Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2632(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0240/2014

Predkladané texty :

B7-0240/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2014 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0217

Prijaté texty
PDF 215kWORD 44k
Streda, 12. marca 2014 - Štrasburg
Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných hromaždeniach
P7_TA(2014)0217B7-0240/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o počte medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (2014/2632(RSO))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na dohody o pridružení a o spolupráci a iné dohody, ktoré Európska únia uzavrela s tretími krajinami,

–  so zreteľom na článok 198 a článok 200 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sa usiluje posilňovať parlamentnú demokraciu prostredníctvom neustáleho medziparlamentného dialógu,

1.  rozhodol, že počet delegácií a ich regionálnych zoskupení bude takýto:

   a) Európa, západný Balkán a Turecko
     Delegácie pri:
   Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
   Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
     Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
     Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko
     Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko
     Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora
     Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom
   b) Rusko a štáty Východného partnerstva
     Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
     Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
     Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
     Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
     Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
   c) Maghreb, Mašrek, Izrael a Palestína
     Delegácie pre vzťahy s:
   Izraelom
   Palestínskou zákonodarnou radou
   krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
   krajinami Mašreku
   d) Arabský polostrov, Irak a Irán
     Delegácie pre vzťahy s:
   Arabským polostrovom
   Irakom
   Iránom
   e) Severná, Stredná a Južná Amerika
     Delegácie pre vzťahy s:
   Spojenými štátmi americkými
   Kanadou
   Brazílskou federatívnou republikou
   krajinami Strednej Ameriky
   krajinami Andského spoločenstva
   Mercosurom
     Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
     Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
     Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
   f) Ázia/Tichomorie
     Delegácie pre vzťahy s:
   Japonskom
   Čínskou ľudovou republikou
   Indiou
   Afganistanom
   krajinami južnej Ázie
   krajinami juhovýchodnej Ázie a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
   Kórejským polostrovom
   Austráliou a Novým Zélandom
     Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
   g) Afrika
     Delegácie pre vzťahy s:
   Južnou Afrikou
   Panafrickým parlamentom
   h) mnohostranné zhromaždenia
     Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
     Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
     Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
     Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
     Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO;

2.  rozhodol, že členovia parlamentných výborov vytvorených na základe dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) budú určení výlučne z Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj, čím sa zabezpečí zachovanie vedúcej úlohy Výboru pre medzinárodný obchod ako gestorského výboru, a že títo členovia by mali aktívne koordinovať svoju činnosť so Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ;

3.  rozhodol, že členovia Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia a Parlamentného zhromaždenia EURONEST budú určení výlučne z dvojstranných alebo subregionálnych delegácií súvisiacich s každým z týchto zhromaždení;

4.  rozhodol, že členovia Delegácie pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO budú určení výlučne z Podvýboru pre bezpečnosť a obranu;

5.  rozhodol, že Konferencia predsedov delegácií by mala vypracovať návrh šesťmesačného harmonogramu, ktorý má prijať Konferencia predsedov po konzultácii s Výborom pre zahraničné veci, Výborom pre rozvoj a Výborom pre medzinárodný obchod, pričom Konferencia predsedov môže tento harmonogram upraviť s cieľom reagovať na politické udalosti;

6.  rozhodol, že politické skupiny a nezaradení poslanci vymenujú stálych náhradníkov, ktorí majú pôsobiť v každom type delegácie, a že počet týchto náhradníkov nesmie presiahnuť počet riadnych členov zastupujúcich politické skupiny a nezaradených poslancov;

7.  rozhodol o posilnení spolupráce a konzultácií s výbormi, ktorých sa týka činnosť delegácie, a to usporadúvaním spoločných schôdzí medzi týmito orgánmi na ich zvyčajných pracoviskách;

8.  bude sa usilovať v praxi zabezpečiť, aby sa na rokovaniach delegácií, spoločných medziparlamentných výborov, parlamentných výborov pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení mohol zúčastniť aj jeden alebo viacerí spravodajcovia alebo predsedovia výborov; rozhodol, že predseda na spoločnú žiadosť predsedov delegácie a príslušného výboru povoľuje služobné cesty tohto druhu;

9.  rozhodol, že toto rozhodnutie nadobudne účinnosť na prvej schôdzi ôsmeho volebného obdobia;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia