Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2181(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0127/2014

Внесени текстове :

A7-0127/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0211

Приети текстове
PDF 378kWORD 86k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
Европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти
P7_TA(2014)0211A7-0127/2014

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. Европейското гастрономическо наследство: културни и образователни аспекти (2013/2181(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите (СOM(2008)0040),

—  като взе предвид доклада относно храненето на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) от 2002 г.,

—  като взе предвид доклада на Световната здравна организация (СЗО), озаглавен „Политика в областта на храните и храненето в училищата“,

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 30 май 2007 г. относно „Стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването“ (COM(2007)0279),

—  като взе предвид заключенията на Европейската министерска конференция на СЗО относно храненето и незаразните заболявания в контекста на здравеопазването до 2020 г., която се проведе на 4 и 5 юли 2013 г. във Виена,

—  като взе предвид Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО от 17 октомври 2003 г.,

—  като взе предвид включването на средиземноморската диета в представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО от 16 ноември 2010 г. и 4 декември 2013 г.,

—  като взе предвид включването на френската кулинария в представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО (решение 5.COM 6.14),

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7 0127/2014),

Образователно измерение

А.  като има предвид, че както настоящото така и бъдещото състояние на здравето и благосъстоянието на населението се определят от храненето и околната среда и съответно от използваните в селското стопанство, риболова и животновъдството методи;

Б.  като има предвид, че СЗО в своята глобална инициатива за здраве в училищата счита, че образователните институции са място от голямо значение за придобиването на теоретични и практически познания в областта на здравето, храненето, храните и кулинарията;

В.  като има предвид, че нездравословното хранене може да има катастрофални последици; като има предвид, че на Европейската министерска конференция на СЗО през юли 2013 г. министрите на здравеопазването на ЕС призоваха за координирани действия за борба със затлъстяването и нездравословното хранене, които са в основата на епидемия от незаразни заболявания като сърдечно-съдови увреждания, диабет или рак;

Г.  като има предвид, че преобладаващите в обществото стереотипни представи по отношение на тялото и храненето могат да доведат до сериозни хранителни и психологични разстройства като анорексия или булимия; като има предвид, че е важно за тези въпроси да се говори открито, особено с юношите;

Д.  като има предвид, че според Европейския съвет за информация за храните (EUFIC) приблизително 33 милиона души в Европа са били изложени на риск от недохранване през 2006 г.; като има предвид, че положението се влоши още повече от началото на кризата;

Е.  като има предвид, че детството е определящ период за възпитание в здравословно поведение и познания с цел възприемане на здравословен начин на живот и че училището е място, където могат да се предприемат ефективни действия за изграждането на дългосрочно здравословно поведение сред бъдещото поколение;

Ж.  като има предвид, че училищата разполагат с помещения и оборудване, които могат да допринесат както за опознаване и приготвяне на ястия, така и за създаване на поведение на хранене, които – наред с извършването на умерена и редовна физическа дейност – могат да създадат основа за здравословен начин на живот;

З.  като има предвид, че информацията, образованието и повишаването на осведомеността са част от стратегията на ЕС за подпомагане на държавите членки за намаляване на вредите от алкохола (COM(2006)0625) и че в нея се очертават подходящи модели на консумация; като има предвид, че на 5 юни 2001 г. Съветът излезе с препоръка относно консумацията на алкохол от страна на младите хора, по-специално децата и юношите, в която се разглежда насърчаването на многосекторен подход в образованието;

И.  като има предвид, че на срещата на Европейската мрежа на фондации за храненето („European Nutrition Foundations Network“, (ENF)) на тема „Храненето в училищата в Европа и ролята на фондациите“ се посочи необходимостта от включване на храните в учебната програма – от гледна точка както на храненето така и на кулинарията – и се прие с единодушие органи като Европейския парламент и Комисията да се заемат с този въпрос;

Й.  като има предвид, че различните държави чрез различните местни институции дадоха тласък за признаването от страна на ЮНЕСКО на средиземноморската диета като нематериално културно наследство на човечеството, което води до насърчаване и установяване на модели на поведение, които гарантират здравословен начин на живот благодарение на цялостен подход, отчитащ аспектите във връзка с образованието, храната, училището, семейството, храненето, региона, ландшафта и др.;

К.  като има предвид, че средиземноморската диета е съчетаващ хранителни навици и начин на живот балансиран и здравословен модел, пряко свързан с превенцията на хронични заболявания и с популяризирането на здравословния начин на живот, както в училищната, така и в семейната среда;

Л.  като има предвид, че европейските програми „Храна в училищата“ се стремят да гарантират, че храната, която се предлага в училищните столове, съдържа всички елементи, необходими за висококачествен и балансиран хранителен режим; като има предвид, че образованието – в най-широкия смисъл на термина, който включва и областта на храненето – утвърждава понятието за здравословен начин на живот въз основа на балансиран хранителен режим сред децата в училищна възраст;

М.  като има предвид, че сериозното образование в областта на храненето осведомява гражданите по отношение на въпроси като връзката между храните, тяхната устойчивост и здравето на планетата;

Н.  като има предвид, че в много случаи покачващите се цени в ученическите столове и на храните не позволяват на редица домакинства и особено на децата да имат достъп до балансиран и висококачествен хранителен режим;

О.  като има предвид, че медиите и рекламата въздействат на моделите на потребление;

П.  като има предвид, че за да могат хората да придобият подробни знания относно използваните продукти и за присъщото им качество и вкус, от съществено значение е да се разработят подходящи схеми за етикетиране, които да предоставят на всеки потребител ясни сведения относно състава и произхода на продуктите;

Р.  като има предвид, че обучението на работещите в областта на гастрономията е част от предаването на познанията за европейската кулинария, открояването на нейната значимост и за нейното запазване и развитие;

Културно измерение

С.  като има предвид, че гастрономията е съвкупност от знания, опит, изкуство и умения, които дават възможност за здравословно хранене с удоволствие;

Т.  като има предвид, че гастрономията е част от нашата идентичност и съществен елемент на европейското културно наследство и на културното наследство на държавите членки;

У.  като има предвид, че по отношение на селскостопанските хранителни продукти ЕС насърчава идентифицирането, защитата и международното опазване на географските указания, на наименованията за произход и на традиционните специалитети;

Ф.  като има предвид, че гастрономията не е само елитно изкуство, основано на грижливото приготвяне на храна, но че също така то отразява признаването на стойността на суровините, които се използват, тяхното качество, както и необходимостта от високи стандарти на всички етапи от преработването на храните, които включват зачитането на животните и природата;

Х.  като има предвид, че гастрономията е тясно свързана със селското стопанство в различни европейски региони и техните местни продукти;

Ц.  като има предвид, че е важно да се запазят ритуалите и обичаите, свързани например с местната и регионалната гастрономия, и да се насърчава развитието на европейската гастрономия;

Ч.  като има предвид, че гастрономията е една от най-важните културни прояви на човека, и че в рамките на този термин не следва да се включва единствено така наречената „висша кухня“, но и всички кулинарни изяви на различните региони и социални слоеве, включително и такива, свързани с традиционната местна кухня;

Ш.  като има предвид, че оцеляването на традиционната кухня, която е част от нашето кулинарно и културно наследство, много често е застрашено от нашествието на стандартизирани храни;

Щ.  като има предвид, че качеството, репутацията и многообразието на европейската гастрономия изисква в Европа да се произвеждат качествени храни в достатъчно количество;

АА.  като има предвид, че гастрономията се характеризира чрез различните аспекти на храненето и като има предвид, че нейните три основни стълба са здравето, хранителните навици и удоволствието; като има предвид, че в много държави кулинарното изкуство е важен аспект на социалния живот и спомага за обединяване на хората; като има предвид освен това, че различните кулинарни култури участват в обмена и споделянето на различните култури; като има предвид, че това също така има положително въздействие върху социалните и семейните отношения;

AБ.  като има предвид, че признаването от страна на ЮНЕСКО на средиземноморската диета за нематериално културно наследство е от голямо значение, тъй като тя се счита за съвкупност от знания, умения, обичаи, ритуали, традиции и символи, свързани с насажденията и селскостопанските реколти, рибарството и животновъдството, а също така и с начина на съхраняване, преработване, приготвяне, споделяне и консумиране на храната;

AВ.  като има предвид, че хранителните навици на европейските народи представляват богато социално-културно наследство, което сме длъжни да предаваме от поколение на поколение; като има предвид, че училищата, наред с родния дом, представляват идеално място за придобиване на тези познания;

АГ.  като има предвид, че гастрономията се превръща в един от основните притегателни елементи на туризма и че взаимодействието между туризъм, гастрономия и хранене оказва много положително въздействие върху популяризирането на туризма;

АД.  като има предвид, че е важно на бъдещите поколения да се предаде кулинарното богатство на техния регион и на европейската гастрономия като цяло;

АЕ.  като има предвид, че гастрономията допринася за насърчаването на регионалното културно наследство;

АЖ.  като има предвид, че е от съществено значение да се насърчават местната и регионалната продукция с цел запазването на кулинарното наследство, от една страна, а от друга, за да се гарантират справедливи възнаграждения на производителите и възможно най-голям достъп до въпросните продукти;

АЗ.  като има предвид, че гастрономията е източник както на културно така и на икономическо богатство за регионите, които съставляват Европейския съюз;

АИ.  като има предвид, че европейското културно наследство се състои от съвкупност от материални и нематериални елементи и, в случая с гастрономията и храненето, се формира и от местността и ландшафта, откъдето произхождат продуктите за консумация;

АЙ.  като има предвид, че устойчивостта, многообразието и културното богатство на европейската гастрономия се основава на наличието на качествено местно производство;

Образователно измерение

1.  Отправя искане към държавите членки да включат в учебните програми още от ранна детска възраст изучаването и сетивното изживяване на храната, познанията за хранителното здраве и хранителните навици, включително историческите, географските, културните и практическите аспекти, като средство за подобряване на здравето и благосъстоянието на населението и за зачитане на околната среда; приветства програмите, прилагани от редица държави членки, за образование в областта на гастрономията в училищата, сред които някои са в сътрудничество с водещи майстори-готвачи; подчертава значението на съчетаването на образованието в областта на здравословните хранителни навици с мерки за борба със стереотипите, които могат да причинят сериозни хранителни и психологични разстройства като анорексия или булимия;

2.  Подчертава по същия начин значението на прилагането на препоръките на СЗО в борбата срещу затлъстяването и нездравословното хранене; изразява тревога по повод на текущия проблем с недохранването в Европа и нарастването му от началото на кризата и настоява държавите членки да направят всичко възможно, за да дадат възможност на всеки да има здравословен начин на хранене, например, като гарантират, че училищните или общинските столове предлагат висококачествени храни и са достъпни за обществеността;

3.  Отбелязва също така необходимостта от обогатяване на училищната учебна програма с информация за кулинарната култура (по-специално на местно равнище), за процеса на подготовка, производство, съхранение и разпространение, социално-културните въздействия на храните и правата на потребителите; настоятелно призовава държавите членки да включат в своите образователни програми семинари, целящи развитието на сетивата, по-специално на вкуса, които съчетават обучението относно хранителните ползи от храните със сведения за регионалното и националното кулинарно наследство;

4.  Припомня, че в някои европейски държави храненето е вече включено в учебната програма, докато в други не е задължителен предмет, но се преподава чрез различни средства, като например чрез програми на местните органи или на частни субекти;

5.  Отново изтъква, че е необходимо в училищата да се образова по отношение на начина на хранене и да се преподава правилното здравословно хранене и удоволствието от него;

6.  Изтъква, че спортът и физическата активност следва да бъдат подобрени в началните и средните училища в целия ЕС;

7.  Припомня, че правилното хранене сред децата подобрява тяхното благосъстояние и повишава способността им за учене, а също така и укрепва имунната им система и спомага за правилното им развитие;

8.  Отбелязва, че хранителните навици в детска възраст могат да окажат влияние върху предпочитанията и избора на храни и начина за тяхното приготвяне и консумиране в зряла възраст; детството е ключов момент за изграждането на вкус, а училището е важно място за запознаване на учениците с разнообразието на продуктите и гастрономията;

9.  Счита, че следва да се провеждат програми с оглед образоване и повишаване на осведомеността относно последствията от неправилната консумация на спиртни напитки и да се насърчават подходящи модели за разумна консумация чрез разбиране на специфичните характеристики на вината, техните географски указания, сортовете грозде, производствените процеси и значението на традиционните наименования;

10.  Призовава Европейската комисия да насърчава проекти за обмен на информация и на добри практики в областта на храненето, храните и гастрономията, например, в рамките на програмата „Коменски“ (за училищно образование) в рамките на програмата „Eразъм +“; призовава ЕС и неговите държавите членки също така да насърчават междукултурния обмен в секторите, свързани с ресторантьорството, храненето и гастрономията, като се използват предлаганите от програмата „Еразъм +“ възможности за висококачествено обучение, мобилност и стажове за учащи се и за специалисти;

11.  Отбелязва, че образованието в областта на храненето и гастрономията, включително на зачитането на природата и околната среда, следва да включва участието на семейството, учителите, образователната общност, информационните средства и всички специалисти, които участват в образованието;

12.  Подчертава полезността на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението като добър инструмент за подпомагане на ученето; насърчава създаването на интерактивни платформи, целящи улесняването на достъпа до европейското, националното и регионалното кулинарно наследство и неговото разпространение, за да се популяризира опазването и предаването на традиционните знания между специалисти, занаятчии и граждани;

13.  Призовава Комисията, Съвета и държавите членки да обмислят по-строга рамка относно съдържанието и рекламите, отнасяща се до хранителни продукти, по специално по отношение на хранителния им състав;

14.  Припомня на държавите членки да гарантират, че в училищата е забранена всяка реклама или спонсорство на хранителни продукти;

15.  Призовава държавите членки да осигурят подходящо обучение, в сътрудничество с диетолози и лекари, на преподаватели, които да могат да преподават добре „свързани с храненето науки“ в училищата и университетите; изтъква, че храненето и околната среда са взаимно зависими и във връзка с това призовава за актуализиране на знанията по отношение на естествената околна среда;

16.  Призовава Комисията и Съвета да разгледат учебните програми за подготовка на специалисти в кулинарията; насърчава държавите членки да стимулират такова обучение; подчертава значението на това обучение, обхващащо местната и европейската гастрономия, разнообразието на продуктите и процесите на подготовка, производство, съхраняване и разпределение на хранителните продукти;

17.  Подчертава значението на едно обучение на специалистите в кулинарията с акцент върху „домашно приготвеното“, както и върху местното и разнообразното производство;

18.  Призовава държавите членки да обменят знания и най-добри практики при дейностите в образованието, свързани с гастрономията, и да насърчават опознаването на кулинарните традиции в различните региони; също така призовава да се организира обмен на добри практики и да се обмислят решения, които да скъсят хранителната верига посредством съсредоточаване върху местното сезонно производство;

19.  Обръща внимание на необходимостта от използване на програмите за финансиране в рамките на Общата селскостопанска политика за периода 2014 – 2020 г. с цел насърчаване на здравословното хранене в училищата;

20.  Припомня, че даденият тласък от признаването на средиземноморската диета и френската гастрономия за нематериално културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО доведе до създаването на институции и организации, които насърчават знанията, практикуването и възпитанието в ценности и навици за здравословен и балансиран хранителен режим;

Културно измерение

21.  Подчертава необходимостта от осведоменост за разнообразието и качеството на регионите, ландшафтите и продуктите, които са в основата на европейската гастрономия, която е част от нашето културно наследство, а също и представлява уникален, международно признат начин на живот; подчертава, че понякога това изисква зачитане на местните навици;

22.  Отбелязва, че гастрономията е инструмент за развитието на растеж и работни места в широки икономически сектори като ресторантьорство, туризъм, хранително-вкусова промишленост и научни изследвания, наред с други; отбелязва, че гастрономията може също да развива остър усет относно защитата на природата и околната среда, която осигурява по-автентичен вкус на храните и по-малко обработване с добавки или консерванти;

23.  Подчертава важността на гастрономията за стимулиране на сектора на хотелиерството и ресторантьорството в цяла Европа, и обратно;

24.  Признава ролята, която играят нашите квалифицирани и талантливи главни готвачи за опазването и изнасянето на нашето кулинарно наследство и важността да се поддържа нашият кулинарен опит като ключов фактор за добавяне на стойност както по отношение на образованието, така и на икономиката;

25.  Приветства инициативите, насочени към насърчаване на европейското кулинарно наследство, като например местни и регионални панаири и фестивали, които подсилват идеята за близост като част от грижата за околната среда и по отношение на нашата среда, и са гаранция за повишаване на доверието на потребителите; насърчава тези инициативи да включват европейско измерение;

26.  Приветства трите схеми на ЕС по отношение на географските указания и храните с традиционно специфичен характер, познати като защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), които подчертават стойността на европейските селскостопански продукти в ЕС и в международен план; призовава държавите членки и регионите да разработят етикети за ЗНП, и по-специално общи етикети за ЗНП, по отношение на продукти от същия вид, произлизащи от трансгранични географски райони;

27.  Приветства инициативи като движението „Slow Food“ (бавна храна), които спомагат за създаване сред обществеността на ценене на социалното и културното значението на храната, както и инициативата „Wine in Moderation“ (умерено консумиране на вино), която насърчава умерен начин на живот и консумиране на алкохолни напитки;

28.  Подчертава също така ролята на Академиите по гастрономия, на Европейската мрежа на фондации за хранене и на Международната академия по гастрономия със седалище в Париж, за изучаването и разпространението на кулинарното наследство;

29.  Призовава държавите членки да разработят и прилагат политики, насочени към подобряване в количествено и качествено отношение на хранително-вкусовата промишленост – сама по себе си и във връзка с нейния принос към туристическата оферта – в рамките на културното и икономическото развитие на различните региони;

30.  Подчертава, че гастрономията представлява засилен износ на култура за ЕС и за отделните държави членки;

31.  Призовава държавите членки да подкрепят инициативи, свързани със селскостопанския туризъм, които водят до опознаването на културното наследство и ландшафта и подпомагат и развиват селските райони;

32.  Настоятелно призовава държавите членки и Комисията да развият културните аспекти на гастрономията и да насърчават хранителни навици, целящи опазване на здравето на потребителите, подобряване на обмена и споделянето на култури и популяризиране на регионите, като същевременно се запазва удоволствието от храненето, празничността и общителността;

33.  Призовава държавите членки да си сътрудничат и да подкрепят инициативи за поддържане на високо качество, разнообразие, разнородност и уникалност на традиционните продукти на местно, регионално и национално равнище, с цел борба с уеднаквяването, което в дългосрочен план би довело до обедняване на европейското кулинарно наследство;

34.  Насърчава Комисията, Съвета и държавите членки да включат подпомагането на устойчивото, разнообразното, качественото производство на храни в Европа в достатъчно количество като интегрална част от обсъжданията на техните политики в областта на храненето с цел запазване на европейското кулинарно многообразие;

35.  Призовава Комисията и държавите членки да подобрят мерките за признаване и етикетиране на европейското производство на храни, за да се открои значимостта на тези продукти, да се предостави по-добра информация на потребителите и да се защити многообразието на европейската гастрономия;

36.  Изтъква, че е важно признаването и подчертаването на стойността на висококачественото кулинарно производство; настоятелно призовава Комисията, Съвета и държавите членки да обмислят въвеждането на информация за потребителите от страна на ресторантьорите относно ястията, приготвяни на място от необработени продукти;

37.  Насърчава Комисията, Съвета и държавите членки да проучат въздействието на законодателствата, които приемат, по отношение на капацитета, разнообразието и качеството на производството на храни в ЕС и да предприемат действия за борба с подправянето на продукти;

38.  Подкрепя инициативите, които държавите членки и техните региони биха могли да осъществят, с цел насърчаване и запазване на територията, ландшафта и на всички продукти, от които се състои местното кулинарно наследство; приканва регионите да развиват местната и диетична гастрономия в мрежите за училищно и обществено хранене в тясна връзка с местните производители с цел да се запази и да се откроява значимостта на регионалното кулинарно наследство, да се стимулира местното селско стопанство и да се скъсят веригите за доставка;

39.  Приканва държавите членки да предприемат мерки за опазване на европейското културно наследство, свързано с гастрономията, като например опазването на архитектурното наследство на традиционните пазари за хранителни продукти, винарските изби или други съоръжения, както и уредите и машините, свързани с храненето и гастрономията;

40.  Подчертава значението на определянето, идентифицирането, предаването и разпространението на културното богатство на европейската гастрономия; насърчава създаването на Европейска кулинарна наблюдателница;

41.  Препоръчва на Европейската комисия да включи европейската гастрономия в своите културни програми и инициативи;

42.  Приветства включването в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО на френската кулинария заедно със средиземноморската диета, традиционната мексиканска кухня и хърватските меденки, и насърчава държавите членки да изискат включването на техните кулинарни традиции и практики в Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, за да спомогнат за тяхното запазване;

43.  Насърчава европейските градове да предложат своята кандидатура за град на гастрономията на ЮНЕСКО в рамките на програмата Мрежа на творчески градове;

o
o   o

44.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност