Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2632(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0240/2014

Внесени текстове :

B7-0240/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0217

Приети текстове
PDF 280kWORD 47k
Сряда, 12 март 2014 г. - Страсбург
Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните междупарламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи
P7_TA(2014)0217B7-0240/2014

Решение на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно броя на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в многостранните парламентарни асамблеи (2014/2632(RSO))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

—  като взе предвид споразуменията за асоцииране, споразуменията за сътрудничество, както и други споразумения, сключени от Европейския съюз с трети държави,

—  като взе предвид членове 198 и 200 от своя правилник,

А.  воден от желанието за укрепване на парламентарната демокрация чрез непрекъснат междупарламентарен диалог,

1.  Взема решение относно броя на делегациите и тяхното групиране според региона, както следва:

   а) Европа, Западни Балкани и Турция
     Делегации в:
   Съвместния парламентарен комитет ЕС—бивша югославска република Македония
   Съвместния парламентарен комитет ЕС—Турция
     Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
     Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Сърбия
     Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания
     Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора
     Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
   б) Русия и държавите в рамките на Източното партньорство
     Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС—Русия
     Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС—Украйна
     Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС—Молдова
     Делегация за връзки с Беларус
     Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС—Армения, ЕС—Азербайджан и ЕС—Грузия
   в) Магреб, Машрек, Израел и Палестина
     Делегации за връзки с:
   Израел
   Палестинския законодателен съвет
   държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
   държавите от Машрек
   г) Арабски полуостров, Ирак и Иран
     Делегации за връзки с:
   Арабския полуостров
   Ирак
   Иран
   д) Северна, Централна и Южна Америка
     Делегации за връзки с:
   Съединените американски щати
   Канада
   Федеративна република Бразилия
   държавите от Централна Америка
   държавите от Андската общност
   Меркосур
     Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС—Мексико
     Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС—Чили
     Делегация в Парламентарния комитет Карифорум—ЕС
   е) Азия/Тихоокеански регион
     Делегации за връзки с:
   Япония
   Китайската народна република
   Индия
   Афганистан
   държавите от Южна Азия
   държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
   Корейския полуостров
   Австралия и Нова Зеландия
     Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС—Казахстан, ЕС—Киргизстан, ЕС—Узбекистан и ЕС—Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
   ж) Африка
     Делегации за връзки с:
   Южна Африка
   Панафриканския парламент
   з) Многостранни асамблеи
     Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС
     Делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея
     Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
     Делегация в Парламентарната асамблея Евронест
     Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО;

2.  Решава, че в състава на парламентарните комисии, създадени въз основа на споразумение за икономическо партньорство, трябва да се включват единствено членове на комисията по международна търговия и на комисията по развитие, като комисията по международна търговия запазва ролята си на водеща комисия, и че те следва активно да координират своята дейност със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС;

3.  Решава, че в състава на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и Парламентарната асамблея Евронест трябва да се включват единствено членове на двустранните или подрегионалните делегации към съответната асамблея;

4.  Решава, че в състава на делегацията за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО трябва да се включват единствено членове на подкомисията по сигурност и отбрана;

5.  Решава, че Съветът на председателите на делегации следва да изготвя всяко полугодие проектографик, който да бъде приеман от Председателския съвет след провеждане на консултации с комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по международна търговия, с уговорката, че Председателският съвет може да променя графика, за да реагира на политически събития;

6.  Решава, че политическите групи и независимите членове на ЕП трябва да назначават постоянни заместници, които да осъществяват дейност във всички видове делегации, и че броят на тези заместници не може да надвишава броя на пълноправните членове, които представляват политическите групи, или на независимите членове на ЕП;

7.  Решава да активизира сътрудничеството и консултациите с комисиите, които са засегнати от дейността на делегациите, чрез организиране на съвместни заседания на тези органи в неговите обичайни места на работа;

8.  Ще се стреми да осигури на практика, че един или повече докладчици или председатели на комисии могат също така да участват в дейността на делегациите, съвместните парламентарни комитети, комитетите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи; също така решава, че председателят, при наличието на съвместно искане от страна на председателя на съответната делегация и председателя на съответния комитет, може да одобрява командировки от този вид;

9.  Решава, че настоящото решение ще влезе в сила по време на първата месечна сесия от осмия парламентарен мандат;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност.

Правна информация - Политика за поверителност