26. märts 2018
P7_TA(2014)0212(COR01)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (13. märtsil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 172kWORD 51k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika