26. marec 2018
P7_TA(2014)0212(COR01)
POPRAVEK
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 12. marca 2014 z namenom sprejetja navedene uredbe)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 238kWORD 54k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov