Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2632(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0240/2014

Teksty złożone :

B7-0240/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2014 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0217

Teksty przyjęte
PDF 212kWORD 45k
Środa, 12 marca 2014 r. - Strasburg
Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
P7_TA(2014)0217B7-0240/2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie liczby delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (2014/2632(RSO))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając propozycję Konferencji Przewodniczących,

–  uwzględniając układy o stowarzyszeniu, umowy o współpracy i inne umowy zawarte przez Unię Europejską z państwami trzecimi,

–  uwzględniając art.198 Regulaminu,

A.  pragnąc umocnić demokrację parlamentarną poprzez ciągły dialog międzyparlamentarny;

1.  postanawia następująco określić liczbę delegacji i ich podział regionalny:

   a) Europa, Bałkany Zachodnie i Turcja
     Delegacje do:
   Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
   Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja
     Delegacja do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
     Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia
     Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania
     Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra
     Delegacja do spraw Stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem
   b) Rosja i kraje Partnerstwa Wschodniego
     Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja
     Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina
     Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia
     Delegacja do spraw Stosunków z Białorusią
     Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
   c) Maghreb, Maszrek, Izrael i Palestyna
     Delegacje do spraw Stosunków z:
   Izraelem
   Palestyńską Radą Legislacyjną
   Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
   Państwami Maszreku
   d) Półwysep Arabski, Irak i Iran
     Delegacje do spraw Stosunków z:
   Państwami Półwyspu Arabskiego
   Irakiem
   Iranem
   e) Ameryka Północna, Środkowa i Południowa
     Delegacje do spraw Stosunków z:
   Stanami Zjednoczonymi
   Kanadą
   Federacyjną Republiką Brazylii
   Państwami Ameryki Środkowej
   Państwami Wspólnoty Andyjskiej
   Mercosurem
     Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Meksyk
     Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chile
     Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE
   f) Azja/Pacyfik
     Delegacje do spraw Stosunków z:
   Japonią
   Chińską Republiką Ludową
   Indiami
   Afganistanem
   Państwami Azji Południowej
   Państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
   Półwyspem Koreańskim
   Australią i Nową Zelandią
     Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią
   g) Afryka
     Delegacje do spraw Stosunków z:
   Republiką Południowej Afryki
   Parlamentem Panafrykańskim
   h) zgromadzenia wielostronne
     Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
     Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
     Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
     Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
     Delegacja do spraw Stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO;

2.  postanawia, że członkowie komisji parlamentarnych utworzonych na podstawie umowy o partnerstwie gospodarczym będą wyłaniani jedynie z Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rozwoju – z zapewnieniem czołowej roli Komisji Handlu Międzynarodowego jako komisji przedmiotowo właściwej – oraz że będą oni aktywnie koordynować ich pracę ze Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP-UE;

3.  postanawia, że członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego i Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest będą wyłaniani jedynie z delegacji dwustronnych lub podregionalnych właściwych dla obszaru geograficznego każdego z tych zgromadzeń;

4.  postanawia, że członkowie Delegacji do spraw Stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO będą wyłaniani jedynie z Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony;

5.  postanawia, że Konferencja Przewodniczących Delegacji powinna opracować projekt kalendarza sześciomiesięcznego, do przyjęcia przez Konferencję Przewodniczących po konsultacjach z Komisją Spraw Zagranicznych, Komisją Rozwoju i Komisją Handlu Międzynarodowego, z zastrzeżeniem jednak, że Konferencja Przewodniczących będzie mogła modyfikować ten kalendarz w reakcji na wydarzenia polityczne;

6.  postanawia, że grupy polityczne i posłowie niezrzeszeni wyznaczą stałych zastępców mających uczestniczyć w pracach wszystkich rodzajów delegacji oraz że liczba tych zastępców nie może przekroczyć liczby członków pełnoprawnych reprezentujących grupy lub posłów niezrzeszonych;

7.  postanawia zacieśnić współpracę z komisjami zainteresowanymi pracami delegacji oraz wzmocnić proces konsultacji z nimi poprzez organizowanie wspólnych posiedzeń tych organów w zwykłych miejscach pracy;

8.  postara się zadbać, aby w praktyce co najmniej jeden sprawozdawca lub przewodniczący komisji mógł także uczestniczyć w pracach delegacji, wspólnych komisji parlamentarnych, komisji współpracy parlamentarnej oraz wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych; postanawia ponadto, że przewodniczący na wspólny wniosek przewodniczących danej delegacji i komisji wydaje zezwolenia na tego rodzaju wyjazdy służbowe;

9.  postanawia, że niniejsza decyzja wejdzie w życie podczas pierwszej sesji miesięcznej ósmej kadencji parlamentarnej;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji oraz Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności