2018. gada 26. marts
P7_TA(2014)0212(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 216/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 12. martā, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu)
COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 372kWORD 50k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika