Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2012(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0160/2014

Testi mressqa :

A7-0160/2014

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2014 - 8.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0216

Testi adottati
PDF 128kWORD 51k
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
Impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-protezzjoni tat-tfal
P7_TA(2014)0216A7-0160/2014

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2014 dwar l-impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-protezzjoni tat-tfal (2014/2012(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill magħmula minn Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes u Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE dwar l-impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-protezzjoni tat-tfal (B7‑0585/2013),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2013 tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar it-tfal u l-kunflitti armati u rapporti oħrajn minn atturi rilevanti,

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-UE tal-2008 dwar it-tfal u l-kunflitti armati, l-istrateġija ta’ implimentazzjoni tal-2010 għal-linji gwida tal-UE dwar it-tfal u l-kunflitti armati u l-Lista ta’ Kontroll tal-2008 għall-Integrazzjoni tal-Protezzjoni tat-Tfal affettwati mill-Kunflitti Armati fl-Operazzjonijiet tal-PSDK,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2008 dwar "il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal fl-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea – id-dimensjoni tal-iżvilupp u dik umanitarja",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tad-19 ta’ Frar 2009 dwar post speċjali għat-tfal fl-azzjoni esterna tal-UE(1), tas-16 ta’ Jannar 2008 intitolata “Lejn Strateġija Ewropea għad-Drittijiet tat-Tfal”(2), tat-3 ta’ Lulju 2003 dwar it-traffikar tat-tfal u s-suldati tfal(3), tas-6 ta’ Lulju 2000 dwar il-ħtif ta’ tfal mil-Lord's Resistance Army(4) u tas-17 ta’ Diċembru 1998 dwar is-suldati tfal(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal, b’mod partikolari r-riżoluzzjoni 1612 (2005) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Fakultattiv tal-2002 għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar l-involviment tat-tfal f’kunflitti armati,

–  wara li kkunsidra l-Impenji ta’ Pariġi għall-Protezzjoni tat-Tfal mir-Reklutaġġ jew l-Użu Illegali mill-Forzi Armati jew il-Gruppi Armati u l-Prinċipji u l-Linji gwida ta’ Pariġi dwar it-Tfal Assoċjati mal-Forzi Armati jew il-Gruppi Armati, li t-tnejn ġew adottati fis-6 ta’ Frar 2007,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121(3) u Artikolu 97 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7‑0160/2014),

A.  billi l-biċċa l-kbira tal-kunflitti armati attwali jinvolvu attur mhux statali armat wieħed jew iktar li qed jiġġieldu kontra l-gvernijiet jew gruppi armati oħrajn, filwaqt li ċ-ċivili, u b'mod partikolari t-tfal, iġarrbu l-effetti ta' dawn il-gwerer;

B.  billi l-ispettru ta' dawn l-atturi mhux statali huwa estensiv ħafna u jħaddan firxa wiesgħa ta' identitajiet u motivazzjonijiet, u kif ukoll diversi gradi ta' rieda u kapaċità ta' konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali u standards oħra tad-dritt internazzjonali, imma f'dan ir-rigward kollha kemm huma jeħtieġu skrutinju;

C.  billi sabiex tittejjeb il-protezzjoni taċ-ċivili, u b'mod partikolari tat-tfal, għandha tingħata konsiderazzjoni lill-partijiet kollha fil-kunflitt;

D.  billi, f’kunflitt armat, in-normi umanitarji internazzjonali japplikaw u huma vinkolanti għall-partijiet kollha;

E.  billi l-kunflitti armati għandhom impatt partikolarment devastanti fuq l-iżvilupp fiżiku u mentali tat-tfal, b’konsegwenzi fit-tul għas-sigurtà tal-bniedem u l-iżvilupp sostenibbli;

F.  billi l-Istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali jikkriminalizza l-att tal-lieva jew l-ingaġġ ta’ tfal taħt l-età ta’ 15-il sena f'forzi jew fi gruppi armati, jew li jintużaw biex jipparteċipaw attivament fil-ġlied;

G.  billi d-dritt internazzjonali jipprojbixxi l-forom kollha ta’ vjolenza sesswali, anke kontra t-tfal, u billi l-atti ta’ vjolenza sesswali jistgħu jikkostitwixxu delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità jew ġenoċidju;

H.  billi l-użu ta’ mini antipersuna naqas mill-adozzjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Mini fl-1997, iżda għadu ta' theddida għat-tfal, speċjalment f’kunflitti armati li ma jkunux ta’ natura internazzjonali;

I.  billi l-komunità internazzjonali għandha d-dmir morali li tfittex l-impenn mill-partijiet kollha involuti fil-kunflitti, kemm tal-istati kif ukoll tal-atturi mhux statali armati, sabiex jiġu protetti t-tfal;

J.  billi d-demobilizzazzjoni, ir-riabilitazzjoni u r-reintegrazzjoni tas-suldati tfal għandhom jiġu inklużi fi kwalunkwe proċess ta' negozjar u trattat ta' paċi sussegwenti, u kif ukoll għandhom jiġu indirizzati matul il-kunflitt innifsu;

K.  billi d-demobilizzazzjoni u r-reintegrazzjoni b'suċċess ta' suldati tfal jistgħu jgħinu fil-prevenzjoni taċ-ċiklu kontinwu ta' vjolenza;

1.  Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissarju għall-Iżvilupp u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà:

   (a) li jitħeġġeġ l-iffirmar ta' pjanijiet ta' azzjoni għall-protezzjoni tat-tfal f'kunflitti armati mal-Uffiċċju tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għat-Tfal u l-Kunflitti Armati mill-istati kkonċernati u l-atturi mhux statali armati, filwaqt li jfakkar li impenn bħal dan ma' atturi mhux statali armati ma jimplikax l-appoġġ għal, jew ir-rikonoxximent tal-leġittimità ta' dawn il-gruppi jew l-attivitajiet tagħhom;
   (b) li jiġu rikonoxxuti l-isforzi magħmula min-NU u minn organizzazzjonijiet mhux governattivi biex jipperswadu lill-atturi mhux statali armati jipproteġu lit-tfal, filwaqt li jtenni l-fatt li dan ma jimplikax l-appoġġ għal-leġittimità tal-attivitajiet ta' dawk l-atturi jew ir-rikonoxximent tagħhom;
   (c) li fid-djalogi politiċi ma’ pajjiżi terzi, pereżempju fil-qafas tal-Ftehim ta’ Cotonou, tiġi inkluża l-mira tal-prevenzjoni u l-waqfien tar-reklutaġġ u tal-involviment sfurzat ta' tfal taħt l-età ta’ 18-il sena u li jiġu żgurati r-rilaxx kif ukoll ir-reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà;
   (d) li jittenna l-fatt li l-istati u l-atturi mhux statali armati jeħtieġu jikkonformaw mad-dritt umanitarju internazzjonali u mad-dritt umanitarju internazzjonali konswetudinarju, u li jiġu appoġġati fl-isforzi tagħhom li jieħdu miżuri speċjali biex jipproteġu liċ-ċivili, b'mod partikolari t-tfal, filwaqt li jfakkar li attività bħal din ma' atturi mhux statali armati ma timplikax l-appoġġ għal, jew ir-rikonoxximent tal-leġittimità tal-attivitajiet ta' dawn il-gruppi jew l-ativitajiet tagħhom;
   (e) li jitfakkar il-fatt li d-dritt umanitarju internazzjonali hu qafas ġuridiku li jorbot lill-gruppi mhux statali armati u li l-Artikolu Komuni 3 tal-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra u t-Tieni Protokoll Addizzjonali tal-1977 t-tnejn iservu biex jintlaħaq dan l-għan, kif jagħmlu għadd kbir ta' regoli tad-dritt umanitarju internazzjonali konswetudinarju; huwa importanti li jiġi eżaminat jekk ir-regoli eżistenti li jirregolaw id-dritt umanitarju internazzjonali humiex adegwati biex jittrattaw mal-atturi mhux statali jew jekk hemmx bżonn ta' regolamentazzjoni ulterjuri;
   (f) li jinbeda djalogu dirett, jew indirett permezz ta’ NGOs u organizzazzjonijiet umanitarji speċjalizzati, ma’ atturi mhux statali armati dwar il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-bniet u s-subien, bl-għan li tittaffa t-tbatija tat-tfal fil-kunflitti armati u li l-atturi mhux statali armati jiġu mħeġġa jiffirmaw l-Att ta’ Impenn fit-Talba ta’ Ġinevra għall-Protezzjoni tat-Tfal mill-Effetti tal-Kunflitti Armati;
   (g) li jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet umanitarji li jinvolvu ruħhom fi djalogu ma’ atturi mhux statali armati sabiex jippromwovu r-rispett għan-normi umanitarji internazzjonali fil-kunflitti armati, b’mod partikolari l-protezzjoni tat-tfal permezz ta’ mezzi politiċi, diplomatiċi u finanzjarji;
   (h) li jsir appell lill-Istati Membri tal-UE biex jingħaqdu mal-isforzi internazzjonali għall-prevenzjoni ta' attakki kontra l-iskejjel u ta' użu militari tal-iskejjel minn atturi armati billi japprovaw l-abbozz tal-Linji Gwida ta' Lucens għall-Protezzjoni tal-Iskejjel u l-Universitajiet minn Użu Militari waqt Kunflitt Armat;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-Kummissarju għall-Iżvilupp, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

(1) ĠU C 76 E, 25.3.2010, p. 3.
(2) ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 24.
(3) ĠU C 74 E, 24.3.2004, p. 854.
(4) ĠU C 121, 24.4.2001, p. 401.
(5) ĠU C 98, 9.4.1999, p. 297.

Avviż legali - Politika tal-privatezza