Cooperare al Golfului(8),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 aprilie 2011 referitoare la situația din Siria, Bahrein și Yemen(9),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord(10),

–  având în vedere rezoluția sa din 15 septembrie 2011 referitoare la situația din Siria(11),

–  având în vedere rezoluția sa din 27 octombrie 2011 referitoare la situația din Bahrein(12),

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la reuniunile anuale ale Comisiei ONU pentru drepturile omului de la Geneva (2000-2012),

–  având în vedere vizita președintei Subcomisiei pentru drepturile omului a Parlamentului European, în numele Președintelui Martin Schulz, în Arabia Saudită la 24-25 noiembrie 2013,

–  având în vedere rapoartele sale anuale referitoare la drepturile omului,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0125/2014),

A.  întrucât Regatul Arabiei Saudite (RAS) este un actor politic, economic și religios influent în Orientul Mijlociu și în lumea islamică, principalul producător de petrol din lume și membru fondator și de frunte al Consiliului de cooperare al Golfului și al G-20; întrucât Regatul Arabiei Saudite este un partener important pentru UE;

B.  întrucât UE este principalul partener comercial al Arabiei Saudite cu 15 % din comerțul total, iar RAS este al 11-lea cel mai mare partener comercial pentru UE; întrucât un număr mare de societăți UE sunt investitori în economia saudită, în special în industria petrolieră a țării, iar RAS este o piață importantă pentru exporturi de bunuri industriale UE în domenii precum apărarea, transporturile, industria autovehiculelor și exporturile în domeniul medical și al substanțelor chimice;

C.  întrucât importurile de bunuri din RAS către UE și exporturile de bunuri din UE către RAS au crescut în mod considerabil în perioada 2010-2012;

D.  întrucât negocierile privind un acord de liber schimb între UE și CCG care au fost inițiate acum 20 de ani nu s-au încheiat încă;

E.  întrucât UE și RAS se confruntă cu provocări comune de origine mondială și cu impact mondial, precum o economie cu schimbări rapide, migrația, securitatea energetică, terorismul internațional, răspândirea armelor de distrugere în masă (ADM) și degradarea mediului;

F.  întrucât contextul politic și strategic în schimbare din regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (OMAN) necesită o reevaluare a relațiilor UE-RAS;

G.  întrucât RAS este o monarhie absolută ereditară fără un parlament ales; întrucât aceasta se confruntă cu provocarea pe care o reprezintă succesiunea regală; întrucât RAS are o populație de 28 de milioane de locuitori, ce include 9 milioane de resortisanți străini și 10 milioane de tineri în vârstă de sub 18 ani; întrucât reforme modeste și treptate au fost implementate în RAS din 2001, dar nu sunt instituționalizate și li se poate, astfel, pune capăt ușor; întrucât bilanțul țării în domeniul drepturilor omului rămâne sumbru, cu diferențe fundamentale între obligațiile sale internaționale și punerea în aplicare a acestora;

H.  întrucât primele alegeri municipale desfășurate vreodată în Arabia Saudită, în 2005, au constituit primul proces electoral din istoria țării; întrucât, în 2015, numai jumătate din membrii consiliilor municipale vor fi aleși, în timp ce restul vor fi numiți în continuare de către rege;

I.  întrucât, numai în acest an, 30 de femei au fost numite, pentru prima oară, în cadrul Consiliului consultativ Shura și întrucât abia în 2015 li se va permite femeilor să voteze în cadrul alegerilor municipale;

J.  întrucât raportul Băncii Mondiale intitulat Women, Business and the Law 2014 - Removing Restrictions to Enhance Gender Equality („Femeile, afacerile și dreptul în 2014 - Eliminarea restricțiilor în vederea consolidării egalității de gen”)(13) plasează Arabia Saudită în fruntea clasamentului țărilor ale căror legislații limitează potențialul economic al femeilor;

K.  întrucât RAS este singura țară din lume în care femeile nu au voie să conducă autovehicule și, deși nu există nicio legislație oficială care să le interzică femeilor să conducă autovehicule, un decret ministerial din 1990 a formalizat o interdicție cutumiară existentă, iar femeile care încearcă să conducă autovehicule sunt pasibile de arest;

L.  întrucât Indicele inegalității de gen 2012 (GII) al PNUD clasează Arabia Saudită pe locul 145 din 148 de țări, fiind una dintre țările cel mai lipsite de egalitate din lume; întrucât Raportul mondial privind inegalitatea de gen 2012 (Forumul economic mondial) clasează rata de activitate a femeilor din RAS ca fiind una dintre cele mai slabe din lume (133 din 135 de țări);

M.  întrucât pedeapsa cu moartea este aplicată în RAS pentru o serie de infracțiuni și cel puțin 24 de persoane au fost executate în 2013; întrucât cel puțin 80 de persoane au fost executate în 2011 și un număr similar în 2012 – de peste trei ori numărul din 2010 – incluzând minorii și resortisanții străini; întrucât RAS este una din puținele țări care mai organizează execuții publice; întrucât există informații potrivit cărora în Arabia Saudită au fost executate femei prin lapidare, fapt ce contravine normelor stabilite de Comisia ONU pentru statutul femeilor, care a condamnat lapidarea ca pe o formă barbară de tortură;

N.  întrucât RAS a întreprins acțiuni ferme și decisive și a aplicat măsuri severe de combatere a terorismului și a activităților financiare legate de terorism; întrucât, în același timp, RAS joacă un rol important în difuzarea și promovarea la nivel mondial a unei interpretări salafiste/wahhabiste deosebit de stricte a islamului; întrucât manifestările cele mai extreme de salafism/wahhabism au reprezentat o inspirație pentru organizații teroriste precum Al-Qaida și constituie o amenințare la adresa securității globale, chiar și pentru RAS; întrucât RAS a dezvoltat un sistem de control al tranzacțiilor financiare pentru a se asigura că nu sunt canalizate fonduri către organizații teroriste, care trebui să fie consolidat în continuare,

O.  întrucât experții ONU în drepturile omului și-au exprimat constant îngrijorările privind măsurile excesiv de generale de combatere a terorismului, implicând închisori secrete, măsuri ce au expus și dizidenți pașnici detenției și încarcerării pentru acuzații de terorism; întrucât organizațiile internaționale pentru drepturile omului i-au recomandat Regelui Abdullah să respingă legislația privind combaterea terorismului adoptată de Consiliul de Miniștri la 16 decembrie 2013, din cauza definiției sale extrem de generală a terorismului, care impune restricții inechitabile libertății de exprimare prin potențiala incriminare a oricărui discurs critic la adresa guvernului sau a societății Arabiei Saudite;

P.  întrucât libertatea de expresie și libertatea presei și a mass-mediei, atât online, cât și offline, sunt condiții prealabile esențiale și catalizatori pentru democratizare, reformă și sunt controale esențiale asupra puterii;

Q.  întrucât RAS are o comunitate vibrantă de militanți în mediul virtual și cel mai mare număr de utilizatori de Twitter din Orientul Mijlociu;

R.  întrucât activitatea organizațiilor pentru drepturile omului din RAS este sever restricționată, după cum demonstrează refuzul autorităților de a înregistra Centrul Adala pentru drepturile omului sau Uniunea pentru drepturile omului; întrucât organizațiile de caritate constituie, în continuare, singurul tip de organizații ale societății civile permise pe teritoriul regatului;

S.  întrucât RAS trebuie să asigure libertate reală de religie, în special cu privire la practicarea acesteia în public și la minoritățile religioase în conformitate cu rolul important pe careRAS îl joacă în calitate de custode al celor două Moschei Sfinte ale Islamului din Mecca și Medina;

T.  întrucât RAS continuă să comită încălcări pe scară largă ale drepturilor omului, în ciuda declarației sale potrivit căreia acceptă numeroasele recomandări din cadrul evaluării periodice universale din 2009 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului; întrucât aceste recomandări includ reformarea sistemului său de justiție penală, care încalcă cele mai importante standarde internaționale și în cadrul căruia deținuții se confruntă cu încălcări sistematice ale garanțiilor procedurale, întrucât nu există niciun cod penal care să definească în mod clar ce constituie o infracțiune, iar judecătorii au libertatea de a pronunța hotărâri în funcție de interpretările lor ale dreptului islamic și ale tradițiilor profetice; întrucât actualul ministru al justiției și-a subliniat intenția de a codifica Sharia și de a emite orientări în ce privește condamnarea;

U.  întrucât, în 2007, regele Abdullah a inițiat o serie de reforme judiciare treptate atunci când a aprobat planul pentru un nou sistem judiciar, inclusiv instituirea unei Curți Supreme și a unor instanțe speciale în materie de comerț, ocupare a forței de muncă și administrație;

V.  întrucât peste un milion de resortisanți etiopieni, indieni, filipinezi, pakistanezi, yemeniți și din Bangladesh au fost trimiși acasă în ultimele luni, după intrarea în vigoare a legii forței de muncă, pentru a reduce numărul ridicat de lucrători migranți în scopul combaterii șomajului în rândul resortisanților saudiți; întrucât afluxul accelerat al unui număr imens de persoane repatriate pune o presiune extraordinară pe țările de origine, adesea sărace și fragile;

W.  întrucât, la 12 noiembrie 2013, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a ales RAS pentru un mandat de trei ani, începând cu 1 ianuarie 2014, în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului;

X.  întrucât inițierea unui dialog între RAS și UE privind drepturile omului ar putea oferi o oportunitate foarte utilă pentru a spori înțelegerea reciprocă și a promova reforme suplimentare în țară;

1.  recunoaște interdependența dintre UE și RAS în ce privește stabilitatea regională, relațiile cu lumea islamică, soarta tranzițiilor din țările Primăverii arabe, procesul de pace israeliano-palestinian, războiul din Siria, îmbunătățirea relațiilor cu Iranul, combaterea terorismului, stabilitatea pieței petrolului și a piețelor financiare mondiale, comerțul, investițiile și chestiunile legate de guvernarea la nivel mondial, în special prin intermediul cadrului Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internațional și G-20; subliniază că mediul geopolitic face din RAS și din alte state membre ale CCG un focar al provocărilor în materie de securitate care au implicații regionale și mondiale;

2.  împărtășește unele din îngrijorările exprimate de RAS, dar îndeamnă guvernul să se implice în mod activ și constructiv în comunitatea internațională; salută, în acest context, îndeosebi acordul dintre Statele Unite și Rusia privind îndepărtarea armelor chimice din Siria, evitându-se, în același tip, o confruntare militară;

3.  apelează, de asemenea, la RAS să sprijine în mod activ recentul acord interimar dintre E3+3 și Iran și să contribuie la găsirea unei soluții diplomatice la chestiunilor nucleare nerezolvate în cadrul unui acord mai cuprinzător în următoarele șase luni, în interesul păcii și al securității pentru întreaga regiune;

4.  subliniază interesul Europei într-o evoluție pașnică și ordonată și în procesul de reforme politice din RAS, ca factor-cheie pentru pacea pe termen lung, pentru stabilitatea și dezvoltarea în regiune;

5.  solicită autorităților RAS să lanseze un dialog pe tema drepturilor omului cu UE, pentru a permite o mai bună înțelegere și identificare a schimbărilor necesare;

6.  invită autoritățile din RAS să permită activitățile organizațiilor pentru drepturile omului prin facilitarea procesului de înregistrare a autorizațiilor; regretă hărțuirea activiștilor pentru drepturile omului și deținerea lor fără acuzații;

7.  invită autoritățile din RAS să permită Asociației Naționale pentru Drepturile Omului să funcționeze în mod independent și să respecte standardele ONU privind instituțiile naționale pentru drepturile omului (principiile de la Paris);

8.  reamintește faptul că bilanțul RAS în materie de drepturile omului a fost evaluat în cadrul evaluării periodice universale (EPU) a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din februarie 2009 și că autoritățile RAS au acceptat în mod oficial un număr semnificativ de recomandări formulate de către statele membre ale UE în cadrul evaluării, inclusiv, de exemplu, cele care solicitau abolirea sistemului de tutelă asigurat de bărbați și cele care vizau limitarea aplicării pedepsei cu moartea și a pedepsei corporale; așteaptă să se înregistreze progrese mai substanțiale în punerea în aplicare a acestor recomandări și îndeamnă RAS să adopte o abordare constructivă în privința recomandărilor prezentate în contextul evaluării periodice universale 2013 în curs de desfășurare;

9.  își exprimă grava îngrijorare cu privire la faptul că încălcările drepturilor omului, precum arestările și detențiile arbitrare, tortura, interdicțiile de călătorie, hărțuirea judiciară și procesele neechitabile, continuă să fie larg răspândite; este îngrijorat îndeosebi de faptul că presupuse măsuri de combatere a terorismului sunt tot mai des folosite ca instrument de arestare a apărătorilor drepturilor omului și că, din câte se pare, se înmulțesc cazurile de impunitate pentru încălcări ale drepturilor omului; solicită guvernului saudit să acționeze de urgență în sensul recomandărilor din EPU 2009, inclusiv prin continuarea și intensificarea reformei sale a sistemului judiciar;

10.  salută implicarea RAS în sistemul ONU al drepturilor omului prin intermediului Consiliului pentru Drepturile Omului și al convențiilor privind drepturile universale ale omului pe care le-a ratificat până în prezent; solicită, totuși, RAS să semneze și să ratifice celelalte tratate și acorduri de bază ale ONU privind drepturile omului, precum Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora;

11.  consideră că, prin calitatea de membru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, se impun la nivel mondial așteptări în ceea ce privește demonstrarea în mod special a respectului față de drepturile omului și solicită RAS să își intensifice eforturile de reformă; se așteaptă ca membrii Consiliului pentru Drepturile Omului să coopereze pe deplin în conformitate cu procedurile sale speciale și să permită vizite nestânjenite ale tuturor raportorilor speciali ai ONU, în special ale Raportorului special al ONU pentru tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante;

12.  ia act de faptul că se pare că RAS are cea mai mare rată de utilizatori de Twitter din lume, ceea ce indică rolul puternic al rețelelor de socializare bazate pe internet din țară și utilizarea crescândă a internetului și a rețelelor de socializare, în special în rândul femeilor; invită autoritățile RAS să permită o presă și o mass media independente și să asigure libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică pentru toți locuitorii RAS; regretă reprimarea activiștilor și protestatarilor atunci când aceștia manifestă pașnic; subliniază faptul că promovarea pașnică a drepturilor juridice de bază sau exprimarea unor observații critice prin intermediul rețelelor de socializare sunt exprimări ale unui drept inalienabil, potrivit raportului Parlamentului privind libertatea digitală; subliniază că libertatea presei și a mass-mediei, atât online, cât și offline, este esențială în cadrul unei societăți libere și reprezintă un control esențial asupra puterii;

13.  solicită guvernului Regatului Arabiei Saudite să-și onoreze angajamentele față de mai multe instrumente privind drepturile omului, inclusiv Carta arabă a drepturilor omului, Convenția cu privire la drepturile copilului, Convenția împotriva torturii și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor;

14.  solicită RAS să semneze și să ratifice Statutul de la Roma al Tribunalului Penal Internațional (TPI);

15.  invită autoritățile RAS să-și îmbunătățească sistemul de justiție penală bazat pe Sharia pentru a respecta standardele internaționale care reglementează procedurile de arest, detenție și judecată, precum și drepturile prizonierilor;

16.  invită autoritățile din RAS să elibereze deținuții politici, să înceteze hărțuirea judiciară și extrajudiciară a apărătorilor drepturilor omului și să accelereze implementarea noii legislații privind ONG-urile, asigurând înregistrarea, libertatea de acțiune și capacitatea acestora de a desfășura acțiuni în mod legal;

17.  invită SEAE să sprijine în mod activ grupurile societății civile care activează pentru consolidarea drepturilor omului și democrației în Arabia Saudită; invită Delegația UE la Riad să desfășoare un program activ în materie de drepturile omului, urmărind procese juridice în calitate de observator și efectuând vizite la închisori;

18.  reiterează apelul său pentru abolirea universală a torturii, a pedepsei corporale și a pedepsei cu moartea și solicită un moratoriu imediat privind executarea pedepselor cu moartea în RAS; regretă faptul că RAS continuă să aplice pedeapsa cu moartea pentru o gamă largă de infracțiuni; solicită, de asemenea, autorităților saudite să reformeze sistemul justiției pentru a elimina toate formele de pedeapsă corporală; salută, în acest context, faptul că RAS a adoptat recent acte legislative care fac din abuzul domestic o infracțiune;

19.  deploră faptul că, în luna ianuarie anterioară, o lucrătoare domestică srilankeză, Rizana Nafeek, a fost decapitată în RAS pentru o infracțiune pe care se presupune că a comis-o pe când era încă o copilă – o încălcare evidentă a Convenției cu privire la drepturile copilului, care interzice în mod special pedeapsa cu moartea a persoanelor în vârstă de sub 18 ani la momentul comiterii infracțiunii;

20.  solicită autorităților din RAS să se asigure că toate acuzațiile de tortură și alte maltratări sunt investigate în mod detaliat și imparțial, că toți presupușii infractori sunt judecați și că orice declarație care poate a fost smulsă prin tortură nu este utilizată ca probă în procese penale;

21.  deploră faptul că, în ciuda ratificării Convenției internaționale împotriva torturii, mărturisirile obținute prin constrângere sau ca urmare a torturii sunt practici curente; îndeamnă autoritățile din RAS să asigure eradicarea completă a torturii din cadrul sistemului saudit de justiție și de penitenciare;

22.  își exprimă profunda consternare cu privire la faptul că RAS este una dintre țările care încă practică execuțiile publice, amputările și biciuirea; invită autoritățile din RAS să adopte acte legislative care să scoată în afara legii aceste practici, care constituie o gravă încălcare a unei serii de instrumente internaționale privind drepturile omului la care RAS este parte;

23.  regretă faptul că autoritățile din RAS nu au transmis invitații raportorului special al ONU pentru tortură și raportorului special al ONU pentru apărătorii drepturilor omului, în ciuda recomandărilor Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) ca toate statele să transmită invitații oficiale raportorilor speciali ai ONU;

24.  invită autoritățile RAS să respecte practicarea publică a oricărei credințe; salută înființarea, la Viena, a „Centrului internațional pentru dialog interreligios și intercultural al Regelui Abdullah Bin Abdulaziz” (KAICIID), care caută să încurajeze dialogul între adepții diferitor religii și culturi din toată lumea, încurajează autoritățile să promoveze moderație și toleranță în ce privește diversitatea religioasă la toate nivelurile sistemului de învățământ, inclusiv în instituțiile de cult, precum și în discursul public al demnitarilor și funcționarilor publici;

25.  subliniază necesitatea respectării drepturilor fundamentale ale tuturor minorităților religioase; invită autoritățile să depună eforturi mai mari pentru a asigura toleranța și coexistența între toate grupurile religioase; le îndeamnă să revizuiască în continuare sistemul de învățământ pentru a elimina referințele discriminatorii existente la adresa credincioșilor ce aparțin altor religii sau credințe;

26.  solicită autorităților din RAS să definească o vârstă minimă pentru căsătorie și să ia măsuri pentru a interzice căsătoriile între copii, în conformitate cu Convenția cu privire la drepturile copilului (CRC) și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), care au fost amândouă ratificate de RAS;

27.  ia act de salută numirea de către rege, în 2013, a primelor femei ce vor face parte din Adunarea consultativă (Consiliul Shura) a RAS, ele ocupând 30 din cele 150 de locuri, și așteaptă cu interes dezvoltarea în continuare a contactelor și a legăturilor instituționale dintre Parlamentul European și Consiliul Shura; se așteaptă la punerea în aplicare a declarației regelui potrivit căreia femeilor li se va permite să voteze și să candideze la următoarele alegeri municipale ce vor avea loc în 2015 și că acestora li se va permite să voteze și să candideze ulterior la toate alegerile care vor fi organizate;

28.  îndeamnă autoritățile din RAS să revoce sistemul de tutelă exercitat de bărbați și previne că punerea în aplicare a legii care protejează femeile împotriva violenței domestice, adoptate la 26 august 2013, va fi eficace numai dacă este eliminat sistemul de tutelă exercitat de bărbați, având în vedere că acesta din urmă împiedică femeile să denunțe violența domestică sau agresiunile sexuale; îndeamnă autoritățile să elimine, de asemenea, restricțiile asupra drepturile femeilor, asupra libertății de mișcare, a oportunităților de sănătate, de educație, de căsătorie, de angajare, a personalității juridice și a reprezentării în procesele judiciare, și toate formele de discriminare împotriva femeilor din dreptul familiei, din viața privată și publică în scopul promovării participării lor la domeniile economic, social, cultural și politic; salută campania de la nivel mondial de sprijinire a abolirii interdicției de a conduce autovehicule cu care se confruntă femeile; invită autoritățile să nu mai exercite presiune asupra celor care desfășoară campanii pentru dreptul femeilor de a conduce autovehicule; reamintește, de asemenea, guvernului saudit angajamentele pe care și le-a luat în cadrul Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și al Convenției privind drepturile copilului, precum și obligațiile care îi revin în temeiul Rezoluției 53/144 a Adunării Generale a ONU de adoptare a Declarației privind apărătorii drepturilor omului; atrage atenția asupra necesității de a promova campaniile de sensibilizare și de a le adresa și bărbaților, în vederea sensibilizării lor cu privire la drepturile femeilor și la impactul global pe care îl are asupra societății nerespectarea acestor drepturi; insistă asupra faptului că informațiile ar trebui să ajungă și în zonele rurale și în cele izolate de restul țării;

29.  salută legislația recent adoptată care permite elevelor saudite din școlile private să practice sportul, regretând faptul că elevele din școlile publice nu beneficiază de acest drept; salută numărul mare de absolvente de universitate care în prezent depășește numărul de absolvenți și încurajează guvernul să-și intensifice eforturile de a investi în educația femeilor; subliniază, totuși, faptul că, în timp ce femeile saudite reprezintă 57% din numărul absolvenților de studii superioare din acest stat, numai 18% dintre femeile saudite cu vârsta peste 15 ani au un loc de muncă - una dintre cele mai scăzute rate pe plan mondial; invită, astfel, guvernul saudit să revizuiască și să reformeze educația acordată femeilor, cu scopul de a crește participarea acestora la economie, de a pune mai mult accentul pe consolidarea competențelor antreprenoriale și de a aborda, în cadrul de reglementare, provocările specifice din perspectiva egalității de gen, în vederea îmbunătățirii accesului femeilor la serviciile guvernamentale de autorizare a întreprinderilor; salută programul de formare instituit împreună cu Organizația Națională pentru Formare Comună, al cărui scop este pregătirea fetelor în vederea integrării pe piața muncii, și subliniază eforturile depuse de autoritățile saudite în scopul îmbunătățirii statutului fetelor în contextul formării și în vederea lărgirii orizontului de oportunități ale acestora la noile sectoare rezervate, de obicei, bărbaților;

30.  încurajează eforturile RAS de a promova învățământul superior pentru femei, care generează noi tendințe educaționale în Regat; ia act de faptul că, în 2011, numărul femeilor înmatriculate în instituții de învățământ superior se ridica la 473 725 (429 842 de bărbați), în timp ce în 1961 numai patru femei erau înmatriculate, iar numărul de femei care absolvă aceste instituții s-a ridicat la 59 948 (55 842 de bărbați); observă, de asemenea, că proporția de studente la toate nivelurile școlare a crescut de la 33% în 1974-1975, la 81% în 2013; salută programul de burse internaționale care a permis ca numărul de studente cu burse în străinătate să fie de 24 581;

31.  salută acordarea primelor autorizații avocatelor, însă regretă faptul că sistemul juridic este în mâinile judecătorilor de sex masculin formați într-un cadru religios; ia act de codificarea treptată a Shariei și solicită ca aceasta să fie accelerată, deoarece lipsa codificării și tradiția precedentului judiciar duc adesea la o insecuritate considerabilă în domeniul de aplicare și în conținutul legislației țării, precum și la erori judiciare; afirmă importanța crucială a asigurării independenței judiciare și a pregătirii juridice corespunzătoare pentru judecători;

32.  salută ratificarea de către RAS a patru tratate ale ONU privind drepturile omului, și anume: Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW, ratificată în 2000), Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (CAT, 1997), Convenția cu privire la drepturile copilului (1996) și Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1997);

33.  subliniază importanța dezbaterii deschise la nivelul specialistelor în studii islamice în vederea interpretării textelor religioase din perspectiva drepturilor femeilor și a egalității de gen;

34.  subliniază faptul că orice negociere privind un acord de liber schimb între UE și Arabia Saudită trebuie, înainte de toate, să prevadă obligații stricte care să garanteze protecția femeilor și a fetelor;

35.  salută decizia recentă a Ministerului Muncii de a accelera recrutarea femeilor în diverse domenii din sectorul privat, ceea ce a dus la o creștere a numărului de femei saudite care lucrează în sectorul privat de la 55 600 în 2010, la aproximativ 100 000 în 2011 și la 215 840 la sfârșitul anului 2012; salută decizia Ministerului Muncii, împreună cu Fondul de dezvoltare a resurselor umane, de a introduce programe de promovare a ocupării forței de muncă în rândul femeilor

36.  invită autoritățile să amelioreze condițiile de muncă și tratamentul lucrătorilor imigranți, acordând o atenție deosebită situației femeilor care lucrează ca ajutoare casnice, care sunt expuse în special riscului de violență sexuală și care se regăsesc de multe ori în condiții de sclavie efectivă; încurajează guvernul saudit să continue reformele legislației muncii și, în special, să abroge în totalitate sistemul de sponsorizare („Kafala”) și salută apelul recent al Societății Naționale pentru Drepturile Omului adresat guvernului de a recruta în schimb lucrători străini în cadrul unei agenții a Ministerului Muncii; salută recentele eforturi de a adopta o legislație națională în materie de ocupare a forței de muncă pentru a oferi o protecție standardizată lucrătorilor casnici și a asigura urmărirea penală a angajatorilor responsabili pentru abuzuri sexuale, fizice și de muncă;

37.  invită autoritățile saudite să pună capăt recentelor atacuri violente împotriva lucrătorilor migranți și să elibereze miile de lucrători care au fost arestați și sunt ținuți în centre improvizate, adesea, se pare, fără un adăpost adecvat sau fără asistență medicală adecvată; îndeamnă țările de origine să coopereze cu autoritățile saudite pentru a organiza întoarcerea acasă a lucrătorilor în condiții cât mai umane posibil; regretă faptul că punerea în aplicare a legislației muncii adesea nu este realizată în conformitate cu standardele internaționale și că este folosită o violență nejustificată împotriva migranților în situație neregulamentară, cum ar fi în cazul represiunii din noiembrie 2013 care s-a încheiat cu uciderea a trei cetățeni etiopieni, cu detenția a 33 000 de persoane și cu deportarea a aproximativ 200 000 de migranți aflați în situație neregulamentară;

38.  salută ratificarea de către RAS a unora dintre principalele convenții ale OIM, și anume Convenția nr. 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor; salută aderarea sa la Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii (Protocolul de la Palermo); se așteaptă să fie puse în aplicare reforme juridice și politice astfel încât să se asigure punerea în aplicare a tuturor tratatelor internaționale respective;

39.  ia act de faptul că RAS a respins recent un mandat temporar în cadrul Consiliului de Securitate al ONU;

40.  consideră că soluția la escaladarea problemelor de securitate din regiune constă în crearea unui cadru de securitate comun, de la care nicio țară să nu fie exclusă și în care interesele legitime de securitate ale tuturor țărilor să fie luate în considerare;

41.  subliniază importanța critică pe care cooperarea UE-RAS ar putea să o aibă în combaterea terorismului și a extremismului violent, și evidențiază faptul că pentru ca aceasta să fie eficace, trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului și libertățile civile; solicită autorităților din RAS să îmbunătățească controlul asupra finanțării grupărilor militare radicaliste din străinătate de către cetățeni saudiți și de către organizații de caritate saudite; salută acordul de contribuție la lansarea Centrului Organizației Națiunilor Unite de combatere a terorismului semnat de Organizația Națiunilor Unite și RAS la 19 septembrie 2011, precum și decizia RAS de a-l finanța timp de trei ani;

42.  este preocupat de faptul că sprijinul financiar și politic asigurat de anumiți cetățeni și organizații ai RAS pentru unele grupuri religioase și politice îndeosebi din Africa de Nord, din Orientul Mijlociu, din Asia și, în special, din Asia de Sud (și anume Pakistan și Afganistan), Cecenia și Daghestan poate duce la consolidarea forțelor fundamentaliste și obscurantiste care subminează eforturile vizând promovarea unei guvernări democratice și se opun participării femeilor la viața publică;

43.  invită autoritățile RAS să colaboreze cu UE și la nivel internațional pentru a pune capăt activităților mișcărilor salafiste care sprijină activitățile antistatale ale forțelor militare rebele din Mali, ale căror activități duc la destabilizarea întregii regiuni;

44.  subliniază că RAS este un membru-cheie al „Grupului de prieteni ai Siriei”; invită RAS să contribuie la o soluție pașnică, favorabilă includerii, la conflictul sirian, în special prin sprijinirea rundei de convorbiri Geneva II, fără condiții prealabile; solicită, de asemenea, un sprijin activ și acordarea întregii asistențe umanitare posibile populației siriene afectate de războiul civil din țară; solicită RAS să pună capăt sprijinului financiar, militar și politic acordat grupărilor extremiste și să încurajeze alte țări să procedeze la fel;

45.  reiterează apelul său adresat RAS de a contribui în mod constructiv și de a media în interesele reformelor pașnice și a dialogului național în Bahrein;

46.  invită autoritățile RAS să inițieze un dialog pașnic cu Iranul pe tema relațiilor bilaterale și a viitorului regiunii; salută în continuare declarația de la 24 noiembrie 2013 a Guvernului RAS privind rezultatul Acordului de la Geneva cu Iranul;

47.  îndeamnă UE și RAS să colaboreze în mod eficace în vederea obținerii unui rezultat just și sustenabil pentru a se pune capăt conflictului israelo-palestinian;

48.  îndeamnă instituțiile UE să își intensifice prezența în regiune și să consolideze relațiile de colaborare cu RAS, prin creșterea resurselor Delegației la Riad și prin planificarea de vizite regulate în RAS, și anume, prin intermediul Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate;

49.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene, Serviciului European de Acțiune Externă, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Majestății Sale, Regele Abdullah Ibn Abdul Aziz, Guvernului Regatului Arabiei Saudite și Secretarului General al Centrului pentru dialog național al Regatului Arabiei Saudite.

(1) JO C 231, 17.9.1990, p. 216.
(2) JO C 032, 5.2.1996, p. 98.
(3) JO C 320 E, 15.12.2005, p. 281.
(4) JO C 303E, 13.12.2006, p. 879.
(5) JO C 76 E, 27.3.2008, p. 100.
(6) JO C 323E, 18.12.2008, p. 529.
(7) JO C 161 E, 31.5.2011, p. 126.
(8)JO C 247 E, 17.8.2012, p. 1.
(9) JO C 296E, 2.10.2012, p.81.
(10) JO C 33E, 5.2.2013, p. 158.
(11) JO C 51E, 22.2.2013, p. 118.
(12) JO C 131 E, 8.5.2013, p. 125.
(13) http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate