Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0446(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0152/2014

Ingediende teksten :

A7-0152/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0213

Aangenomen teksten
PDF 188kWORD 38k
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg
Bescherming van de euro tegen valsemunterij (Pericles 2020) ***
P7_TA(2014)0213A7-0152/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over het ontwerp van verordening van de Raad waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. …/2012 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet deelnemende lidstaten (16616/2013 – C7-0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Raad (16616/2013),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0463/2013),

–  gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0152/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid