26. ožujka 2018.
P7_TA(2014)0212(COR01)
ISPRAVAK
Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 173kWORD 50k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti