Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0446(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0152/2014

Predkladané texty :

A7-0152/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0213

Prijaté texty
PDF 194kWORD 34k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg
Ochrana eura proti falšovaniu (Pericles 2020) ***
P7_TA(2014)0213A7-0152/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o návrhu nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty (16616/2013 – C7-0463/2013 – 2011/0446(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady (16616/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0463/2013),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0152/2014),

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia