26. maaliskuuta 2018
P7_TA(2014)0212(COR01)
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 170kWORD 51k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö