26. marca 2018
P7_TA(2014)0212(COR01)
KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2014 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 251kWORD 50k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia