Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2147(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0125/2014

Predkladané texty :

A7-0125/2014

Rozpravy :

PV 10/03/2014 - 21
CRE 10/03/2014 - 21

Hlasovanie :

PV 11/03/2014 - 9.29
CRE 11/03/2014 - 9.29
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0207

Prijaté texty
PDF 264kWORD 105k
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
Saudská Arábia
P7_TA(2014)0207A7-0125/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike (2013/2147(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) z 25. februára 1989,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júla 1990 o význame dohody o voľnom obchode, ktorá sa má uzavrieť medzi EHS a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 1996 o Saudskej Arábii(2),

–  so zreteľom na hospodársku dohodu členských štátov GCC prijatú 31. decembra 2001 v Maskate (Omán) a na vyhlásenie GCC z Dauhy k vytvoreniu colnej únie Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive z 21. decembra 2002,

–  so zreteľom na ratifikáciu Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) Saudskou Arábiou v októbri 2004, najmä na jeho článok 7 o politickom a verejnom živote,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2005 o Saudskej Arábii(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o slobode prejavu na internete(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2007 s názvom Reformy v arabskom svete: aká bude stratégia Európskej únie?(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2007 o právach žien v Saudskej Arábii(6),

–  so zreteľom na správu o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie – zaistenie bezpečnosti v meniacom sa svete, ktorú prijala Rada v decembri 2008,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie z 19. zasadnutia spoločnej rady EÚ – GCC a zasadnutia ministrov, ktoré sa konalo 29. apríla 2009 v Maskate,

–  so zreteľom na spoločný akčný program (2010 – 2013) o vykonávaní dohody o spolupráci medzi EÚ a GCC z roku 1989,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o Únii pre Stredozemie(7),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie z 20. zasadnutia spoločnej rady EÚ – GCC a zasadnutia ministrov, ktoré sa konalo 14. júna 2010 v Luxemburgu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2011 o vzťahoch medzi Európskou úniou s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2011 o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a severnej Afrike(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o situácii v Sýrii(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2011 o Bahrajne(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenia o výročných zasadnutiach Komisie OSN pre ľudské práva v Ženeve (2000 – 2012),

–  so zreteľom na návštevu predsedu Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva v mene predsedu Martina Schulza v Saudskej Arábii v dňoch 24. – 25. novembra 2013,

–  so zreteľom na svoje výročné správy o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0125/2014),

A.  keďže Saudskoarabské kráľovstvo je vplyvný subjekt v oblasti politiky, hospodárstva a náboženstva na Blízkom východe a v islamskom svete, je najväčším producentom ropy v celosvetovom meradle a zakladateľom a vedúcim členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a skupiny G20; keďže Saudskoarabské kráľovstvo je dôležitým partnerom EÚ;

B.  keďže EÚ je hlavným obchodným partnerom Saudskej Arábie s 15 % celkového obchodu a Saudskoarabské kráľovstvo je 11. najväčším obchodným partnerom EÚ; keďže veľa spoločností EÚ investuje do hospodárstva Saudskej Arábie, najmä do ropného priemyslu krajiny, a Saudskoarabské kráľovstvo je dôležitým vývozným trhom pre priemyselný tovar EÚ v oblastiach, ako sú obrana, doprava, automobilový priemysel, zdravotníctvo a chemický priemysel;

C.  keďže od roku 2010 do roku 2012 sa značne zvýšil dovoz tovarov zo Saudskoarabského kráľovstva do EÚ a vývoz tovarov z EÚ do Saudskoarabského kráľovstva;

D.  keďže rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a GCC, ktoré sa začali pred 20 rokmi, sa stále nedokončili;

E.  keďže EÚ a Saudskoarabské kráľovstvo čelia spoločným problémom, ktoré sú z hľadiska pôvodu a dosahu globálne, ako napríklad prudko sa meniace hospodárstvo, migrácia, energetická bezpečnosť, medzinárodný terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia (ZHN) a zhoršovanie životného prostredia;

F.  keďže meniaci sa politický a strategický kontext v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky si vyžaduje prehodnotenie vzťahov medzi EÚ a Saudskoarabským kráľovstvom;

G.  keďže Saudskoarabské kráľovstvo je dedičná absolutistická monarchia bez voleného parlamentu; keďže stojí pred otázkou nástupníctva trónu; keďže Saudskoarabské kráľovstvo má 28 miliónov obyvateľov vrátane deviatich miliónov cudzincov a desiatich miliónov mladých ľudí pod 18 rokov; keďže od roku 2001 sa v Saudskoarabskom kráľovstve vykonali mierne a postupné reformy, nie sú však inštitucionalizované, a preto ich možno ľahko zrušiť; keďže situácia krajiny v oblasti ľudských práv je naďalej žalostná, pričom existujú medzery medzi jej medzinárodnými záväzkami a ich plnením;

H.  keďže vôbec prvé komunálne voľby v Saudskej Arábii v roku 2005 predstavovali prvý volebný proces v histórii krajiny; keďže v roku 2015 bude volená len polovica členov mestských zastupiteľstiev, zatiaľ čo druhú polovicu bude stále vymenovať kráľ;

I.  keďže až tento rok bolo po prvýkrát vymenovaných 30 žien do poradnej rady Šura a keďže až v roku 2015 budú môcť ženy voliť v komunálnych voľbách;

J.  keďže v správe Svetovej banky nazvanej Ženy, obchod a právo 2014: odstraňovanie obmedzení s cieľom posilniť rodovú rovnosť(13) sa uvádza Saudská Arábia na čele krajín, ktorých právne predpisy obmedzujú hospodársky potenciál žien;

K.  keďže Saudskoarabské kráľovstvo je jedinou krajinou na svete, kde ženy nesmú šoférovať, a aj keď neexistuje žiadny oficiálny zákon, ktorým by sa ženám šoférovanie zakazovalo, ministerský dekrét v roku 1990 formalizoval existujúci tradičný zákaz a ženy, ktoré sa pokúsia šoférovať, sú zatýkané;

L.  keďže podľa indexu rodovej nerovnosti UNDP za rok 2012 (GII) je Saudská Arábia na 145. mieste zo 148 krajín, patrí teda medzi krajiny sveta s najväčšou nerovnosťou; keďže podľa správy o globálnych rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a mužmi za rok 2012 (Svetové hospodárske fórum) patrí účasť žien na trhu práce v Saudskoarabskom kráľovstve medzi najslabšie na svete (133. miesto zo 135 krajín);

M.  keďže v Saudskoarabskom kráľovstve sa pri mnohých trestných činoch uplatňuje trest smrti a v roku 2013 bolo popravených minimálne 24 ľudí; keďže v roku 2011 bolo popravených minimálne 80 osôb a podobný počet bol popravený aj v roku 2012 – čo je viac ako trojnásobok počtu v roku 2010 – a to vrátane neplnoletých osôb a cudzincov; keďže je Saudskoarabské kráľovstvo jednou z mála krajín, ktoré stále vykonávajú verejné popravy; keďže boli hlásené prípady, kedy boli ženy v Saudskej Arábii popravené ukameňovaním, čo je v rozpore s normami ustanovenými Komisiou OSN pre postavenie žien, ktorá túto prax odsudzuje ako kruté mučenie;

N.  keďže Saudskoarabské kráľovstvo podniklo rázne a rozhodné kroky a presadilo prísne opatrenia na boj proti terorizmu a finančným činnostiam spojených s terorizmom; keďže Saudskoarabské kráľovstvo súčasne zohráva vedúcu úlohu v šírení a presadzovaní mimoriadne prísneho saláfisticko-wahhábistického výkladu islamu vo svete; keďže najextrémnejšie prejavy saláfizmu a wahhábizmu motivujú teroristické organizácie ako al-Káida a predstavujú hrozbu pre celosvetovú bezpečnosť vrátane samotného Saudskoarabského kráľovstva; keďže Saudskoarabské kráľovstvo vytvorilo systém na kontrolu finančných transakcií s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky nedostali k teroristickým organizáciám, ktorý sa musí ďalej posilňovať;

O.  keďže odborníci OSN na ľudské práva vyjadrujú dlhodobé obavy týkajúce sa nadmieru rozsiahlych opatrení na boj proti terorizmu, ktorých súčasťou je tajné zadržiavanie a v dôsledku ktorých boli z teroristických činov obvinení, zadržaní a uväznení aj mieroví disidenti; keďže medzinárodné organizácie pre ľudské práva naliehavo vyzvali kráľa Abdulláha, aby zamietol zákon na boj proti terorizmu prijatý Radou ministrov 16. decembra 2013, pretože jeho nadmieru široké vymedzenie pojmu terorizmus umožňuje nespravodlivé obmedzenie slobody prejavu, keďže každý prejav kritizujúci saudskoarabskú vládu alebo spoločnosť možno považovať za potenciálny trestný čin;

P.  keďže sloboda prejavu a sloboda tlače a médií, on-line aj off-line, sú rozhodujúcimi podmienkami a hybnými silami demokratizácie a reformy a základnou kontrolou moci;

Q.  keďže má Saudskoarabské kráľovstvo aktívnu komunitu on-line aktivistov a najvyšší počet používateľov služby Twitter na Blízkom východe;

R.  keďže činnosť organizácií na ochranu ľudských práv v Saudskoarabskom kráľovstve je prísne obmedzená, ako dokazuje odmietnutie zaevidovať Stredisko pre ochranu ľudských práv Adala alebo Združenie pre ľudské práva; keďže charitatívne organizácie sú naďalej jediným druhom organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú v kráľovstve povolené;

S.  keďže Saudskoarabské kráľovstvo musí zabezpečiť skutočnú slobodu náboženstva, , najmä čo sa týka verejného vyznávania a náboženských menšín, v súlade s dôležitou úlohou, ktorú Saudskoarabské kráľovstvo zohráva ako strážca dvoch posvätných islamských mešít v Mekke a Medine;

T.  keďže v Saudskoarabskom kráľovstve naďalej dochádza k rozsiahlemu porušovaniu základných ľudských práv, a to aj napriek vyhláseniu o prijatí početných odporúčaní zo všeobecného pravidelného preskúmania z roku 2009 pred Radou OSN pre ľudské práva; keďže tieto odporúčania obsahujú reformu jej trestného a súdneho systému, ktorý porušuje najzákladnejšie medzinárodné normy a zadržiavaní zvyčajne čelia systematickému narúšaniu riadneho procesu, keďže neexistuje žiaden písaný trestný kódex, v ktorom by sa jasne vymedzovalo, čo je trestným činom, a sudcovia môžu slobodne rozhodovať podľa svojho výkladu islamského práva a prorockých zvyklostí; keďže súčasný minister spravodlivosti zdôraznil svoj zámer kodifikovať právo šaría a vydať usmernenia týkajúce sa rozsudkov;

U.  keďže veľa postupných reforiem súdnictva začal v roku 2007 kráľ Abdulláh, keď schválil plán nového súdneho systému vrátane zriadenia najvyššieho súdu a osobitných obchodných, pracovných a správnych súdov;

V.  keďže v priebehu niekoľkých posledných mesiacov bolo domov poslaných viac ako jeden milión Etiópčanov, Bangladéšanov, Indov, Filipíncov, Pakistancov a Jemenčanov, a to po zavedení reformy pracovného práva, ktorého zámerom je znížiť vysoký počet migrujúcich pracovníkov s cieľom bojovať proti nezamestnanosti medzi občanmi Saudskej Arábie; keďže zvýšený príval obrovského počtu navrátilcov vyvolal mimoriadne napätie v často chudobných a nestálych krajinách ich pôvodu;

W.  keďže 12. novembra 2013 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že Saudskoarabské kráľovstvo sa od 1. januára 2014 stane na trojročné obdobie členom Rady OSN pre ľudské práva;

X.  keďže otvorenie dialógu medzi Saudskoarabským kráľovstvom a EÚ o ľudských právach by sa mohlo stať veľmi užitočnou príležitosťou na posilnenie vzájomného porozumenia a podporu ďalších reforiem v krajine;

1.  uznáva vzájomnú závislosť medzi EÚ a Saudskoarabským kráľovskom, pokiaľ ide o stabilitu regiónu, vzťahy s islamským svetom, osud transformácie krajín tzv. Arabskej jari, izraelsko-palestínsky mierový proces, vojnu v Sýrii, zlepšenie vzťahov s Iránom, boj proti terorizmu, stabilitu svetových trhov s ropou a finančných trhov, obchodu, investícií a správy vecí verejných v celosvetovom meradle, najmä prostredníctvom Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a rámca G20; poukazuje na to, že vzhľadom na geopolitické prostredie sú Saudskoarabské kráľovstvo a ostatné členské štáty GCC stredobodom bezpečnostných výziev, ktoré majú globálne a regionálne následky;

2.  stotožňuje sa s niektorými obavami Saudskoarabského kráľovstva, naliehavo však vyzýva vládu, aby sa aktívne a konštruktívne zapojila do činností medzinárodného spoločenstva; v tejto súvislosti víta najmä dohodu medzi USA a Ruskom o likvidácii chemických zbraní v Sýrii, pričom sa súčasne bráni vojenskej konfrontácii;

3.  rovnako vyzýva Saudskoarabské kráľovstvo, aby aktívne podporovalo súčasnú dočasnú dohodu medzi skupinou E3 +3 a Iránom a aby v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov pomohlo zaistiť diplomatické riešenie zostávajúcich jadrových otázok v komplexnejšej dohode v záujme mieru a bezpečnosti v celom regióne;

4.  zdôrazňuje záujem Európy o mierový a usporiadaný vývoj a proces politickej reformy v Saudskoarabskom kráľovstve ako kľúčový faktor dlhodobého mieru, stability a rozvoja v regióne;

5.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby s EÚ začali dialóg o ľudských právach s cieľom umožniť lepšie porozumenie a určenie potrebných zmien;

6.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby uľahčili proces registrácie licencií organizáciam pre ľudské práva a tým umožnili ich činnosť; vyjadruje poľutovanie nad prenasledovaním aktivistov pre ľudské práva a nad ich zadržiavaním bez obvinenia;

7.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby umožnili Národnému združeniu pre ľudské práva nezávisle fungovať a aby dodržiavali normy OSN pre národné inštitúcie pre ľudské práva (parížske zásady);

8.  pripomína, že v rámci všeobecného pravidelného preskúmania Rady OSN pre ľudské práva, ktoré sa konalo vo februári 2009, sa hodnotila situácia v oblasti ľudských práv v Saudskoarabskom kráľovstve a že orgány Saudskoarabského kráľovstva formálne prijali značný počet odporúčaní, ktoré predložili členské štáty EÚ počas tohto hodnotenia vrátane napríklad odporúčaní požadujúcich zrušenie mužského poručníctva a odporúčaní zameraných na obmedzenie uplatňovania trestu smrti a telesných trestov; očakáva výraznejší pokrok pri vykonávaní týchto odporúčaní a nalieha na Saudskoarabské kráľovstvo, aby v súvislosti s odporúčaniami predloženými v kontexte prebiehajúceho všeobecného pravidelného hodnotenia za rok 2013 prijalo konštruktívny prístup;

9.  vyjadruje vážne obavy z toho, že porušovanie ľudských práv, ako napríklad svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, mučenie, zákaz cestovania, súdne prenasledovanie a nespravodlivé procesy, je naďalej veľmi rozšírené; vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti s tým, že domnelé opatrenia na boj proti terorizmu sa čoraz viac používajú ako nástroj na zatýkanie obhajcov ľudských práv a údajne ďalej narastá beztrestnosť porušovania ľudských práv; vyzýva saudskoarabskú vládu, aby naliehavo konala na základe odporúčaní zo všeobecného pravidelného preskúmania z roku 2009, a to aj tým, že bude pokračovať v reforme súdneho systému a že ju zintenzívni;

10.  víta účasť Saudskoarabského kráľovstva na systéme OSN pre ľudské práva prostredníctvom Rady pre ľudské práva a univerzálnych dohovorov o ľudských právach, ktoré doposiaľ ratifikovalo; vyzýva však Saudskoarabské kráľovstvo, aby podpísalo a ratifikovalo ostatné základné zmluvy a dohody OSN v oblasti ľudských práv, ako napríklad Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín;

11.  domnieva sa, že členstvo v Rade OSN pre ľudské práva zvyšuje celosvetové očakávania, najmä pokiaľ ide o preukázanie dodržiavania ľudských práv a demokracie, a vyzýva Saudskoarabské kráľovstvo, aby zvýšilo svoje reformné úsilie; očakáva od členov Rady pre ľudské práva, že budú v plnej miere spolupracovať pomocou osobitných postupov a že umožnia nerušené návštevy všetkých osobitných spravodajcov OSN, že najmä prijmú návštevu osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie;

12.  poukazuje na to, že Saudskoarabské kráľovstvo má najvyššie percento používateľov služby Twitter na svete, čo poukazuje na významnú úlohu internetových sociálnych sietí v tejto krajine a nárast používania internetu a sociálnych sietí u žien; vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby umožnili existenciu nezávislej tlače a oznamovacích prostriedkov a zabezpečili slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania pre všetkých obyvateľov Saudskoarabského kráľovstva; vyjadruje poľutovanie nad utláčaním aktivistov a protestujúcich pri ich pokojných demonštráciách; zdôrazňuje, že mierové presadzovanie základných zákonných práv alebo vyjadrenie kritických pripomienok prostredníctvom sociálnych médií sú prejavom bezpodmienečného práva, ako zdôraznil Parlament vo svojej správe o digitálnej slobode; zdôrazňuje, že sloboda tlače a médií, on-line a aj off-line, je zásadná v slobodnej spoločnosti a vytvára rozhodujúcu kontrolu moci;

13.  vyzýva vládu Saudskoarabského kráľovstva, aby dodržala svoje záväzky voči niekoľkým nástrojom pre ľudské práva vrátane Arabskej charty ľudských práv, Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru proti mučeniu a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien;

14.  vyzýva Saudskoarabské kráľovstvo, aby podpísalo a ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu;

15.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby zlepšili svoj trestný justičný systém založený na práve šaría, aby splnili medzinárodné normy, ktorými sa upravujú postupy zatýkania, zadržiavania a súdneho konania, ako aj práva väzňov;

16.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby prepustili väzňov svedomia, ukončili súdne a mimosúdne prenasledovanie obhajcov ľudských práv a urýchlili vykonávanie nových právnych predpisov o mimovládnych organizáciách, ktorými sa zabezpečí ich registrácia, sloboda fungovania a možnosť zákonného pôsobenia;

17.  vyzýva ESVČ, aby aktívne podporovala skupiny občianskej spoločnosti v posilňovaní ľudských práv a demokracie v Saudskej Arábii; vyzýva delegáciu EÚ v Rijáde, aby presadzovala aktívny program v oblasti ľudských práv sledovaním právnych procesov v pozícii pozorovateľov a uskutočňovaním návštev väzňov;

18.  znovu zdôrazňuje svoju požiadavku univerzálneho zrušenia mučenia, telesných trestov a trestu smrti a požaduje okamžité moratórium na vykonávanie trestu smrti v Saudskoarabskom kráľovstve; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Saudskoarabské kráľovstvo naďalej uplatňuje trest smrti za množstvo trestných činov; rovnako vyzýva saudskoarabské orgány, aby reformovali justičný systém s cieľom odstrániť všetky formy telesných trestov; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že Saudskoarabské kráľovstvo nedávno schválilo právne predpisy, ktorými sa ustanovuje, že domáce zneužívanie je trestným činom;

19.  odsudzuje, že v januári minulého roku bola v Saudskoarabskom kráľovstve popravená Rizana Nafeeková, srílanská pracovníčka v domácnosti, za trestný čin, ktorého sa údajne dopustila ako dieťa, čo je jasné porušenie Dohovoru o právach dieťaťa, v ktorom sa osobitne zakazuje rozsudok smrti pre osoby, ktoré v čase spáchania trestného činu nemali 18 rokov;

20.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby zaistili, že všetky nepodložené obvinenia z mučenia a iného zlého zaobchádzania sú dôkladne a nestranne vyšetrené a že všetci údajní páchatelia sú stíhaní a že akékoľvek vyhlásenie, ktoré mohlo byť získané mučením, sa v trestnom konaní nepoužije ako dokaz;

21.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek ratifikácii Medzinárodného dohovoru proti mučeniu bežne dochádza k prípadom priznaní získaných pod nátlakom alebo v dôsledku mučenia; naliehavo vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby zaistili úplné odstránenie mučenia zo saudskoarabského súdneho a väzenského systému;

22.  vyjadruje svoje vážne zdesenie nad skutočnosťou, že Saudskoarabské kráľovstvo patrí medzi tie krajiny sveta, v ktorých sa stále praktizujú verejné popravy, amputácie a bičovanie; žiada orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby predložili právne predpisy zakazujúce tieto praktiky, ktoré predstavujú vážne porušenie mnohých medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv, ktorých signatárom je aj Saudskoarabské kráľovstvo;

23.  vyjadruje poľutovanie, že orgány Saudskoarabského kráľovstva nepredĺžili pozvánku pre osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a osobitného spravodajcu OSN pre obhajcov ľudských práv napriek tomu, že Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva odporučil všetkým štátom, aby predĺžili pozvania pre osobitných spravodajcov OSN;

24.  vyzýva saudskoarabské orgány, aby rešpektovali verejné vyznávanie akéhokoľvek náboženstva; víta zriadenie Medzinárodného centra kráľa Abdulláha Bin Abdulaziza pre medzináboženský a medzikultúrny dialóg vo Viedni, ktorého cieľom je podporovať dialóg medzi stúpencami rôznych náboženstiev a kultúr na celom svete; nabáda orgány, aby posilnili umiernenosť a toleranciu náboženskej rozmanitosti na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému vrátane cirkevných zariadení, ako aj vo verejnom prejave úradníkov a štátnych zamestnancov;

25.  zdôrazňuje potrebu dodržiavať základné práva všetkých náboženských menšín; vyzýva orgány, aby vyvinuli väčšie úsilie na zabezpečenie tolerancie a koexistencie všetkých náboženských skupín; nalieha na ne, aby pokračovali v revízii vzdelávacieho systému s cieľom odstrániť existujúce diskriminačné odkazy vzťahujúce sa na vyznávačov iných náboženstiev alebo vierovyznaní;

26.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby stanovili minimálny vek pre sobáš a podnikli kroky smerujúce k zakázaniu detských manželstiev v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktoré Saudskoarabské kráľovstvo ratifikovalo;

27.  konštatuje, že kráľ v roku 2013 vymenoval za členky poradného zhromaždenia Saudskoarabského kráľovstva (Madžlis šúrá) prvé ženy, ktoré získali 30 zo 150 kresiel, a teší sa na ďalšie rozvíjanie kontaktov a inštitucionálnych prepojení medzi Európskym parlamentom a radou Šura; očakáva vykonanie kráľovho vyhlásenia, že ženy budú mať v budúcich komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v roku 2015, aktívne a pasívne volebné právo a že potom budú mať toto právo aj vo všetkých ďalších voľbách;

28.  naliehavo vyzýva saudskoarabské orgány, aby zrušili systém mužského poručníctva a upozorňuje, že uplatňovanie zákona na ochranu žien pred domácim násilím prijatého 26. augusta 2013 bude účinné iba vtedy, ak bude systém mužského poručníctva odstránený, keďže bráni tomu, aby ženy mohli prípady domáceho alebo sexuálneho násilia hlásiť; nalieha na saudskoarabské orgány, aby tiež zrušili obmedzenia ľudských práv, slobody pohybu, možností zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, manželstva, možností zamestnania, právnej subjektivity a zastúpenia v súdnych konaniach a všetky formy diskriminácie žien v rodinnom práve a v súkromnom a verejnom živote s cieľom podporiť ich účasť v hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej a politickej oblasti; víta celosvetovú kampaň za podporu zrušenia zákazu viesť motorové vozidlo vzťahujúceho sa na ženy; žiada orgány, aby prestali vyvíjať tlak na osoby, ktoré vedú kampaň za právo žien viesť motorové vozidlo; ďalej pripomína saudskoarabskej vláde jej záväzky vyplývajúce z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a z Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré sú pre ňu záväzné podľa rezolúcie 53/144 Valného zhromaždenia OSN, ktorou sa schvaľuje Deklarácia o ochrancoch ľudských práv; upozorňuje na potrebu podporovať tieto informačné kampane a zamerať ich aj na mužov, aby si aj oni uvedomovali práva žien a celkové dôsledky nedodržiavania týchto práv pre spoločnosť; zdôrazňuje, že tieto informácie sa musia dostať až do vidieckych a izolovaných oblastí celej krajiny;

29.  víta nedávne právne predpisy umožňujúce saudskoarabským dievčatám na súkromných školách športovať, pričom vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že na dievčatá vo verejných školách sa tieto predpisy nevzťahujú; víta tiež veľký počet žien, ktoré dokončili univerzity, pričom ich počet je v súčasnosti vyšší ako počet mužov, ktorí dokončili univerzitné vzdelanie, a nabáda vládu, aby zintenzívnila svoje úsilie na podporu vzdelávania žien; zdôrazňuje však, že hoci saudskoarabské ženy tvoria až 57 % absolventov v krajine, len 18 % saudskoarabských žien vo veku nad 15 rokov má zamestnanie – je to jedna z najnižších mier zamestnanosti žien na svete; žiada preto saudskoarabskú vládu, aby prehodnotila a zreformovala systém vzdelávania žien s cieľom zvýšiť ich podiel na hospodárstve, viac sa zamerať na rozširovanie podnikateľských schopností a riešiť konkrétne problémy spojené s rodovou rovnosťou v regulačnom prostredí v záujme zlepšenia prístupu žien k službám štátnych podnikových licencií; víta program odbornej prípravy zavádzaný s národnou organizáciou pre spoločnú odbornú prípravu, ktorý je určený na prípravu dievčat na ich vstup na pracovný trh, a zdôrazňuje úsilie, ktoré saudskoarabské orgány vyvíjajú s cieľom zlepšiť podmienky dievčat v rámci odbornej prípravy a rozšíriť príležitosti pre ženy v nových odvetviach, ktoré zvyčajne bývajú vyhradené mužom;

30.  podporuje úsilie Saudskoarabského kráľovstva pri podpore vysokoškolského vzdelávania žien, ktoré vedie k novým vzdelávacím trendom v kráľovstve; konštatuje, že v roku 2011 bol počet žien zapísaných na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania 473 725 (429 842 mužov), pričom v roku 1961 boli zapísané len 4 ženy, a počet žien absolvujúcich tieto inštitúcie dosiahol 59 948 (55 842 mužov); konštatuje tiež, že percento študentiek na všetkých úrovniach vzdelávania sa zvýšilo z 33 % v roku 1974-75 na 81 % v roku 2013; víta medzinárodný štipendijný program, ktorý umožnil, že počet študentiek, ktoré dostali štipendium v zahraničí, bol 24 581;

31.  víta vydanie prvých oprávnení ženám právničkám, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že právny systém je v rukách mužov sudcov s náboženským pôvodom; berie do úvahy postupnú kodifikáciu šaríe, ktorá v súčasnosti prebieha, a naliehavo žiada jej urýchlenie, keďže v dôsledku chýbajúcej kodifikácie a predchádzajúcej justičnej tradície často prevláda značná neistota, pokiaľ ide o rozsah a obsah právnych predpisov krajiny, a justičné omyly; trvá na zásadnom význame zabezpečenia nezávislosti súdnictva a primeranom právnom vzdelaní sudcov;

32.  víta, že Saudskoarabské kráľovstvo ratifikovalo štyri zmluvy OSN týkajúce sa ľudských práv, a to: Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, ratifikovaný v roku 2000), Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CAT, 1997), Dohovor o právach dieťaťa (1996) a Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (1997);

33.  zdôrazňuje význam otvorenej diskusie medzi moslimskými ženami s univerzitnými diplomami v záujme výkladu náboženských textov vo svetle práv žien a rovnosti;

34.  zdôrazňuje, že všetky rokovania o dohode o voľnom obchode EÚ so Saudskou Arábiou, musia predovšetkým upravovať prísne ustanovenia zaručujúce ochranu žien a dievčat;

35.  víta nedávne rozhodnutie ministra práce o zrýchlení náboru žien do rôznych oblastí súkromného sektora, čo viedlo k zvýšeniu počtu saudskoarabských žien pracujúcich v súkromnom sektore z 55 600 v roku 2010 na približne 100 000 v roku 2011 a 215 840 ku koncu roka 2012; víta rozhodnutie ministra práce v spojení s fondom pre rozvoj ľudských zdrojov o zavedení programov na podporu zamestnávania žien;

36.  vyzýva orgány, aby zlepšili pracovné podmienky a zaobchádzanie s pracujúcimi prisťahovalcami s osobitným zreteľom na situáciu žien, ktoré pracujú ako pomocníčky v domácnosti, ktoré sú vystavené mimoriadnemu riziku sexuálneho násilia a ktoré často pracujú v podmienkach skutočného otroctva; nabáda saudskoarabskú vládu, aby pokračovala v reformách pracovného práva a aby najmä úplne zrušila systém sponzorstva (systém kafala), a víta nedávnu výzvu Národného združenia pre ľudské práva adresovanú vláde, aby namiesto toho realizovala nábor zahraničných pracovníkov v rámci agentúry ministerstva práce; víta nedávne úsilie o zavedenie vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti pracovného práva s cieľom zabezpečiť štandardnú ochranu pomocníčkam v domácnosti a zaistiť trestné stíhanie zamestnávateľov zodpovedných za sexuálne a fyzické zneužívanie a zneužívanie pracovných práv;

37.  žiada saudskoarabské orgány, aby zastavili nedávne násilné útoky voči migrujúcim pracovníkom a aby prepustili tisíce z nich, ktorí boli zatknutí a sú zadržiavaní v dočasných centrách údajne bez primeraných úkrytov alebo zdravotníckej starostlivosti, a naliehavo vyzýva domáce krajiny, aby spolupracovali so saudskoarabskými orgánmi s cieľom zorganizovať čo najhumánnejší návrat týchto pracovníkov domov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pracovné právo sa často nevykonáva v súlade s medzinárodnými normami a voči neregulárnym migrantom sa často používa neoprávnené násilie, ako napríklad pri tvrdých zákrokoch v novembri 2013, pri ktorých boli zabití traja Etiópčania, 33 000 osôb bolo zadržaných a približne 200 000 neregulárnych migrantov bolo deportovaných;

38.  víta, že Saudskoarabské kráľovstvo ratifikovalo niektoré z hlavných dohovorov ILO, najmä dohovor č. 182 o odstránení najhorších foriem detskej práce; teší sa z pristúpenia tejto krajiny k Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi (Palermský protokol); očakáva, že vykonanie právnych a politických reforiem zabezpečí uzákonenie všetkých týchto medzinárodných zmlúv;

39.  berie na vedomie, že Saudskoarabské kráľovstvo nedávno odmietlo nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN;

40.  domnieva sa, že riešením narastajúcich bezpečnostných problémov regiónu je vytvorenie spoločného bezpečnostného rámca, z ktorého nie je vylúčená nijaká krajina a v ktorom sa zohľadňujú zákonné bezpečnostné záujmy všetkých krajín;

41.  zdôrazňuje kľúčový význam spolupráce medzi EÚ a Saudskoarabským kráľovstvom v boji proti terorizmu a násilnému extrémizmu a zdôrazňuje, že ak má byť tento boj efektívny, musí rešpektovať základné ľudské práva a občianske slobody; žiada orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby zlepšili kontrolu financovania radikálnych militantných skupín v zahraničí saudskoarabskými občanmi a charitami; víta dohodu o príspevku na otvorenie strediska OSN pre boj proti terorizmu, ktorú podpísali OSN a Saudskoarabské kráľovstvo 19. septembra 2011, a rozhodnutie Saudskoarabského kráľovstva financovať jeho fungovanie na dobu troch rokov;

42.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že prostredníctvom finančnej a politickej podpory, ktorú poskytujú niektorí občania a organizácie Saudskoarabského kráľovstva niektorým náboženským a politickým skupinám najmä v severnej Afrike, na Blízkom východe, v Ázii a najmä v južnej Ázii (konkrétne v Pakistane a Afganistane), Čečensku a Dagestane sa môžu posilniť fundamentalistické a spiatočnícke sily, ktoré oslabujú úsilie o rozvíjanie demokratickej vlády a sú proti účasti žien na verejnom živote;

43.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby spolupracovali s EÚ a medzinárodným fórom s cieľom zastaviť saláfistické hnutia podporujúce protištátne činnosti vojenských vzbúrencov v Mali, ktoré spôsobujú destabilizáciu celého regiónu;

44.  zdôrazňuje, že Saudskoarabské kráľovstvo je kľúčovým členom Skupiny priateľov sýrskeho ľudu; vyzýva Saudskoarabské kráľovstvo, aby prispelo k mierovému, inkluzívnemu riešeniu sýrskeho konfliktu, najmä prostredníctvom podpory druhého kola ženevských rozhovorov bez predbežných podmienok; vyzýva tiež k aktívnejšej podpore a poskytnutiu akejkoľvek možnej humanitárnej pomoci obyvateľom Sýrie postihnutým sýrskou občianskou vojnou; žiada Saudskoarabské kráľovstvo, aby zastavilo svoju finančnú, vojenskú a politickú podporu extrémistických skupín a aby nabádalo ostatné krajiny, aby urobili to isté;

45.  znovu vyzýva Saudskoarabské kráľovstvo, aby konštruktívne prispelo a bolo sprostredkovateľom v záujme mierových reforiem a vnútroštátneho dialógu v Bahrajne;

46.  vyzýva orgány Saudskoarabského kráľovstva, aby sa zapojili do mierového dialógu s Iránom o dvojstranných vzťahoch a budúcnosti regiónu; ďalej víta vyhlásenie vlády Saudskoarabského kráľovstva z 24. novembra 2013 k výsledku Ženevskej dohody s Iránom;

47.  žiada EÚ a Saudskoarabské kráľovstvo, aby účinne spolupracovali s cieľom dosiahnuť spravodlivý a udržateľný výsledok a ukončiť izraelsko-palestínsky konflikt;

48.  naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ, aby zvýšili svoju prítomnosť v regióne a aby posilnili pracovné vzťahy so Saudskoarabským kráľovstvom prostredníctvom zvýšenia objemu zdrojov pre delegáciu v Rijáde a plánovania pravidelných návštev v kráľovstve, a to najmä vysokou predstaviteľkou pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku;

49.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi OSN, Vysokej komisárke OSN pre ľudské práva, Jeho Veličenstvu Abdulláhovi Bin Abdulazízovi, vláde Saudskoarabského kráľovstva a generálnemu tajomníkovi Centra pre národný dialóg Saudskoarabského kráľovstva.

(1) Ú. v. ES C 231, 17.9.1990, s. 216.
(2) Ú. v. ES C 32, 5.2.1996, s. 98.
(3) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 281.
(4) Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 879.
(5) Ú. v. EÚ C 76 E, 27.3.2008, s. 100.
(6) Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 529.
(7) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 126.
(8) Ú. v. EÚ C 247 E, 17.8.2012, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 81.
(10) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 158.
(11) Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 118.
(12) Ú. v. EÚ C 131 E, 8.5.2013, s. 125.
(13) http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia