26. marts 2018
P7_TA(2014)0212(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 176kWORD 51k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik