Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2170(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0109/2014

Predkladané texty :

A7-0109/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0209

Prijaté texty
PDF 206kWORD 43k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg
Protiraketový štít pre Európu
P7_TA(2014)0209A7-0109/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o protiraketovom štíte pre Európu a jeho politických a strategických dôsledkoch (2013/2170(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a článok 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 24 a článok 42 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a články 122 a 196 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a vyhlásenie č. 37 k článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsku bezpečnostnú stratégiu, ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003, a na správu o jej implementácii, ktorú prijala Európska rada 11. – 12. decembra 2008,

–  so zreteľom na stratégiu vnútornej bezpečnosti Európskej únie, ktorú schválila Európska rada 25. – 26. marca 2010,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 19. decembra 2013 o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike,

–  so zreteľom na strategickú koncepciu obrany a bezpečnosti členov Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ktorá bola prijatá na samite NATO v Lisabone 19. – 20. novembra 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenie z chicagského samitu, ktoré vydali vedúci predstavitelia štátov a vlád zúčastňujúcich sa na samite Severoatlantickej rady v Chicagu 20. mája 2012,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0109/2014),

A.  keďže v minulosti už bola vznesená otázka týkajúca sa protiraketovej obrany, ktorá sa však stala aktuálnou až v posledných rokoch vzhľadom na zvýšenie počtu hrozieb vyplývajúcich zo šírenia jadrových zbraní a ďalších zbraní hromadného ničenia a šírenia balistických rakiet, na ktoré musí vedieť Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) a jej európski spojenci účinne reagovať;

B.  keďže obrana proti útokom balistickými a inými raketami môže predstavovať pozitívny vývoj v rámci európskej bezpečnosti v kontexte rýchleho vývoja medzinárodnej bezpečnostnej situácie, keď viaceré štáty a neštátne subjekty vyvíjajú raketové technológie a rôzne spôsobilosti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej obrany, ktoré sú schopné zasiahnuť európske územie;

C.  keďže NATO pracuje na zvýšení protiraketovej obrany v rámci svojej hlavnej úlohy kolektívnej obrany s cieľom zabezpečiť úplné pokrytie a ochranu obyvateľom, územiam a ozbrojeným silám všetkých európskych krajín, ktoré sú členmi NATO, proti čoraz väčšej hrozbe, ktorú predstavuje šírenie balistických rakiet;

D.  keďže zásadným príspevkom Spojených štátov k protiraketovej obrane je potvrdenie ich záväzku voči NATO a bezpečnosti Európy a európskych spojencov a keďže transatlantické väzby sú dôležité, pričom v Rumunsku už boli umiestnené zariadenia a ďalšie sa majú v blízkej budúcnosti umiestniť v Poľsku;

E.  keďže spoločná bezpečnostná a obranná politika sa vytvorí v spolupráci s NATO v súlade s dohodnutým rámcom strategického partnerstva medzi EÚ a NATO, ako to schválila Európska rada 19. decembra 2013;

1.  poukazuje na to, že ako sa vyvíjajú a používajú technológie protiraketovej obrany, dochádza k novému vývoju v európskej bezpečnosti, čo vedie k tomu, že členské štáty musia zohľadniť dôsledky protiraketovej obrany na svoju bezpečnosť;

2.  pripomína, že opatrenia NATO v oblasti protiraketovej obrany sa vyvíjajú a vytvárajú na obranu členských štátov proti možným útokom balistickými raketami; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby pokračovala v strategickom partnerstve s NATO a zohľadnila pritom otázku protiraketovej obrany, čo by malo viesť k poskytnutiu plného pokrytia a ochrany všetkým členským štátom EÚ, čím by sa predišlo situácii, v ktorej by bola bezpečnosť, ktorá sa im poskytuje, akokoľvek diferencovaná;

3.  víta dosiahnutie dočasnej spôsobilosti protiraketovej obrany NATO, ktorá poskytne maximálne pokrytie existujúcimi prostriedkami na obranu obyvateľstva, území a ozbrojených síl v členských štátoch NATO na juhu Európy proti útokom balistickými raketami; víta tiež cieľ poskytnúť európskym členským štátom NATO do konca tohto desaťročia plné pokrytie a ochranu;

4.  zdôrazňuje, že iniciatívy EÚ, ako je združovanie a spoločné využívanie spôsobilostí, sa môžu ukázať ako užitočné pri posilňovaní spolupráce medzi členskými štátmi v oblastiach obrany proti balistickým raketám a pri spoločnom výskume a vývoji; konštatuje, že z dlhodobého hľadiska by takáto spolupráca mohla viesť aj k ďalšej konsolidácii európskeho obranného priemyslu;

5.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, Komisiu, Európsku obrannú agentúru a Radu, aby otázku protiraketovej obrany zahrnuli do budúcich stratégií, štúdií a bielych kníh týkajúcich sa bezpečnosti;

6.  zdôrazňuje, že z dôvodu finančnej krízy a škrtov v rozpočte sa nevyužíva dostatok zdrojov na zachovanie dostatočných obranných spôsobilostí, čo vedie k znižovaniu vojenskej spôsobilosti a priemyselnej kapacity EÚ;

7.  zdôrazňuje, že plán protiraketovej obrany NATO nie je v žiadnom prípade zameraný proti Rusku a NATO je pripravené spolupracovať s Ruskom za predpokladu spolupráce medzi dvomi nezávislými systémami protiraketovej obrany – systémom NATO a ruským systémom; zdôrazňuje, že hoci by účinná spolupráca s Ruskom mohla byť zreteľným prínosom, musí sa uskutočniť na základe úplnej reciprocity a transparentnosti, pretože zvýšenie vzájomnej dôvery je nevyhnutné pre postupný vývoj takejto spolupráce; preto konštatuje, že presun ruských rakiet bližšie k hraniciam NATO a EÚ má kontraproduktívny účinok;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil predsedovi Európskej rady, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov EÚ,

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia