Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2632(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0240/2014

Ingediende teksten :

B7-0240/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0217

Aangenomen teksten
PDF 119kWORD 47k
Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg
Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen
P7_TA(2014)0217B7-0240/2014

Besluit van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over het aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies, delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (2014/2632(RSO))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Conferentie van voorzitters,

–  gelet op de associatie- en samenwerkingsovereenkomsten en de andere overeenkomsten die de Europese Unie met derde landen heeft gesloten,

–  gezien de artikelen 198 en 200 van zijn Reglement,

A.  erop bedacht om via een permanente interparlementaire dialoog de parlementaire democratie te versterken;

1.  besluit het aantal delegaties en hun regionale groeperingen als volgt vast te stellen:

   a) Europa, Westelijke Balkan en Turkije
     Delegaties in de:
   Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
   Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
     Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
     Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en associatiecomité EU-Servië
     Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en associatiecomité EU-Albanië
     Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en associatiecomité EU-Montenegro
     Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina en Kosovo
   b) Rusland en de landen van het Oostelijk Partnerschap
     Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
     Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
     Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
     Delegatie voor de betrekkingen met Belarus
     Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
   c) Maghreb, Masjrak, Israël en Palestina
     Delegaties voor de betrekkingen met:
   Israël
   de Palestijnse Wetgevende Raad
   de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
   de Masjraklanden
   d) Het Arabisch Schiereiland, Irak en Iran
     Delegaties voor de betrekkingen met:
   het Arabisch schiereiland
   Irak
   Iran
   e) Noord-, Zuid- en Midden-Amerika
     Delegaties voor de betrekkingen met:
   de Verenigde Staten
   Canada
   de Federale Republiek Brazilië
   de landen in Midden-Amerika
   de landen van de Andes-Gemeenschap
   Mercosur
     Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
     Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
     Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
   f) Azië/Stille Oceaan
     Delegaties voor de betrekkingen met:
   Japan
   de Volksrepubliek China
   India
   Afghanistan
   de Zuid-Aziatische landen
   de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
   het Koreaanse schiereiland
   Australië en Nieuw-Zeeland
     Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
   g) Afrika
     Delegaties voor de betrekkingen met:
   Zuid-Afrika
   het Pan-Afrikaanse Parlement
   h) Multilaterale vergaderingen
     Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
     Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
     Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
     Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
     Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO;

2.  besluit dat de op basis van economische partnerschapsovereenkomsten opgerichte parlementaire commissies uitsluitend samengesteld zullen zijn uit leden van de Commissie internationale handel en de Commissie ontwikkelingssamenwerking met waarborgen betreffende de leidende rol van de Commissie internationale handel als commissie ten principale en dat zij hun werkzaamheden actief moeten coördineren met de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU;

3.  besluit dat de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de Parlementaire Vergadering Euronest uitsluitend samengesteld zullen zijn uit leden van de bilaterale of subregionale delegaties van elke Vergadering;

4.  besluit dat de Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO uitsluitend samengesteld zal zijn uit leden van de Subcommissie veiligheid en defensie;

5.  besluit dat de Conferentie van delegatievoorzitters een halfjaarlijks ontwerpvergaderrooster zal opstellen en dat de Conferentie van voorzitters, na raadpleging van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie internationale handel, dit vergaderrooster zal goedkeuren, met dien verstande evenwel dat de Conferentie van voorzitters naar gelang van de politieke ontwikkelingen het rooster kan wijzigen;

6.  besluit dat de fracties en de niet-ingeschreven leden voor elk soort delegatie een aantal vaste plaatsvervangers zullen aanwijzen dat niet groter mag zijn dan het aantal vaste leden die de fracties en de niet-ingeschreven leden vertegenwoordigen;

7.  besluit de samenwerking met en de raadpleging van de commissies die bij de werkzaamheden van de delegaties betrokken zijn, te intensiveren door in de gebruikelijke vergaderplaatsen gezamenlijke vergaderingen van deze organen te beleggen;

8.  zal er in de praktijk tevens naar streven dat een of meerdere rapporteurs of voorzitters van de commissies eveneens aan de werkzaamheden van de delegaties, gemengde parlementaire commissies, parlementaire samenwerkingscommissies en gemengde parlementaire commissies mogen deelnemen; en besluit dat de Voorzitter op gezamenlijk verzoek van de voorzitters van de betrokken delegaties en parlementaire commissies zijn toestemming voor dergelijke missies zal verlenen;

9.  besluit dat dit besluit in werking zal treden tijdens de eerste vergaderperiode van de achtste zittingsperiode;

10.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid