Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0446(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0152/2014

Teksty złożone :

A7-0152/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2014 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0213

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 35k
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg
Ochrona euro przed fałszowaniem (Perykles 2020) ***
P7_TA(2014)0213A7-0152/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr .../2012 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie (16616/2013 – C7-0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (16616/2013),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0463/2013),

–  uwzględniając art. 81 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0152/2014),

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności