Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2013/0186(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0095/2014

Testi mressqa :

A7-0095/2014

Dibattiti :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2014 - 8.13
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0220

Testi adottati
PDF 340kWORD 445k
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew ***I
P7_TA(2014)0220A7-0095/2014
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew (riformulazzjoni) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja - riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0410),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 100(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0171/2013),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata mill-Kamra tar-Rappreżentanti Maltija fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2013(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta’ kitba mill-ġdid tal-atti legali(2),

–  Wara li kkunsidra l-ittra tat-28 ta' Novembru 2013 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali indirizzata lill-Kumitat għat-trasport u t-Turiżmu skont l-Artikolu 87(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0095/2014),

A.  billi, skont il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, il-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda emenda ta’ sustanza għajr dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li ma nbidlux tal-atti ta’ qabel flimkien ma’ dawk l-emendi, il-proposta fiha kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom;

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Għadu ma ġiex ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
(2) ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Marzu 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal -Ajru Uniku Ewropew (Riformulazzjoni)
P7_TC1-COD(2013)0186

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat  dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 100(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li bagħtu l-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(2),

Billi:

(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas)(3), ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-10 ta' Marzu 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-forniment ta' servizz)(4), ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-arja fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-ispazju tal-arja)(5) u r-Regolament (KE) Nru 552/2004 tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-interoperabilità tax-Xibka Ewropea ta' Amministrazzjoni ta' Traffiku tal-Ajru (Ir-Regolament ta' interoperabilità)(6) ġew sostanzjalment emendati Billi għandhom isiru iżjed emendi, għandhom jiġu rriformulati fl-interess taċ-ċarezza.

(2)  L-implimentazzjoni tal-politika komuni tat-trasport tirrekjedi sistema ta' trasport tal-ajru effiċjenti li tippermetti operat  sikur  u regolari ta' servizzi ta' trasport tal-ajru,  biex b'  hekk tiffaċilita l-moviment liberu ta' merkanzija, persuni u servizzi. [Em. 1]

(3)  L-adozzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-ewwel pakkett tal-leġiżlazzjoni dwar l-Ajru Uniku Ewropew, b' mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 549/2004, ir-Regolament (KE) Nru 550/2004, ir-Regolament (KE) Nru 551/2004, u r-Regolament (KE) Nru 552/2004 stabbilixxa bażi legali soda għal sistema ta’ amministrazzjoni tat-traffiku uniformi, interoperabbli u sikura (ATM). L-adozzjoni tat-tieni pakkett, partikolarment, ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009, saħħaħ aktar l-inizjattiva tal-Ajru Uniku Ewropew billi introduċa l-iskema tal-prestazzjoni u l-kunċetti tal-Maniġers tan-Netwerk sabiex ikompli jtejjeb il-prestazzjoni tas-sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru .

(4)  L-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili tal-1944, l-Istati Kontraenti jirrikonoxxu li “kull Stat għandu sovranità kompluta u esklussiva fuq l-ispazju tal-ajru fuq it-territorju tiegħu”. Huwa fil-qafas ta' sovranità tali li l-Istati Membri tal-  Unjoni  , suġġetti għal konvenzjonijiet internazzjonali applikabbli, jeżerċitaw is-setgħat ta' awtorità pubblika meta jikkontrollaw it-traffiku tal-ajru.

(5)  L-implimentazzjoni tal-politika komuni tat-trasport tirrekjedi sistema ta' trasport tal ajru effiċjenti li tippermetti operat sikur, operat sostenibbli u regolari ta' servizzi ta' trasport tal ajru, li tottimizza l-kapaċità u tiffaċilita l-moviment liberu ta' merkanzija, persuni u servizzi.

(5a)  Biex jiġi evitat li ż-żieda mistennija fit-traffiku tal-ajru tiġġenera jew iżżid il-konġestjoni tal-ispazju tal-ajru Ewropew, flimkien mal-ispejjeż kollha involuti f’termini ekonomiċi, ambjentali u ta’ sikurezza, għandha tintemm il- frammentazzjoni ta’ dan l-ispazju tal-ajru u għalhekk għandu jiġi implimentat dan ir-Regolament malajr kemm jista’ jkun. [Em. 2]

(5b)  L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew għandu jkollha rwol pożittiv għat-tkabbir, l-impjieg u l-kompetittività fl-Ewropa, b’mod partikolari billi tistimola d-domanda għal impjiegi bi kwalifiki għoljin. [Em. 3]

(6)  It-tfittxija simultanja tal-ilħiq tal-għanijiet tat-tkattir tal-istandards tas-sikurezza tat-traffiku tal-ajru u t-titjib tal-prestazzjoni ġenerali tal-ATM u l-ANS għat-traffiku tal-ajru ġenerali fl-Ewropa teħtieġ li jitqies il-fattur uman. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom iqisu minbarra l-introduzzjoni tal-prinċipji ta' ‘kultura ġusta’, għandhom jinbnew indikaturi relevanti ta’ prestazzjoni fl-iskema tal-prestazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew. [Em. 4]

(7)  L-Istati Membri addottaw dikjarazzjoni ġenerali dwar kwistjonijiet militari konnessi mal-Ajru Uniku Ewropew(7). Skont din id-dikjarazzjoni, l-Istati Membri għandhom, b'mod partikulari, itejbu l-kooperazzjoni l-koperazzjoni ċivili-militari u, jekk u sal-punt meqjus meħtieġ mill-Istati Membri kollha kkonċernati, jiffaċilitaw il-kooperazzjoni il-koperazzjoni bejn il-forzi armati tagħhom fil-materji kollha ta' amministrazzjoni tat-traffiku tal-ajru sabiex jiġi ffaċilitat l-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru. [Em. 5]

(8)  Deċiżjonijiet konnessi mal-kontenut, ambitu jew twettiq ta' operazzjonijiet militari u taħriġ ma jaqgħux ġewwa l-isfera ta' kompetenza tal-Unjoni skont l-Artikolu 100(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(9)  L-Istati Membri rristrutturaw, fi gradi varji, il-fornituri tas-servizz nazzjonali tagħhom tan-navigazzjoni bl-ajru billi żiedu l-livell ta' awtonomija u libertà tagħhom biex jipprovdu servizzi.  Huwa  meħtieġ li jkun żgurat  li jeżisti suq komuni li jiffunzjona sew għal dawk is-servizzi li jistgħu jiġu pprovduti taħt kundizzjonijiet tas-suq u  li  r-  rekwiżiti minimi ta' interess pubbliku jkunu sodisfatti  għal dawk is-servizzi meqjusa bħala monopolji naturali taħt il-kundizzjonaijiet teknoloġiċi kurrenti.

(10)  Biex tiġi żgurata sorveljanza konsistenti u, soda u indipendenti tal-forniment tas-servizzi madwar l-Ewropa, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-avjazzjoni għandu jkollhom garanzija ta’ indipendenza u riżorsi suffiċjenti, kemm f’termini finanzjarji kif ukoll f’termini ta’ persunal. Din l-indipendenza m’għandhiex iżżomm lil dawk l-awtoritajiet milli jeżerċitaw il-kompiti tagħhom fi ħdan qafas amministrattiv. [Em. 6]

(11)  L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni għandhom rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew. Il-Kummissjoni u l-Kummissjoni għandha l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Avjazzjoni (EAA) għandhom, għalhekk, taġevola l-kooperazzjoni jaġevolaw il-kooperazzjoni ta’ bejniethom sabiex tagħmel jagħmlu possibbli li jiġu skambjati l-aħjar prattiki u li jkun żviluppat approċċ komuni, inkluż permezz ta’ kooperazzjoni aktar mill-qrib fil-livell reġjonalii, bil-provvista ta’ pjattaforma għal dawn l-iskambji. Din il-kooperazzjoni għandha sseħħ fuq bażi regolari. [Em. 7]

(12)  Għall-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew, is-sħab soċjali għandhom ikunu informati u kkonsultati aħjar dwar il-miżuri kollha li jkollhom implikazzjonijiet soċjali sinifikanti. Fil-livell tal-Unjoni, il-Kumitat dwar id-Djalogu Settorjali mwaqqaf skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/500/KE(8) għandhom ukoll ikunu kkonsultati. [Em. 8]

(13)  Il-forniment ta' servizzi ta' komunikazzjoni, navigazzjoni u sorveljanza, kif ukoll servizzi  meteoroloġiċi, ta’ tfassil tal-ispazju tal-ajru u  ta' informazzjoni aeronawtika, għandu flimkien ma’ servizzi li jifformattjaw u jikkonsenjaw dejta lit-traffiku tal-ajru ġenerali, jista' jkun organizzat taħt kundizzjonijiet tas-suq filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċjali  ta' servizzi tali u jinżamm, billi jiġi żgurat livell għoli ta' sikurezza u jitnaqqas l-impatt fuq l-ambjent. [Em. 9]

(14)  M'għandu jkun hemm ebda diskriminazzjoni bejn utenti tal ispazju tal ajru fir-rigward tal-forniment ta' servizzi ekwivalenti ta' navigazzjoni tal ajru.

(15)  Il-kunċett ta’ proġetti komuni, immirati biex jassistu lill-utenti tal-ispazju tal-ajru u/jew lill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru biex itejbu l-infrastruttura kollettiva tan-navigazzjoni tal-ajru, il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru u l-użu tal-ispazju tal-ajru, b'mod partikulari dawk li jistgħu jkunu meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Pjan  Komprensiv  tal-ATM  kif approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/320/KE(9), skont l-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007,  m’għandux jippreġudika proġetti li diġà jeżistu, li huma deċiżi minn Stat Membru wieħed jew minn diversi Stati Membri b’objettivi simili. Id-dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament tal-applikazzjoni ta' proġetti komuni m'għandhomx jippreġudikaw il-mod li bih jiġu stabbiliti dawn il-proġetti komuni. Il-Kummissjoni tista' tipproponi li l-finanzjament, bħal m’huwa l-finanzjament min-Netwerk Trans-Ewropew mill-Faċilita Nikkollegaw l-Ewropa, minn Orizzont 2020 jew mill-Bank Ewropew għall-Investiment jistgħu jintużaw bħala appoġġ għal proġetti komuni, b'mod partikulari biex titħaffef l-applikazzjoni tal-programm SESAR, fi ħdan il-qafas finanzjarju pluriennali. Mingħajr ħsara għall-aċċess għal dak il-finanzjament, l-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jiddeċiedu kif għandu jintuża d-dħul iġġenerat mill-irkantar tal-konċessjonijiet tas-settur tal-avjazzjoni taħt l-Iskema ta’ Negozjar tal-Emissjonijiet u li jqisu f’dan il-kuntest jekk sehem minn dan id-dħul jistax jintuża biex jiffinanzja proġetti komuni fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru. Fejn applikabbli, proġetti komuni għandhom jimmiraw li jippermettu sett ta’ kapaċitajiet interoperabbli bażiċi li jeżistu fl-Istati Membri kollha. [Em. 10]

(15a)  Sakemm ma jiġux implimentati mekkaniżmi speċifiċi, il-proġetti ta’ investiment ibbażati fuq l-ajru u fuq l-art marbuta mal-Pjan Komprensiv tal-ATM jistgħu jsiru b’mod mhux koordinat, li jista’ jdewwem l-applikazzjoni effettiva tat-teknoloġiji tal-SESAR. [Em. 11]

(16)  Il-kunċett ta' entità ta' Maniġer tan-Netwerk huwa ċentrali għat-titjib tal-prestazzjoni tal-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru fuq livell ta' netwerk, billi jiċċentralizza l-forniment ta' ċerti servizzi, li jitwettqu l-aħjar fuq livell ta' netwerk. Sabiex jiġi ffaċilitat it-trattment ta' kriżi tal-avjazzjoni, il-koordinazzjoni ta' kriżi bħal din tal-miżuri li għandhom ikunu adottati sabiex dawn jiġu evitati u biex jiġu indirizzati, għandha tkun assigurata mill-Maniġer tan-Netwerk. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli mill-iżgurar li ma jqum ebda kunflitt ta’ interess bejn il-forniment ta’ servizzi ċentralizzati u r-rwol tal-korp ta’ analiżi tal-prestazzjoni. [Em. 12]

(17)  Il-Kummissjoni konvinta li l-użu effiċjenti u sikur tal-ispazju tal-ajru jista' jintlaħaq biss bis-saħħa ta' kooperazzjoni mill-qrib bejn l-utenti ċivili u militari tal-ispazju tal-ajru, bbażata prinċipalment fuq il-kunċett tal-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru u koordinazzjoni ċivili-militari effettiva kif stabbilit mill-ICAO, u ssostni; issostni l-importanza tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni ċivili-militari bejn l-utenti ċivili u militari tal-ispazju tal-ajru bl-għan li jiġi faċilitat użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru. [Em. 13]

(18)  Il-preċiżjoni tal-informazzjoni dwar il-qagħda tal-ispazju tal-ajru u dwar sitwazzjonijiet speċifiċi tat-traffiku tal-ajru u t-tixrid f’waqtu ta’ din l-informazzjoni lill-kontrolluri ċivili u militari għandha impatt dirett fuq is-sikurezza u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet u għandha ttejjeb il-prevedibbiltà tagħhom. L-aċċess f'waqtu għal informazzjoni aġġornata dwar il-qagħda tal-ispazju tal-ajru hija essenzjali għall-partijiet kollha li jixtiequ jisfruttaw l-istrutturi tal-ispazju tal-ajru li jsiru disponibbli meta jkunu qed jimlew jew jimlew bil-ġdid il-pjani tat-titjir tagħhom. [Em. 14]

(19)  Il-forniment ta’ informazzjoni aerounawtika moderna, kompluta, ta’ kwalità għolja u f’waqtha għandha impatt sinifikanti fuq is-sikurezza u fuq l-iffaċilitar tal-aċċess għall-ispazju tal-ajru  tal-Unjoni  u l-moviment ħieles fih. Filwaqt li tqis il-Pjan Komprensiv tal-ATM,  l-Unjoni  għandha tieħu l-inizjattiva biex timmodernizza dan is-settur b’kooperazzjoni mal- Maniġer tan-Netwerk  u tiżgura li l-utenti jkunu jistgħu jikkonsultaw din id-data permezz ta’ punt uniku ta’ aċċess pubbliku li jipprovdi informazzjoni integrata moderna, validata u li tista' tintuża faċilment.

(20)  Sabiex jitqiesu l-bidliet introdotti fir-Regolamenti (KE) Nru 1108/2009 u (KE) Nru 1070/2009, jeħtieġ li, skont l-Artikolu 65a tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp ta' l-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni(10), jiġi allinjat il-kontenut ta' dan ir-Regolament ma' dak tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(21)  Barra minn hekk, id-dettalji tekniċi tar-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004, maqbula fl-2004 u l-2009, għandhom jiġu aġġornati kif ukoll għandhom isiru korrezzjonijiet tekniċi sabiex jitqies il-progress.

(22)  L-ambitu ġeografiku ta' dan ir-Regolament għar-reġjun ICAO NAT għandu jiġi emendat biex iqis l-arranġamenti eżistenti u ppjanati tal-forniment tas-servizzi u l-ħtieġa li tiġi żgurata l-konsistenza fl-applikazzjoni tar-regoli għall-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u l-utenti tal-ispazju tal-ajru li joperaw f'dik iż-żona. [Em. 15]

(23)  Konformi mar-rwoli tiegħu bħala organizzazzjoni operazzjonali u r-riforma għaddejja tal-Eurocontrol, il-funzjoni tal-Maniġer tan-Netwerk għandha tiġi żviluppata aktar lejn sħubija mmexxija mill-industrija.

(24)  Il-kunċett ta' blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru mfassla biex itejbu l-kooeprazzjoni bejn fornituri ta' servizzi ta' traffiku tal-ajru, huwa għodda importanti għat-titjib tal-prestazzjoni tas-sistema ATM Ewropea. Sabiex tittejjeb jikkumplimentaw din l-għodda, il-blokok il-fornituri ta’ servizz tan-navigazzjoni bl-ajru għandhom ikunu jistgħu jidħlu liberament fi sħubijiet industrijali bbażati fuq il-prestazzjoni li jistgħu jirkbu l-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandhom isiru aktar iffukati fuq il-prestazzjoni u bbażati fuq sħubijiet industrijali, u l-industrija għandha tingħata aktar ħelsien biex timmodifikahom sabiex tilħaq u, fejn possibbli tisboq, il-miri tal-prestazzjoni stabbiliti. [Em. 16]

(25)  Il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandhom joperaw b'mod flessibbli billi jġibu flimkien il-fornituri tas-servizz ta' madwar l-Ewropa biex jikkapitalizzaw mis-saħħa ta' xulxin. Din il-flessibbiltà għandha tippermetti li jinstabu sinerġiji bejn il-fornituri ikun liema jkunu l-pożizzjoni ġeografika jew in-nazzjonalità tagħhom u li jinbtu formati varjabbli ta' forniment tas-servizz tul it-tiftixa għat-titjib fil-prestazzjoni.

(26)  Sabiex tittejjeb l-enfażi fuq il-klijent min-naħa tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u sabiex tikber il-possibbiltà għall-utenti tal-ispazju tal-ajru li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet li jolqtuhom, għandhom isiru aktar effettivi l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati f'deċiżjonijiet maġġuri dwar l-operat tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru. [Em. 17]

(27)  L-iskema tal-prestazzjoni hija għodda ċentrali għar-regolamentazzjoni ekonomika tal-ATM u l-kwalità u l-indipendenza tad-deċijonijiet tagħha jridu jinżammu u fejn possibbli jittejbu.

(28)  Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi jew tal-operat, partikolarment bl-emendar tal-annessi jew billi jiġu ssupplimentati d-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni tan-netwerk, l-iskema tal-prestazzjoni, tintgħażel l-entità responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM (maniġer tal-applikazzjoni) u jiġu definiti r-responsabbiltajiet tagħha, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. Il-kontenut u l-ambitu ta' kull delega huma stipulati fid-dettall fl-Artikoli rilevanti. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. [Em. 18]

(29)  Meta żżid mal-lista tas-servizzi tal-ġestjoni tan-netwerk, il-Kummissjoni għandha tmexxi konsultazzjoni xierqa tal-partijiet interessati tal-industrija u l-imsieħba soċjali. [Em. 19]

(30)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, partikolarment fir-rigward tal-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom mill-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni, il-forniment ta' servizzi ta' appoġġ fuq bażi esklussiva minn fornitur ta' servizz jew gruppi tagħhom, miżuri korrettivi biex tiġi rriveduta l-konformità mal-miri tal-prestazzjoni ta' madwar l-Unjoni u dawk lokali assoċjati, ir-reviżjoni tal-konformità b'rabta mal-iskema tat-talbiet għall-ħlas, il-governanza u l-adozzjoni ta' proġetti komuni għal funzjonijiet marbutin man-netwerks, blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, modalitajiet ta' parteċipazzjoni tal-partijiet interessati f'deċiżjonijiet operazzjonali ewlenin tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, aċċess għal u protezzjoni ta' dejta, informazjoni aeronawtika elettronika u żvilupp teknoloġiku u interoperabilità tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, għandhom jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni(11). [Em. 20]

(31)  Konformi mar-Regolament (UE) Nru 182/2011, għall-atti ta' implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, il-proċedura tal-eżami għandha tintuża għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni in ġenerali.

(32)  Il-proċedura konsultattiva għandha tintuża għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni ta' kamp ta' applikazzjoni individwali.

(33)  Is-sanzjonijiet ipprovduti rigward ksur ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, mingħajr tnaqqis fis-sikurezza.

(34)  Fejn rilevanti, l-akkwist ta' servizzi ta' appoġġ għandu jitwettaq, kif applikabbli, skont i d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi(12) u d-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, t-trasport u servizzi postali(13). Għandu jittieħed kont ukoll tal-linji gwida stipulati mill-komunikazzjoni ta' interpretazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-liġi Komunitarja applikabbli għal għoti ta' kuntratti li m'humiex jew m'humiex soġġetti b'mod sħiħ għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku(14), kif xieraq. [Em. 21]

(35)  Id-Dikjarazzjoni Ministerjali dwar l-Ajruport ta' Ġibiltà, miftiehma f'Kordoba fit-18 ta' Settembru 2006 (“id-Dikjarazzjoni Ministerjali), matul l-ewwel laqgħa Ministerjali tal-Forum ta' Djalogu dwar Ġibiltà, ser tissostitwixxi d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-Ajruport ta' Ġibiltà magħmula f'Londra fit-2 ta' Diċembru 1987, u l-konformità sħiħa ma’ dik id-Dikjarazzjoni se titqies li tikkostitwixxi konformità mad-Dikjarazzjoni tal-1987.Arranġamenti għal koperazzjoni iktar mill-qrib dwar l-użu ta' l-ajruport ta' Ġibiltà kienu ġew miftiehma f'Londra fit-2 ta' Diċembru 1987 mir-Renju ta' Spanja u r-Renju Unit f'dikjarazzjoni konġunta li saret mill-Ministri għall-Affarijiet Barranin ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. L-arranġamenti għadhom ma ġewx applikati. [Em. 22]

(36)  Dan ir-Regolament japplika bis-sħiħ għall-Ajruport ta’ Ġibiltà fil-kuntest u permezz tad-Dikjarazzjoni Ministerjali. Mingħajr ħsara għad Dikjarazzjoni Ministerjali, l-applikazzjoni għall-Ajruport ta’ Ġibilità u l-miżuri relatati mal-implimentazzjoni tagħha għandhom jikkonformaw bis-sħiħ ma’ dik id-Dikjarazzjoni u l-arranġamenti kollha li hemm ġewwa fiha. [Em. 23]

(37)  Ladarba l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-  implimentazzjoni  ta' Ajru Uniku Ewropew, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, minħabba l-iskala trasnazzjonali tal-azzjoni, u għalhekk jista' jinkiseb aħjar fuq livell  tal-Unjoni  ,  l-Unjoni  tista' taddotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjareta kif miġjub fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif miġjub f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lilhinn milli hu meħtieġ biex jinkiseb dan il-għan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Kapitolu I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

 Suġġett  u ambitu

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għal-holqien u l-funzjonament xieraq tal -Ajru Uniku Ewropew sabiex jiġu żgurati l-istandards attwali tat-traffiku tal-ajru, biex jkkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli tas-sistema tat-trasport bl-ajru, bħat-tnaqqis fl-impatt fuq l-ambjent u biex itejjeb il-prestazzjoni ġenerali tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u s-sistema ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru (ANS) għat-traffiku tal-ajru ġenerali fl-Ewropa, bil-ħsieb li jinqdew il-ħtiġijiet ta’ dawk kollha li jużaw l-ispazju tal-ajru. L-Ajru Uniku Ewropew se jkun jikkonsisti minn netwerk pan-Ewropew u, soġġett għal arranġamenti speċifiċi mal-pajjiżi tal-viċinat, tal-pajjiżi terzi koerenti ta' rotot,  spazju tal-ajru operazzjonali integrat,  ġestjoni tan-netwerk u sistemi tal-ġestjoni ġestjoni tat-traffiku tal-ajru bbażati bbażata biss fuq is-sikurezza, l-effiċjenza u l-  interoperabilità  , għall-benefiċċju tal-utenti kollha tal-ispazju tal-ajru. [Em. 24]

2.  L-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu bla ħsara għas-sovranità tal-Istati Membri fuq l-ispazju tal-ajru tagħhom u għar-rekwiżiti tal-Istati Membri marbuta mal-ordni pubbliku, mas-sigurtà pubblika u ma’ kwistjonijiet ta’ difiża, kif stabbilit fl-Artikolu 35 .. Dan ir-Regolament ma  jkoprix  operazzjojijiet u taħriġ militari.

3.  L-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr ħsara għad-drittijiet u d-doveri tal-Istati Membri taħt il-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (“il-Konvenzjoni ta’ Chicago”). F’dan il-kuntest, ir-Regolament  ifittex li jgħin,  fl-oqsma li jkopri, lill-Istati Membri biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni ta’ Chicago, billi jipprovdi bażi għall-interpretazzjoni komuni u l-implimentazzjoni uniformi tad-dispożizzjonijiet tiegħu, filwaqt li jkun żgurat li dawn id-dispożizzjonijiet jitqiesu kif jixraq f’dan ir-Regolament u fir-regoli mfassla għall-implimentazzjoni tiegħu.

4.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-ispazju tal-ajru fir-reġjuni tal-  ICAO  EUR u AFI  u NAT  fejn l-Istati Membri huma responsabbli għall-  forniment  ta' servizzi ta' traffiku tal-ajru skont  dan  ir-Regolament . Stati Membri jistgħu wkoll japplikaw dan ir-Regolament għal spazju tal-ajru taħt ir-responsabbilta tagħhom f'reġjuni oħra tal-OIAĊ, bil-kondizzjoni li jinformaw b'dan lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. [Em. 25]

5.  L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għall-ajruport ta' Ġibiltà hi mifhuma li hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet legali rispettivi tar-Renju ta' Spanja u tar-Renju Unit tal-Gran Brittannja u tal-Irlanda ta' Fuq għar-rigward il-kwistjoni il-kontroversja dwar is-sovranità fuq it-territorju ta' fejn jinstab l-ajruport. [Em. 26]

5a.  L-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-ajruport ta’ Ġibiltà għandha tiġi sospiża sakemm l-arranġamenti stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Konġunta magħmula mill-Ministri Barranin tar-Renju ta’ Spanja u tar-Renju Unit fit-2 ta’ Diċembru 1987 jibdew joperaw. Il-Gvernijiet ta’ Spanja u tar-Renju Unit għandhom jinformaw f’dan is-sens lill-Kunsill dwar din id-data. [Em. 27]

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

1.  “servizz ta' kontroll tat-traffiku ta' l-ajru (ATC)” tfisser servizz ipprovdut għall-għan:

(a)  li jimpedixxi kolliżjonijiet:

–  bejn ajruplani, u

–  fiż-żona ta' mmanuvrar bejn ajruplani u ingombri; u wkoll

(b)  li jħaffef u jżomm fluss bl-ordni ta' traffiku ta' l-ajru;

2.  “servizz ta' kontroll fl-ajrudrom” tfisser servizz ta' ATC għal traffiku fl-ajrudrom;

3.  “servizz ta' informazzjoni aeronawtika” tfisser servizz stabbilit ġewwa ż-żona ddefinita ta' kopertura responsabbli għall-forniment ta' informazzjoni aeronawtika u data meħtieġa għas-sikurezza, regolarita, u effiċjenza tan-navigazzjoni tal-ajru;

4.  “servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru” tfisser servizzi ta' traffiku tal-ajru; servizzi ta' komunikazzjoni, navigazzjoni u sorveljanza; servizzi meteoroloġiċi għal navigazzjoni tal-ajru; servizzi meteoroloġiċi għal navigazzjoni tal-ajru;

5.  “fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru” tfisser kull entità pubblika jew privata li tipprovdi servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru għal traffiku tal-ajru ġenerali;

6.  “blokk ta' spazju tal-ajru” tfisser spazju tal-ajru ta' dimensjonijiet iddefiniti, fi spazju u żmien (ħin), li fihom servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru jkunu ipprovduti;

7.  “amministrazzjoni ta' spazju tal-ajru” tfisser  servizz  ta' ppjanar bl-għan primarju li jisfrutta bl-aħjar mod possibbli l-utilizzazzjoni ta' spazju tal-ajru disponibbli permezz ta' parteċipazzjoni dinamika fil-ħin u, xi minn daqqiet, is-segregazzjoni ta' spazju tal-ajru fost il-kategoriji varji ta' utenti ta' spazju tal-ajru fuq il-bażi ta'  rekwiżiti  ta' terminu qasir u funzjoni strateġika assoċjata ma’ tfassil tal-ispazju tal-ajru; [Em. 28]

8.  “utenti tal-ispazju tal-ajru” tfisser l-inġenji tal-ajru kollha operati bħala traffiku tal-ajru ġenerali;

9.  “amministrazzjoni tal-fluss ta' traffiku tal-ajru” tfisser  servizz  stabbilit bil-għan li jikkontribwixxi fluss  sikur  , bl-ordni u prontezza ta' traffiku tal-ajru billi jiżgura li l-kapaċità tal-  ATC  tkun utilizzata bl-aħjar mod possibbli, u li l-volum tat-traffiku jkun kompatibbli mal-kapaċitajiet iddikjarati mill-fornituri tas-servizz proprju tat-traffiku tal-ajru;

10.  “ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM)” tfisser l-aggregazzjoni tas-servizzi fl-ajru u dawk ibbażati fl-art (servizzi ta’ traffiku tal-ajru, ġestjoni tal-ispazju tal-ajru u ġestjoni tal-fluss ta’ traffiku tal-ajru) rekwiżita biex ikun żgurat il-moviment sikur u effiċjenti tal-inġenju tal-ajru matul il-fażijiet kollha tal-operazzjonijiet;

11.  “servizzi ta' traffiku tal-ajru” tfisser is-servizzi varji ta' informazzjoni ta' titjir, servizzi ta' allarm, servizzi ta' avviżi għal traffiku tal-ajru u servizzi ta' ATC (servizzi taż-żona, avviċinament u kontroll ajrudrom);

12.  “servizz ta' kontroll taż-żona” tfisser servizz ta' ATC għal titjiriet ikkontrollati fi blokk ta' spazju tal-ajru f’żoni ta’ kontroll; [Em. 29]

13.  “servizz ta' kontroll tal-avviċinament” tfisser servizz ta' ATC għall-titjiriet ikkontrollati li ser jaslu jew jitilqu;

14.  “Pjan Komprensiv tal-ATM” tfisser il-pjan approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/320/KE(15), skont l- Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR)(16);

15.  ‘kriżi tal-avjazzjoni’ tfisser ċirkostanzi li fihom il-kapaċità tal-ispazju tal-ajru tkun imnaqqsa b'mod anormali bħala riżultat ta' maltemp kbir jew in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' partijiet kbar tal-ispazju tal-ajru minħabba raġunijiet naturali, mediċi, ta’ sikurezza, militari jew politiċi; [Em. 30]

16.  “ġabra ta' servizzi” tfisser żewġ servizzi jew aktar ta' navigazzjoni tal-ajru ipprovduti mill-istess entità; [Em. 31]

17.  “ċertifikat” tfisser dokument maħruġ mill-Aġenzija Ewropea tal-Avjazzjoni (EAA) jew minn awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni f’kull għamla li jikkonforma mal-liġi nazzjonali rilevanti, li jikkonferma li l-fornitur tas-servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru jissodisfa r-rekwiżiti biex jipprovdi servizz speċifiku twettaq attività speċifika; [Em. 32]

18.  “servizzi ta' komunikazzjoni” tfisser servizzi aeronawtiċi fissi jew mobbli li jagħmlu possibbli l-komunikazzjonijiet mill-art għall-art, mill-ajru għall-art u mill-ajru għall-ajru għall-finijiet tal-ATC;

18a.  “Netwerk Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru” (EATMN) tfisser netwerk pan-Ewropew ta’ sistemi u kostitwenti, kif ukoll il-pjanijiet direzzjonali għat-tibdil operattiv u teknoloġiku essenzjali deskritt fil-Pjan Komprensiv tal-ATM, li jagħmilha possibbli li jiġu pprovduti servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru interoperabbli bis-sħiħ fl-Unjoni, inklużi l-interfaċċji fil-konfini mal-pajjiżi terzi, bil-għan li jintlaħqu l-objettivi ta’ prestazzjoni stabbiliti minn dan ir-Regolament; [Em. 33]

19.  “kostitwenti” tfisser oġġetti tanġibbli bħal hardware u oġġetti intanġibbli bħal software li fuqhom tiddependi l-interoperabilita tax-XEATA tal-EATMN; [Em. 34]

19a.  “Maniġer tal-Applikazzjoni” tfisser grupp ta’ partijiet interessati operazzjonali magħżula mill-Kummissjoni permezz ta’ sejħa għal proposti responsabbli għal-livell ta’ ġestjoni tal-governanza tal-applikazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM. [Em. 35]

20.  "dikjarazzjoni" tfisser, għall-għanijiet ta' ATM/ANS, kull dikjarazzjoni bil-miktub:

—  dwar il-konformità jew l-idoneità għall-użu f'sistemi u kostitwenti maħruġa minn organiżazzjoni involuta fid-disinn, il-manifattura jew il-manutenzjoni ta' sistemi u kostitwenti....

—  dwar il-konformità ma' rekwiżiti applikabbli ta' servizz jew sistema li se jiġu operati, maħruġa minn fornitur ta' servizz";

—  dwar il-kapaċità u l-mezzi għall-eżekuzzjoni tar-responsabbiltajiet assoċjati ma' ċerti servizzi ta' informazzjoni dwar it-titjriet.

21.  “użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru” tfisser kunċett ta’ ġestjoni tal-ispazju tal-ajru applikat fiż-żona tal-Konferenza Ewropea dwar Avjazzjoni Ċivili, fuq il-bażi tal  ‘Airspace management handbook for the application of the concept of the flexible use of airspace’ maħruġ mill-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru  (Eurocontrol)(17);

22.  “servizz ta’ informazzjoni dwar it-titjira” tfisser servizz provdut sabiex jingħataw pariri u informazzjoni utli għat-tmexxija sikura u effiċjenti tat-titjiriet;

23.  “servizz ta’ twissija ta’ allarm” tfisser servizz provdut biex javża lill-organizzazzjonijiet xierqa dwar ajruplani fi bżonn ta’ għajnuna ta’ tiftix u salvataġġ, u biex jgħin tali organizzazzjonijiet skont il-ħtieġa;

24.  “blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru” tfisser blokk tal-ajru bbażat fuq ir-rekwiżiti operattivi u stabbiliti irrispettivament mill-fruntieri tal-Istat, fejn il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjon tal-ajru u l-funzjonijiet relatati huma misjuqa mill-prestazzjoni u msaħħa bil-ħsieb li tidħol, f’kull blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, il-kooperazzjoni permezz ta’ kooperazzjoni mtejba fost il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jew, fejn jixraq, fornitur integrat; [Em. 36]

25.  “traffiku tal-ajru ġenerali” tfisser il-movimenti kollha ta' ajruplani ċivili, kif ukoll il-movimenti kollha ta' ajruplani  tal-Istat  (inklużi ajruplani militari, doganali u tal-pulizija) meta dawn il-movimenti jitwettqu b'konformità mal-proċeduri  tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO), kif stabbilita mill-Konvenzjoni ta' Chicago tal-1944 dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali;

25a.  “fattur uman” tfisser il-kundizzjonijiet soċjali, kulturali u tal-persunal fis-settur tal-ATM; [Em. 37]

26.  “interoperabilità” tfisser sett ta' proprjetajiet funzjonali, tekniċi u operazzjonali rekwiżiti mis-sistemi u kostitwenti - tal-EATMN u tal-proċeduri għall-operat tiegħu, biex jintgħamel possibbli l-operat sikur, bla intoppi u effiċjenti tiegħu. Interoperabilità tinkiseb billi s-sistemi u kostitwenti jintgħamlu konformi mar-rekwiżiti essenzjali;

27.  “servizzi meteoroloġiċi” tfisser dawk il-faċilitajiet u servizzi li jipprovdu lill-ajruplani bi tbassir meteoroloġiku, istruzzjonijiet u osservazzjonijiet kif ukoll kull informazzjoni u data meteoroloġika oħra pprovduta minn Stati għal użu aeronawtiku;

28.  “servizzi ta' navigazzjoni” tfisser dawk il-faċilitajiet u servizzi li jipprovdu lill-ajruplani b'informazzjoni dwar pożizzjoni u  timing;

29.  dejta operazzjonali” tfisser informazzjoni dwar il-fażijiet kollha ta' titjir li huma rekwiżiti biex jittieħdu deċiżjonijiet operazzjonali minn fornituri ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru, utenti ta' spazju tal -ajru, operaturi ta' ajruporti u atturi oħra involuti;

30.  “tqegħid fis-servizz” tfisser l-ewwel użu operazzjonali wara l-istallazzjoni inizjali jew titjib fil-kwalità ta' sistema;

31.  “ netwerk” tfisser xibka  (netwerk)  ta' rotot speċifiċi biex ikun iggwidat il-fluss tat-traffiku tal-ajru ġenerali kif ikun meħtieġ għall-forniment ta' tal-iktar servizzi effiċjenti ta' ATC; [Em. 38]

32.  servizzi ta' sorveljanza” tfisser dawk il-faċilitajiet u servizzi użati biex jiddeterminaw il-posizzjonijiet rispettivi ta' ajruplani biex jippermettu separazzjoni sikura;

33.  “sistema” tfisser l-aggregazzjoni ta' kostitwenti fl-ajru u/jew dawk ibbażati fl-art, kif ukoll u/jew tagħmir ibbażat fl-ispazju, li tipprovdi appoġġ għal servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru għal fażijiet kollha ta' titjir; [Em. 39]

34.  “titjib fil-kwalità” tfisser kull modifikazzjoni li tbiddel il-karatteristiċi operazzjonali ta' sistema;

35.  “servizzi transkonfinali” tfisser kull sitwazzjoni fejn is-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru jingħataw fi Stat Membru minn fornitur tas-servizzi li jkun iċċertifikat fi Stat Membru ieħor. ;

36.  'awtorità nazzjonali ta' sorveljanza' tal-avjazzjoni” tfisser il-korp jew il-korpi korp nazzjonali inkarigati inkarigat minn Stat Membru u akkreditat mill-EAA bil-kompiti tas-sorveljanza skont pprovduti f’dan ir-Regolament u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti inkarigati bil-kompiti pprovduti fl-Artikolu 8b tar-Regolament r-Regolament (KE) Nru 216/2008; [Em. 40]

37.  “servizzi ta' appoġġ”" tfisser servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għajr servizzi tat-traffiku tal-ajru CNS (komunikazzjoni, navigazzjoni u sorveljanza), MET (meteoroloġiċi) u AIS (informazzjoni ajrunawtika) kif ukoll servizzi u attivitajiet oħra, li huma marbuta mal-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru, u li jappoġġawhom; [Em. 41]

38.  “miri lokali tal-prestazzjoni” tfisser miri tal-prestazzjoni stabbiliti fuq livell lokali, partikolarment livell ta' blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru, nazzjonali, taż-żona tat-talba għall-ħlas jew tal-ajruport.

38a.  “sħubija industrijali” tfisser arranġamenti kooperattivi taħt kuntratt stabbilit għall-fini li tittejjeb il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru bejn fornituri varji tas-servizz tan-navigazzjoni tal-ajru, inkluż il-Maniġer tan-Netwerk, l-utenti tal-ispazju tal-ajru, l-ajruporti jew atturi ekonomiċi komparabbli oħra; [Em. 42]

38b.  “spazju tal-ajru operattiv integrat” tfisser l-ispazju tal-ajru kkontrollat b’dimensjonijiet iddefiniti li jinkludi l-ispazju tal-ajru Ewropew u, soġġett għal arranġamenti xierqa, tal-pajjiżi terzi tal-viċinat fejn jintużaw struttura ta’ allokazzjoni dinamika u parteċipazzjoni fil-ħin, riżorsi tal-kontrolluri bi prestazzjoni mtejba, servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru interoperabbli bis-sħiħ u soluzzjonijiet ikkombinati sabiex jiġi indirizzat l-użu ottimu, prevedibbli u sikur tal-ispazju tal-ajru għat-twettiq tal-Ajru Uniku Ewropew; [Em. 43]

38c.  “pjanijiet lokali ta’ prestazzjoni” tfisser pjanijiet stabbiliti minn awtorità nazzjonali tal-avjazzjoni waħda jew aktar fil-livell lokali, prinċipalment fil-blokk tal-ispazju tal-ajru funzjonali, jew fil-livell reġjonali jew nazzjonali; [Em. 44]

38d.  “entità kkwalifikata” tfisser korp li jista’ jiġi assenjat kompiti ta’ ċertifikazzjoni jew sorveljanza speċifiċi mill-Aġenzija jew minn awtorità nazzjonali tal-avjazzjoni, u taħt il-kontroll u r-responsabbiltà tagħhom. [Em. 45]

KAPITOLU II

 Awtoritajiet nazzjonali

Artikolu 3

Awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-avjazzjoni [Em. 46]

1.  L-Istati Membri, b’mod konġunt jew b’mod individwali, għandhom jew jaħtru jew jistabbilixxu korp jew korpi bħala awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni biex tidħol għax-xogħlijiet assenjat lil din l-awtorità skont dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 216/2008. [Em. 47]

2.  L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni għandhom ikunu  legalment distiniti u  indipendenti  partikolarment   f'termini organizzattivi, ġerarkiċi u ta' teħid ta' deċiżjonijiet, inkluż l-allokazzjoni separata tal-baġit annwali, minn kull fornitur tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru jew kull kumpanija, organizzazzjoni, entità pubblika jew privata jew pubblika li għandha persunal li jaqgħu fl-ambitu tal-attività tal-awtorità kif previst f'dan ir-Regolament u fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 jew li għandhom interess fl-attivitajiet ta' dawn il-fornituri l-entitajiet. [Em. 48]

3.  Bla preġudizzju għall-paragrafu 2, l-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni jistgħu jingħaqdu f'termini organizzattivi ma' korpi regolatorji u/jew awtoritajiet tas-sikurezza oħrajn. [Em. 49]

4.  L-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza li mhumiex legalment distinti minn kwalunkwe fornitur ta' servizz tan-navigazzjoni bl-ajru jew entità privata jew pubblika li għandha interess fl-attivitajiet ta' dawn il-fornituri, kif ipprovdut fil-paragrafu 2, fid-tal-avjazzjoni għandhom jiżguraw konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jew mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2020 2017. [Em. 50]

5.  L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom b’mod imparzjali, indipendenti u trasparenti.  B'mod partikolari, għandhom ikollhom organizzazzjoni, persunal, ġestjoni u finanzjament tali li jippermettilhom jeżerċitaw setgħathom b'dak il-mod. [Em. 51]

6.  Il-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni għandu: [Em. 52]

(a)  jiġi rreklutat skont regoli u kriterji ċari u trasparenti li jiggarantixxu l-indipendenza tagħhom u fir-rigwars tal-persuni inkarigati minn deċiżjonijiet strateġiċi, jinħatar mill-kabinett nazzjonali jew mill-kunsill tal-ministri jew awtorità pubblika oħra li ma tikkontrollax direttament lill-fornituri tas-servizzi tal-ajru jew tibbenefika minnhom; [Em. 53]

(b)  jingħażel bi proċedura trasparenti abbażi tal-kwalifiki speċifiċi tiegħu, fotshom kompetenza fosthom kompetenzi xierqa u esperjenza rilevanti, fost l-oħrajn fil-qasam tal-awditjar u s-servizzi u s-sistemi tan-navigazzjoni bl-ajru; [Em. 54]

(ba)  m’għandux jiġi ssekondat mil-fornituri tas-servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru (ANSPs) jew kumpaniji taħt il-kontroll tal-ANSPs; [Em. 55]

(c)  jaġixxi indipendentament, partikolarment minn kull interess marbut mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u m'għandux ifittex jew jieħu struzzjonijiet minn ebda gvern jew entità pubblika jew privata waqt it-twettiq tal-funzjonijiet tal-awtorità superviżorja nazzjonali tal-avjazzjoni, mingħajr preġudizzju għall-kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet nazzjonali rilevanti oħra; [Em. 56]

(d)  fir-rigward ta' persuni inkarigati minn deċiżjonijiet strateġiċi, jagħmlu dikjarazzjoni annwali ta' impenn u dikjarazzjoni tal-interessi li jindikaw jindikaw kull interess dirett jew indirett li jista’ jiġi kkunsidrat ta’ preġudizzju għall-indipendenza tagħhom u li jista' jinfluwenzahom fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom. u

(e)  ir-rigward ta persuni li jkun ilhom inkarigati minn deċiżjonijiet strateġiċi, awditi u funzjonijiet oħra marbuta direttament mas-sorveljanza jew mal-miri tal-prestazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għal iżjed minn sitt xhur, ma jkollhomx jkollhom pożizzjoni jew responsabbiltà professjonali ma' ebda mill-fornituri tas-servizi tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru wara t-terminu tagħhom fl-awtorità nazzjonali ta' sorveljenza tal-avjazzjoni, għal perjodu ta' mill-inqas sena. [Em. 57]

(i)  mill-inqas 12-il xahar għall-persunal f’pożizzjonijiet maniġerjali; [Em. 58]

(ii)  mill-inqas 6 xhur għall-persunal f’pożizzjonijiet mhux maniġerjali. [Em. 59]

(ea)  il-maniġment superjuri tal-awtorità se jinħatar għal terminu fiss ta’ tlieta sa seba’ snin, li jiġġedded darba, u jista’ jitneħħa mill-inkarigu matul it-terminu tiegħu biss jekk ma jkunx għadu jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu jew ikun ħati ta’ kondotta ħażina skont il-liġi nazzjonali. [Em. 60]

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni ikollhom ir-riżorsi u l-kapaċitajiet meħtieġa biex iwettqu d-dmirijiet l-kompiti li jingħatawlhom bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament b’mod effiċjenti u fil-ħin. L-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni għandhom ikollhom awtorità sħiħa fuq ir-reklutaġġ u l-ġestjoni tal-persunal tagħhom ibbażata fuq l-approprjazzjonijiet tagħhom stess li jirriżultaw inter alia minn imposti tar-rotta li għandhom jiġu stabbiliti bi proporzjon mal-kompiti li għandhom jitwettqu mill-awtorità skond l-Artikolu 4. [Em. 61]

8.  L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni, kif ukoll bil-bidliet li jsirulhom, u bil-miżuri meħuda biex tkun żgurata l-konformità  ma' dan l-Artikolu. [Em. 62]

9.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi regoli dettaljati li jistipulaw il-modlaitajiet tal-proċeduri tar-reklutaġġ u l-għażla għall-applikazzjoni tal-paragrafi 6(a) u (b). Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3), u għandhom jispeċifikaw: [Em. 63]

(a)  il-livell ta’ separazzjoni meħtieġ mill-awtorità tal-ħatra minn kwalunkwe kumpanija, organizzazzjoni, entità pubblika jew privata jew persunal li jaqgħu fl-ambitu tal-attività tal-awtorità kif previst fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 jew li jkollhom interess fl-attivitajiet ta’ dawn l-entitajiet, bil-għan li jinżamm bilanċ bejn l-evitar ta’ kunflitti ta’ interess u l-effiċjenza amministrattiva; [Em. 64]

(b)  kwalifiki tekniċi rilevanti meħtieġa tal-persunal involut fl-awditi. [Em. 65]

Artikolu 4

Kompiti għall-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni [Em. 66]

1.  L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza imsemmija fl-Artikolu 3 tal-avjazzjoni għandhom  ikunu inkarigati partikolarment bil-kompiti li ġejjin: [Em. 67]

(a)  jiżguraw is-sorveljanza tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 216/2008, b’mod partikulari rigward l-operat sikur u effiċjenti tal-fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni bl-ajru li jipprovdu servizzi konnessi mal-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li ħatru jew stabbilew l-awtorità relevanti; [Em. 68]

(b)  l-għoti ta' ċertifikati lill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru skont l-Artikolu 8b it-twettiq jew id-delega, bis-sħiħ jew parzjalment, tal-kompiti elenkati fl-Artikoli 8b, 8c u 10 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, u t-twettiq tal-kompitu li tiġi żgurata s-sorveljanza tal-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet li taħta jkunu ngħataw ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-operat sikur u effiċjenti tal-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru relatati mal-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri; [Em. 69]

(c)  il-ħruġ ta' liċenzji, klassifikazzjonijiet, approvazzjonijiet u ċertifikati lill-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru skont l-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 u s-sorveljanza tal-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet li taħtha jkunu ngħataw; [Em. 70]

(d)  it-tfassil ta' pjanijiet tal-prestazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħhom skont l–Artikolu 11;

(e)  il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-iskema tal-ħlasijiet f’konformità mal-Artikoli 12 u 13, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar sussidjar reċiproku msemmija fl-Artikolu 13(7); [Em. 71]

(f)  l-approvazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-aċċess għad-dejta operazzjonali skont l-Artikolu 22; u wkoll

(g)  is-superviżjoni tad-dikjarazzjonijiet u t-tqegħid fis-servizz tas-sistemi.

(ga)  ir-rappurtar kull sena lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri, lill-EAA u lill-Kummissjoni dwar l-attività tagħhom u l-qadi ta’ dmirijiethom. Dawn ir-rapporti għandhom ikopru l-passi li ttieħdu u r-riżultati li nkisbu fir-rigward ta’ kull wieħed mill-kompiti elenkati f’dan l-Artikolu. [Em. 72]

2.  Kull awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni għandha torganizza spezzjonijiet u stħarriġ xierqa biex tivverifika l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. Il-fornitur ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru konċernat għandu jiffaċilita tali xogħol u l-Istat Membru rilevanti għandu joffri l-assistenza kollha meħtieġa biex tiġi żgurata l-effettività tal-monitoraġġ tal-konformità. [Em. 73]

Artikolu 5

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni [Em. 74]

1.  L-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni għandhom ipartu t-tagħrif dwar ħidmiethom u dwar il-prinċipji, prattiki u proċeduri tagħhom għat-teħid tad-deċiżjonijiet, kif ukoll l-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Għandhom jikkooperaw għall-għan tal-koordinazzjoni tat-teħid tagħhom tad-deċiżjonijiet mal-Unjoni kollha. L-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni għandhom jipparteċipaw u jaħdmu flimkien f'netwerk li jiltaqa' regolarment. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Avjazzjoni (minn hawn 'il quddiem "EAA") għandhom ikunu membri, jikkoordinaw u japoġġaw ix-xogħol tan-netwerk u jagħmlu rakkomandazzjonijiet lin-netwerk, kif xieraq u tal-inqas darba fis-sena. Il-Kummissjoni u l-EEA għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni attiva tal-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni u l-iskambji u l-użu tal-persunal bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza bbażati fuq grupp ta' esperti li għandu jitwaqqaf mill-EAA skont l-Artikolu 17(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-avjazzjoni.

Dak in-netwerk jista', inter alia:

(a)  jipproduċi u jxerred metodoloġiji u linji gwida ssimplifikati għall-implimentazzjoni tal-kompiti tal-awtorità elenkati fl-Artikolu 4;

(b)  jipprovdi assistenza lil awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni individwali dwar kwistjonijiet regolatorji;

(c)  jipprovdi opinjonijiet lill-Kummissjoni u lill-EAA dwar it-tfassil ta’ regoli u ċ-ċertifikazzjoni;

(d)  jipprovdi opinjonijiet, linji gwida u rakkomandazzjonijiet maħsuba għall-iffaċilitar ta’ forniment transkonfinali tas-servizz;

(e)  jiżviluppa soluzzjonijiet komuni li għandhom jiġu implimentati f'żewġ Stati jew iktar biex jintlaħqu l-objettivi tal-Pjan Komprensiv tal-ATM jew il-Konvenzjoni ta' Chicago. [Em. 75]

Soġġett għar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta pprovduti fl-Artikolu 22 ta' fl-Artikolu 22 ta’ dan ir-Regolament u fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 Nru 45/2001, il-Kummissjoni għandha tappoġġa l-iskambju tipprovdi pjattaforma għall-iskambju tal-informazzjoni msemmi fl-ewwel u fit-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu fost bejn il-membri tan-netwerk, possibbilmennt possibbilment permezz ta' għododa għodod elettroniċi, fir-rispett tal-kunfidenzjalità tas-sigrieti tan-negozju tal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru tal-kumpaniji, l-organizzazzjonijiet jew l-entitajiet involuti. [Em. 76]

2.  L-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni għandhom jikkooperaw mill-qrib, inkluż permezz ta' arranġamenti ta' xogħol, għall-iskopijiet ta' assistenza reċiproka fl-inkarigi tagħhom ta' monitoraġġ u t-trattament ta' investigazzjonijiet u stħarriġiet. [Em. 77]

3.  Fir-rigward ta' blokok funzjonali ta' spazju tal-ajru li jestendu min-naħa għall-oħra tal-ispazju tal-ajru li jaqa' taħt ir-responsabbilta ta' aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istati Membri konċernati għandhom jikkonkludu ftehim dwar is-sorveljanza li jipprovdi għalih dan l-Artikolu fl-Artikolu 4 rigward il-fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru li jipprovdu servizzi konnessi ma' dawk il-blokok. L-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni kkonċernati għandhom jistabbilixxu pjan li jispeċifika l-modalitajiet tal-kooperazzjoni tagħhom bil-għan li jagħti seħħ lil dan il-ftehim. [Em. 78]

4.  L-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni għandhom jikkoperaw mill-qrib biex jiżguraw sorveljanza adegwata fuq il-fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru li jkollhom ċertifikat validu minn Stat Membru li wkoll jipprovdi servizzi konnessi mal-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ Stat Membru ieħor. Kooperazzjoni tali għandha tinkludi arranġamenti għat-trattament ta’ każijiet li jinvolvu non-konformità  ma' dan ir-Regolament u  mar-rekwiżiti komuni applikabbli  adottati konformi mal-  Artikolu  8b(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008. [Em. 79]

5.  Fil-każ tal-provvista ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru  fi spazju tal-ajru li jaqa' taħt ir-responsabbiltà ta' Stat Membru ieħor , l-arranġamenti  msemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4  għandhom jinkludu ftehim dwar l-għarfien reċiproku tal-ħidma ta’ sorveljanza stipulat  fl-Artikolu 4(1) u (2)  u tar-riżultati ta’ din il-ħidma. Dan l-għarfien reċiproku japplika wkoll meta l-arranġamenti għall-għarfien bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza jitwettqu għall-proċess ta’ ċertifikazzjoni tal-fornituri tas-servizz. [Em. 80]

6.  Meta jkun permess mil-liġi u bil-għan li jkun hemm kooperazzjoni reġjonali, l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni jistgħu jikkonkludu wkoll ftehim li dwar il-qsim tar-responsabilitajiet fir-rigward tal-kompiti ta’ sorveljanza. [Em. 81]

Artikolu 6

Entitajiet kwalifikati

1.  L-EAA u l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni jistgħu jiddeċiedu li jiddelegaw, b’mod sħiħ jew b’mod parzjali, l-ispezzjonijiet u l-istħarriġ imsemmija fl-Artikolu 4(2), l-istħarriġ u kompiti oħra previsti minn dan ir-Regolament lil entitajiet kwalifikati li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness I. [Em. 82]

2.  Delega tali mogħtija minn awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza għandha tkun valida ġewwa l-Unjoni l-Unjoni għal perjodu ta’ tliet snin li jista’ jiġġedded. L-EAA u l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni jistgħu jagħtu struzzjonijiet lil kull waħda mill-entitajiet kwalifikati li qegħdin fl-Unjoni biex jidħlu għal dawn l-ispezzjonijiet u stħarriġ. [Em. 83]

3.  L-Istati Membri L-EAA u l-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, l-EAA u lill-Istati Membri l-oħra bl-entitajjiet l-oħra u, jekk applikabbli, lill-EAA, bl-entitajiet kwalifikati li jkunu ddelegawlhom kompiti skont il-paragrafu 1 filwaqt li jindikaw il-qasam ta' responsabbilita ta' kull entità u n -numru ta' identifikazzjoni tiegħu u kull bidla f'dan ir-rigward . Il-Kummissjoni għandha tippubblika f'Il-Ġurnal Uffiċjali -tal-Unjoni Ewropea l-lista tal- entitajiet kwalifikati korpi, in-numru ta' identifikazzjoni u l-oqsma ta' responsabbiltà tagħhom, u għandha żżomm il-lista aġġornata. [Em. 84]

4.  L-Istati Membri L-EAA u l-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni għandhom jiritiraw  id-delega ta' entità kkwalfikata li m'għadhiex tissodisfa r-rekwiżiti stipulati  l fl-Anness I. Għandhom mill-ewwel jgħarrfu b'dan lill-Kummissjoni,  l-EAA  u lill-Istati Membri l-oħra. [Em. 85]

5.  Korpi nominati qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament bħal korpi notifikati skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 552/2004, għandhom jitqiesu li huma entitajiet kwlifikati għall-finijiet ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Konsultazzjoni tal-partijiet interessati

1.  L-awtoritajiet nazzjoni ta' sorveljanza tal-avjazzjoni, filwaqt li jaġixxu skont il-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom, għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' konsultazzjoni għall-involviment xieraq tal-partijiet interessati, inklużi l-korpi rappreżentattivi tal-istaff professjonali  għall-eżerċizzju tal-kompiti tagħhom , fl-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew. [Em. 86]

2.  Il-partijiet interessati jistgħu jinkludu:

–  il-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru,

–  l-operaturi tal-ajruporti,

–  l-utenti tal-ispazju tal-ajru relevanti jew il-gruppi relevanti li jirrappreżentaw l-utenti tal-ispazju tal-ajru,

–  l-awtoritajiet militari,

–  l-industrija tal-manifattura

–  il-korpi rappreżentattivi tal-istaff professjonali.

KAPITOLU III

FORNIMENT TA' SERVIZZI

Artikolu 8

Ċertifikazzjoni tal-fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru

1.  Il-forniment tas-servizzi kollha ta' navigazzjoni tal-ajru fl-Unjoni għandu jkun suġġett għal ċertifikazzjoni  minn, jew dikjarazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni jew l-EEA skont l-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 216/2008. [Em. 87]

2.  Il-proċess ta'ċertifikazzjoni għandu wkoll jiżgura li l-applikanti jkunu jistgħu jagħtu prova ta' biżżejjed saħħa finanzjarja u li jkunu kisbu kopertura ta' responsabbiltà u ta' assigurazzjoni, meta din ma tkunx garantita mill-Istat Membru kkonċernat.

3.  Iċ-ċertifikat għandu jipprovdi għall-aċċess non-diskriminatorju ta' servizzi għal utenti tal-ispazju tal-ajru, b'mod partikulari fir-rigward ta' sikurezza. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun sugġetta għall-kondizzjonijiet miġjuba fl-Anness II.

4.  Il-ħruġ ta' ċertifikati għandu jikkonferixxi fuq il-fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru l-possibbiltà li joffru s-servizzi tagħhom lill-fornituri lil kwalunkwe Stat Membru, lil fornituri oħra ta' navigazzjoni tal-ajru, utenti ta' spazju tal-ajru u ajruporti fl-Unjoni . Fir-rigward tas-servizz ta'a poġġ, din il-possibbilità hija soġġetta għall-konformità mal-Artikolu 10(2) ajruporti fl-Unjoni u pajjiżi terzi tal-viċinat, jekk ikun xieraq, fi blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, soġġetti għal ftehim reċiproku bejn il-partijiet rilevanti. [Em. 88]

Artikolu 9

Nominazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-forniment ta' servizzi ta' traffiku tal-ajru fuq bażi esklusiva ġewwa blokki speċifiċi ta' spazju tal-ajru rigward l-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jinnominaw fornitur ta' servizz tat-traffiku tal-ajru li jkollu ċertifikat jew dikjarazzjoni  validi fl-Unjoni.

2.  Għall-provvista ta’ servizzi transkonfinali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konformità ma’ dan l-Artikolu u mal-Artikolu 18 (3) ma tkunx imxekkla mis-sistema legali nazzjonali tagħhom li tkun tirrikjedi li l-fornituri tas-servizz tat-traffiku tal-ajru li jipprovdu s-servizzi fi spazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà ta’ dak l-Istat Membru  jwettqu waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)  ikunu proprjetà diretta jew permezz ta’ ishma maġġoritarji ta’ dak l-Istat Membru jew taċ-ċittadini tiegħu;

(b)  ikollhom il-post prinċipali tal-operazzjoni jew uffiċju reġistrat fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru;

(c)  jużaw biss il-faċilitajiet f’dak l-Istat Membru.

3.  L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu d-drittijiet u obbligi li l-fornituri tas-servizz tat-traffiku tal-ajru nominati għandhom jissodisfaw. L-obbligi jistgħu jinkludu kundizzjonijiet għall-provvista f’waqtha ta’ informazzjoni relevanti li tagħmel possibbli li l-movimenti kollha ta’ ajruplani fl-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom ikunu identifikati.

4.  L-Istati Membri għandu jkollhom setgħa diskrezzjonali fil-għażla ta' fornitur ta' servizz tat-traffiku tal-ajru, bil-kundizzjoni li dan ta' l-aħħar j  ikun ċertifikat jew dikjarat skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008.

5.  Rigward il-blokok ta’ spazju tal-ajru funzjonali stabbiliti skont l-Artikolu 16 li jestendu ruħhom min-naħa għall-oħra tal-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà responsabbiltà ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istati Membri kkonċernati għandhom b’mod konġunt jinnominaw, skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, fornitur ta’ servizz tal-ispazju tal-ajru jew aktar minn wieħed, talanqas tal-anqas xahar qabel l-implimentazzjoni tal-blokk tal-ispazju tal-ajru. [Em. 89]

6.  L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lil Stati Membri oħra immedjatament bi kwalunkwe deċiżjoni fi ħdan il-qafas ta’ dan l-Artikolu rigward in-nominazzjoni ta’ fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru fi ħdan blokok ta’ spazju tal-ajru fir-rigward tal-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Artikolu 10

Forniment ta' servizzi ta’ appoġġ

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex jiżguraw li, skont dan l-Artikolu, il-fornituri ma jkunx hemm impedimenti statutorji għall-fornituri tas-servizzi ta' appoġġ ikunu jistgħu li jipprevjenu l-abilità tagħhom li jikkompetu fi ħdan l-Unjoni abbażi ta' kundizzjonijiet ekwitabbli, non-diskriminatorji u trasparneti nondiskriminatorji u trasparenti għall-għan tal-forniment ta' dawn is-servizzi.

Ir-rekwiżit stipulat f'dan l-Artikolu għandu jintlaħaq sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2020.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex jiżguraw li l-forniment ta' servizzi ta' traffiku tal-ajru jkun separat mill-forniment ta' servizzi ta' appoġġ. Din is-separazzjoni għandha tinkludi r-rekwiżit li s-servizzi tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi ta' appoġġ ikunu pprovduti minn impriżi separati. l-fornituri tas-servizz ta’ navigazzjoni, meta jfasslu l-pjanijiet tan-negozju tagħhom, isejħu għal offerti minn fornituri differenti ta’ appoġġ għas-servizzi, bl-għan li jagħżlu l-aktar fornitur ta’ benefiċċju mil-lat finanzjarju u kwalitattiv. Il-korp tal-analiżi tal-prestazzjoni previst fl-Artikolu 11(2) għandu, meta jevalwa l-pjanijiet tal-prestazzjoni, jissorvelja l-livell ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu.

3.  Fl-għażla tal-fornitur tas-servizzi ta' fornitur estern ta' servizzi ta’ appoġġ, għandhom jitqiesu, mill-entità japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/18/KE. B'mod partikolari, il-kosteffikaċja u l-effiċjenza tal-enerġija, il-kwalità kumplessiva tas-servizzi, l-interoperabilità u s-sikurezza tas-servizzi, kif ukoll it-trasparenza tal-proċess tal-akkwist għandhom ikunu kriterji vinkolanti ta' għażla għall-entità li tkun qed takkwista dawn is-servizzi, partikolarment il-kosteffikaċija, il-kwalità u s-sikurezza kumplessiva tas-servizzi.

4.  Fornitur ta' servizzi ta' apoġġ jista' jingħażel biss biex jipprovdi servizzi fl-ispazju tal-ajru ta' Stat Membru, meta

(a)  ikun ċertifikat skont skont l-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(b)  il-post prinċipali tan-negozju tiegħu ikun jinsab fit-territorju ta' Stat Membru;

(c)  Stati Membri u/jew ċittadini ta’ Stati Membri ikollhom id-dritt ta' proprjetà fuq aktar minn 50 % tal-impriża u effettivament jikkontrollawha, sew direttament jew indirettament permezz ta’ impriza intermedja waħda jew aktar, ħlief kif previst fi ftehim ma' pajjiż terz li għalih l-Unjoni tkun parti, u

(d)  il-fornitur tas-servizz iwettaq ir-rekwiżiti nazzjonali għas-sigurtà u d-difiża.

5.  Servizzi ta' appoġġ marbuta mal-operazzjonijiet tal-EATMN jistgħu jiġu pprovduti b'mod ċentralizzata mill-Maniġer tan-Netwerk billi jiżdiedu dawn is-servizzi mas-servizzi msemmija fl-Artikolu 17(2), skont l-Artikolu 17(3). Jistgħu wkoll jiġu pprovduti fuq bażi esklussiva minn fornitur ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru jew gruppi ta' dawn il-fornituri, partikolarment dawk relatati mal-forniment ta' infrastrutturi ATM. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika l-modalitajiet għall-għażla tal-fornituri jew il-gruppi tagħhom, abbażi tal-kapaċità u l-ħila professjonali tagħhom biex jipprovdu servizzi b'mod imparzjali u kosteffikaċi, u tistabbilixxi valutazzjoni kumplessiva tal-kosti u l-benefiċċji stmati għall-forniment tas-servizzi tal-appoġġ b'mod ċentralizzata. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3). Il-Kummissjoni għandha tinnomina fornituri jew gruppi tagħhom skont dawn l-atti ta' implimentazzjoni.

5a.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi regoli ddettaljati li jistabbilixxu l-modalitajiet għall-għażla ta’ servizzi koperti minn dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3).

5b.  Il-Kummissjoni se twettaq studju komprensiv dwar l-impatti operazzjonali, ekonomiċi, ta' sikurezza u soċjali tal-introduzzjoni tal-prinċipji tas-suq fuq il-forniment ta’ servizzi ta’ appoġġ u tippreżentah lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-1 ta’ Jannar 2016. L-istudju se jqis l-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM u l-impatt tat-teknoloġiji tal-SESAR fuq is-settur tas-servizzi ta’ appoġġ. [Em. 90]

Artikolu 11

Skema ta’ prestazzjoni

1.  Biex jitjiebu l-prestazzjoni tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru u s-servizzi tan-netwerks fl-Ajru Uniku Ewropew, għandha titwaqqaf skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u  għas-servizzi  tan-netwerk. Din għandha tinkludi:

(a)  miri ta’ prestazzjoni fl-Unjoni u miri ta' prestazzjoni lokali assoċjati dwar l-oqsma ta’ prestazzjoni ewlenin tas-sikurezza, l-ambjent, il-kapaċità u l-effiċjenza tan-nefqa l-kosteffiċjenza f’konformità mal-għanijiet ta’ livell għoli ta’ Pjan Komprensiv tal-ATM fiss għal perjodu ta’ referenza sħiħ; [Em. 91]

(b)  il-pjani nazzjonali jew il-pjani għal blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali tal-prestazzjoni lokali, fosthom il-miri ta’ prestazzjoni, l-iżgurar ta' konformità mal-miri ta’ prestazzjoni fl-Unjoni kollha u lokali assoċjati; u [Em. 92]

(c)  reviżjoni perjodika, monitoraġġ u kejl tal-prestazzjoni tas-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru u tas-servizzi ta' netwerk.

2.  Il-Kummissjoni għandha tinnomina korp indipendenti, imparzjali u kompetenti biex jaġixxi bħala ‘korp ta’ analiżi tal-prestazzjoni’(PRB). Il-PRB għandu jiġi stabbilit bħala regolatur ekonomiku Ewropew taħt is-sorveljanza tal-Kummissjoni, b'effett mill-1 ta' Lulju 2015. Ir-rwol tal-korp ta’ analiżi tal-prestazzjoni għandu jkun li jassisti lill-Kummissjoni fkoordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tal-avjazzjoni, u biex jassisti u jissorvelja lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, meta jiġi mitlub, fl-implimentazzjoni tal-iskema tal-avjazzjoni fl-implimentazzjoni ta’ l-iskema ta' prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. Il-PRB għandu jiġi separat funzjonalment u legalment minn kwalunkwe fornitur tas-servizz, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell pan-Ewropew. Assistenza teknika lill-korp tal-analiżi tal-prestazzjoni jista' jiġi pprovdut lill-PRB tista’ tiġi pprovduta mill-EAA, mill-Maniġer tan-Netwerk, l-Eurocontrol jew minn entità kompetenti oħra. [Em. 93]

3.  Il-pjanijiet nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali tal-prestazzjoni lokali msemmija fil-paragrafu 1 fil-punt (b) tal-paragrafu 1 għandhom jitfasslu mill-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni u jiġu adottati mill-Istat Membru/mill-Istati Membri. Dawn il-pjani għandhom jinkludu miri lokali vinkolanti u skema ta’ inċentivi xierqa kif adottata mill-Istat Membru/mill-Istati Membri. L-abbozzar tal-pjani għandu jkun suġġett għal konsultazzjoni mal-Kummissjoni, mal-PRB, mal-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, mar-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru u, fejn relevanti, mal-operaturi tal-ajruporti u l-koordinaturi tal-ajruporti. [Em. 94]

4.  Il-konformità tal-miri nazzjonali jew tal-pjani tal-pjanijiet u l-miri lokali tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali tal-prestazzjoni mal-miri ta’ prestazzjoni fl-Unjoni kollha għandha tiġi evalwata evalwata mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni mal-korp tal-analiżi tal-prestazzjoni mal-PRB. [Em. 95]

Fil-każ li l-Kummissjoni tiskopri tiddetermina li l-pjani għall-blokk nazzjonali tal-prestazzjoni lokali jew funzjonali tal-ispazju tal-ajru jew il-miri lokali ma jikkonformawx mal- kriterji għall-Unjoni kollha, tista’ teħtieġ li l-Istati Membri kkonċernati jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skond il-proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 27(2). [Em. 96]

5.  Il-perjodu ta' referenza għall-iskema ta’ prestazzjoni  , imsemmi fil-paragrufu 1,  għandu jkopri minimu ta' tliet snin u massimu ta' ħames snin. Tul dan il-perjodu, fil-każ li l-miri  lokali  ma jintlaħqux, l-Istati Membri  kkonċernati  għandhom  jiddefinixxu u  japplikaw miżuri  mfassla biex jirrettifikaw is-sitwazzjoni  . Meta l-Kummissjoni ssib li dawn il-miżuri mhumiex suffiċjenti biex jirrettifikaw is-sitwazzjoni, tista' tiddeċiedi li l-Istati Membri kkonċernati jieħdun l-miżuri korrettivi jew is-sanzjonijiet neċessarji.  Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' konsultazzjoni imsemmija fl-Artikolu 27 (2).

6.  Il-Kummissjoni u l-EAA, flimkien mal-PRB, għandha twettaq valutazzjonijiet regolari fir-rigward tal-kisba tal-miri ta prestazzjoni tal-Unjoni u lokali assoċjati. [Em. 97]

7.  L-iskema ta' prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 1  għandha tkun ibbażata fuq  :

(a)  il-ġbir, il-validazzjoni, l-eżami, l-evalwazzjoni u t-tixrid tad-  dejta  relevanti marbuta mal-prestazzjoni tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u  mas-servizzi  tan-netwerk mill-partijiet rilevanti kollha, inklużi l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru, l-utenti tal-ispazju tal-ajru, l-operaturi tal-ajruporti, l-EAA, l-awtoritajiet tal-avjazzjoni nazzjonali, l-Istati Membri u l-Eurocontrol;

(b)  l-għażla ta’ oqsma elwenin ta’ prestazzjoni xierqa fuq il-bażi tad-Dokument ICAO Nru 985 ‘Global air traffic management operational concept’, u f’konsistenza mal-Qafas ta’ Rendiment tal-Pjan Komprensiv tal-ATM, inklużi l-oqsma tas-sikurezza, l-ambjent, il-kapaċità, l-effettivita' tal-ispiża u l-fattur uman, u l-effiċjenza fl-ispiża, adattati, fejn xieraq, sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi tal-Ajru Uniku Ewropew u l-objettivi relevanti għal dawn l-oqsma u d-definizzjoni ta’ sett limitat ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin għall-kejl tal-prestazzjoni; Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-indikaturi tal-prestazzjoni tas-sikurezza; [Em. 99]

(c)  l-iffissar u r-reviżjoni ta’ miri ta’ prestazzjoni tal-Unjoni u lokali assoċjati, li japplikaw , li għandhom jiġu definiti filwaqt li jitqiesu l-inputs identifikati fil-livell nazzjonali jew fil-livell ta’ blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali miri ta’ prestazzjoni tal-Unjoni għandhom jiġu stabbiliti bil-għan li jiżguraw li kull blokka tal-ispazju tal-ajru funzjonali żżomm biżżejjed flessibbiltà biex tikseb l-aħjar riżultati; [Em. 100]

(d)  il-kriterji għall-iffissar, mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-avjazzjoni, ta’ pjani tal-prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali lokali, li jkun fihom il-miri ta’ prestazzjoni lokali u l-iskema ta’ inċentivi. Il-pjani tal-prestazzjoni għandhom: [Em. 101]

(i)  ikunu bbażati fuq pjani kummerċjali tal-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru, li min-naħa tagħhom għandhom jikkunsidraw l-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM; [Em. 102]

(ii)  jindirizzaw l-elementi kollha tal-ispiża bażi tan-nefqa nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali;

(iii)  jinkludu miri vinkolanti  lokali ta’ prestazzjoni  konformi mal-miri ta’ prestazzjoni li japplikaw għall-Unjoni kollha;

(e)  il-valutazzjoni tal-miri lokali fuq il-bażi tal-pjan nazzjonali jew tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali tal-prestazzjoni lokali; [Em. 103]

(f)  il-monitoraġġ tal-pjani ta’ prestazzjoni nazzjonali jew tal-blokk tal-ispazju tal-ajru funzjonali lokali, inklużi mekkaniżmi ta’ twissija xierqa. [Em. 104]

(g)  kriterji biex jimponu sanzjonijiet u mekkaniżmi ta' kumpens għan-non-konformità mal-miri ta’ prestazzjoni li japplikaw għall-Unjoni kollha u lokali assoċjati matul il-perjodu ta’ referenza u biex jiġu appoġġjati l-mekkaniżmi ta’ twissija; [Em. 105]

(h)  prinċipji ġenerali għat-twaqqif ta’ skema ta’ inċentivi mill-Istati Membri;

(i)  prinċipji għall-applikazzjoni ta’ mekkaniżmu tranżitorju neċessarju għall-adattazzjoni għat-tħaddim tal-iskema ta’ prestazzjoni ta’ mhux aktar minn 12-il xahar minn wara l-adozzjoni  tal-att ta' delega msemmi f'dan il-paragrafu  ;

(j)  perjodi xierqa  ta’ referenza u intervalli għall-evalwazzjoni tal-kisba tal-miri ta’ prestazzjoni u l-iffissar ta’ miri ġodda;

(k)  l-iskedi  relatati meħtieġa  ;

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ta delega skont l-Artikolu 26 sabiex tadotta l-miri ta’ prestazzjoni li japplikaw għall-Unjoni kollha u tistipula r-regoli dettaljati għall-finanzjament xieraq tal-iskema tal-prestazzjoni skont il-punti elenkati f’dan il-paragrafu. [Em. 106]

8.  L-istabbiliment tal-iskema ta’ prestazzjoni għandu jieħu kont tas-servizzi en route, is-servizzi fit-terminal u  s-servizzi  ta’ netwerks huma differenti u għandhom jiġu ttrattati bħala tali anke, jekk ikun neċessarju, għal skopijiet ta’ kejl tal-prestazzjoni.

8a.  Il-Kummissjoni għandha twettaq studju dwar l-impatt li l-imġiba ta’ atturi mhux ANSP fis-sistema tal-ATM, pereżempju operaturi tal-ajruport, koordinaturi tal-ajruport u operaturi tat-trasport bl-ajru, jista’ jkollha fuq il-funzjonament effiċjenti tan-netwerk Ewropew tal-ATM.

L-ambitu tal-istudju għandu jkopri iżda, ma jkunx limitat fl-ambitu għal:

(a)  l-identifikazzjoni ta’ atturi mhux ANSP fis-sistema tal-ATM, li kapaċi tinfluwenza l-prestazzjoni tan-netwerk;

(b)  l-effett li tali imġiba tal-atturi għandha fuq il-prestazzjoni tal-ANS fir-rigward tal-oqsma elwenin ta’ prestazzjoni (KPAs) dwar is-sikurezza, l-ambjent u l-kapaċità;

(c)  il-fattibbiltà tal-iżvilupp ta’ indikaturi tal-prestazzjoni u indikaturi tal-prestazzjoni ewlenin għal dawn l-atturi;

(d)  kwalunkwe benefiċċju għan-netwerk Ewropew tal-ATM li jista’ jinkiseb mill-implimentazzjoni ta’ indikaturi tal-prestazzjoni addizzjonali u indikaturi tal-prestazzjoni ewlenin; u kwalunkwe ostaklu għall-kisba tal-aqwa prestazzjoni.

L-istudju għandu jibda mhux aktar tard minn 12-il xahar wara l-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u għandu jitlesta mhux aktar tard minn 12-il xahar wara; l-output tiegħu għandu mbagħad jitqies mill-Kummissjoni u l-Istati Membri bil-għan li jiġi estiż l-ambitu tal-iskema tal-prestazzjoni biex jinkludi kwalunkwe indikatur tal-prestazzjoni addizzjonali u kwalunkwe indikatur tal-prestazzjoni ewlieni għall-perjodi ta’ referenza futuri, f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu. [Em. 107]

Artikolu 12

 Dispożizzjonijiet  ġenerali  għall-iskema tat-talbiet għall-ħlas

F’konformità mar-rekwiżiti tal-Artikoli 13 u 14, l-iskema tat-talbiet għall-ħlas għas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru għandha tikkontribwixxi għal aktar trasparenza fid-determinazzjoni, l-impożizzjoni u l-infurzar tal-ħlasijiet lill-utenti tal-ispazju tal-ajru u għandha tikkontribwixxi mal-effiċjenza tan-nefqa għal forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru u għall-effiċjenza tat-titjiriet, filwaqt li jinżamm livell tajjeb ta’ sikurezza.  L  -iskema għandha wkoll tkun konsistenti mal-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago tal-1944 dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali u mas-sistema ta’ ħlas tal-Eurcontrol għal ħlasijiet ta’ waqt ir-rotta.

Artikolu 13

Prinċipji  għall-iskema tat-talbiet għall-ħlas

1.  L-iskema ta' tariffi ghandha tkun ibbażata fuq il-kont ta' spejjeż ghas-servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru minfuqa minn fornituri ta' servizz ghall-beneficcju tal-utenti tal-ispazju tal-ajru. L-iskema ghandha talloka dawn l-ispejjeż fost il-kategoriji tal-utenti.

2.  Il-principji stipulati  fil-paragrafi 3 sa 8  ghandhom ikunu applikati meta l-bażi ta’ spejjeż ghall-hlasijiet tkun se tigi stabbilita.

3.  L-ispejjeż li għandhom jitqassmu bejn l-utenti tal-ispazju tal-ajru għandhom ikunu l-ispejjeż determinati tal-forniment tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru, inklużi ammonti xierqa għal imgħax fuq kapital investit u deprezzar ta’ assi, kif ukoll l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, operazzjoni, ġestjoni u amministrazzjoni, inklużi l-ispejjeż imġarrba mill-EAA għal kompiti rilevanti ta' awtorità. L-ispejjeż iddeterminati għandhom ikunu l-ispejjez iddeterminati mill-Istati Membri fil-livell nazzjonali jew fil-livell tal-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru fil-bidu tal-perjodu ta' referenza għal kull sena kalendarja tal-perjodu ta' referenza imsemmija fl-Artikolu 11(5), jew matul il-perjodu ta' referenza, wara li jsiru l-aġġustamenti neċessarji billi jiġu applikati l-mekkaniżmi ta' twissija stabbiliti f'Artikolu.

4.  L-ispejjeż li għandom jitqiesu f'dan il-kuntest għandhom ikunu dawk stmati f'konnessjoni mal-faċilitajiet u servizzi provduti għal u implimentati taħt il-Pjan Reġjonali ta' Navigazzjoni tal-Ajru tal-ICAO, Reġjun Ewropew.  Għandhom  ukoll jinkludu spejjeż minfuqa mill-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza u/jew entitajiet kwalifikati, kif ukoll spejjeż oħra minfuqa mill-Istati Membri u l-fornituri ta' servizz relevanti f'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru; Huma ma għandhomx jinkludu l-ispejjeż tal-  penali  imposti mill-Istati Membri  msemmija fl-  Artikolu 33 u lanqas jew l-ispejjeż ta’ kwalunkwe miżura korrettiva  jew sanzjoni   msemmija fl-Artikolu 11(5). [Em. 108]

5.  Fir-rigward tal-blokok funzjonali tal-Ispazju tal-ajru u bħala parti mill-ftehim qafas rispettivi tagħhom, l-Istati Membri għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jaqblu fuq il-prinċipji komuni għall-politika ta’ ħlasijiet, bil-għan li jintlaħaq ħlas wieħed, skont il-pjanijiet tal-prestazzjoni rispettivi tagħhom. [Em. 109]

6.  L-ispiża ta’ servizzi differenti ta’ navigazzjoni tal-ajru ghandha tkun identifikata b’mod separat, kif jipprovdi l-Artikolu 21(3).

7.  Ma għandux ikun permess sussidju trażversali bejn servizzi ta’ waqt ir-rotta u servizzi fit-terminal. L-ispejjeż li huma relatati kemm mas-servizzi li jingħataw fit-terminals u s-servizzi en-route għandhom jiġu allokati b’mod proporzjonali bejn is-servizzi en-route u s-servizzi fit-terminals fuq il-bażi ta’ metodoloġija trasparenti. Sussidju trasversali għandu jitħalla jsir bejn servizzi ta’  traffiku  tal-ajru fi kwalunkwe waħda miż-żewġ kategoriji biss meta dan ikun iġġustifikat għal raġunijiet oġġettivi, suġġett għal identifikazzjoni ċara; Ma għandux ikun permess sussidju trasversali bejn servizzi tat-traffiku tal-ajru u servizzi ta' appoġġ.

8.  Trasparenza tal-bażi ta’ spiża għal hlasijiet għandha tkun iggarantita. Regoli ta’ implimentazzjoni għall-forniment ta’ informazzjoni minn fornituri ta’ servizz għandhom ikunu addottati biex jippermettu reviżjonijiet tal-previżjonijiet tal-fornitur, spejjeż attwali u dħul (introjtu). Għandu jkun hemm skambju regolari ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza, fornituri ta’ servizz, utenti tal-ispazju tal-ajru, il-Kummissjoni u Eurocontrol.

9.  L-Istati Membri għandhom ikunu konformi mal-prinċipji li ġejjin meta jiġu stabbiliti t-tariffi skont il-paragrafi  3 to 8  :

(a)  it-tariffi għandhom ikunu stabbiliti għas-servizzi disponibbli tan-navigazzjoni tal-ajru taħt kundizzjonijiet non-diskriminatorji Meta jkunu imposti ħlasijiet fuq utenti differenti tal-ispazju tal-ajru għall-użu tal-istess servizzi, ebda distinzjoni m’għandha ssir f’konnessjoni ma’ nazzjonalità jew kategorija tal-utent;

(b)  eżenzjoni ta’ certi utenti, ċspecjalment ta’ operaturi ta’ speċjalment ajruplani ħfief u ajruplani tal-Istat, tista’ tkun permessa, sakemm l-ispiża ta’ tali eżenzjoni ma tintefax fuq utenti ohra;

(c)  it-tariffi għandhom jiġu stabbiliti għal kull sena kalendarja fuq il-bażi ta’ spejjeż iddeterminati

(d)  is-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandhom jirrendu dħul suffiċjenti biex jiġġenera akkwist raġonevoli mill-assi biex tkun tista’ ssir kontribuzzjoni għaż-żidiet inkrimentali meħtieġa tal-kapital;

(e)  it-tariffi għandhom jirriflettu l-ispejjeż tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-faċilitajiet disponibbli għall-utenti tal-i  ispazju tal-ajru  ,  inklużi spejjeż imġarrba mill-EAA għal kompiti rilevanti ta' awtorità  b’kont meħud tal-kapaċitajiet produttivi tat-tipi differenti ta’  inġenji tal-ajru  konċernati;

(f)   it-tariffi għandhom jinkoraġġixxu l-forniment sikur, effiċjenti u effettiv u sostenibbli ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru bil-ħsieb tal-kisba ta’ livell għoli ta’ sikurezza u ta’ effiċjenza mqabbla mal-ispiża u li jilħqu l-miri ta’ prestazzjoni u huma għandhom jistimulaw il-forniment ta’ servizz integrat filwaqt li jnaqqsu l-impatt ambjentali tal-avjazzjoni. Għall-għanijiet tal-punt (f) ta’ dan il-punt u b’rabta mal-pjani ta’ prestazzjoni jew blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru, l-awtoritajiet lokali, l-awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza jistgħu jwaqqfu tal-avjazzjoni tista’ twaqqaf mekkaniżmi, inklużi inċentivi li jikkonsistu f’vantaġġi u żvantaġġi finanzjarji , biex jinkoraġġixxu l-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru u/jew utenti tal-ajru ħalli jsostnu t-titjib fil-forniment tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru bħalma hi l-kapaċità miżjuda, dewmien imnaqqas u żvilupp sostenibbli, filwaqt li jinżamm livell tajjeb ta’ sikurezza. [Em. 110]

10.  Il-Kummissjoni għandha tadotta  miżuri li jistipulaw id-dettalji tal-proċedura li għandha tiġi segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 9. Il-Kummissjoni tista’ tipproponi mekkaniżmi finanzjarji biex ittejjeb is-sinkronizzazzjoni ta’ nfiq kapitali bbażat fl-ajru u bbażat fuq l-art marbut mal-applikazzjoni tat-teknoloġiji tal-SESAR. Dawk ta’ implimentazzjoni l-atti għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami  msemmija fl-Artikolu 27(3). [Em. 111]

Artikolu 14

Reviżjoni tal-konformità  mal-Artikoli 12 u 13

1.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għar-reviżjoni dejjem għaddejja ta' konformità mal-prinċipji u regoli li jirreferi għalihom l-Artikli 12 u 13, filwaqt li taġixxi f'kooperazzjoni ma' l-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tagħmel ħilitha biex tistabbilixxi l-mekkaniżmi neċessarji biex isir użu mill-esperti tal-Eurocontrol u għandhom jaqsmu r-riżultati tar-reviżjoni mal-Istati Membri, il-Eurocontrol u r-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru.

2.  Fuq talba ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri , jew fuq inizjattiva tagħha proprja, il-Kummissjoni għandha  teżamina miżuri speċifiċi adottati mill-awtoritajiet nazzjonali b'relazzjoni mal-applikazzjoni tal-Artikoli 12 u 13, li jikkonċernaw id-determinazzjoni tal-ispejjeż u t-talbiet għall-ħlas . Mingħajr preġudizzju tal-Artikolu 32(1), il-Kummissjoni għandha taqsam ir-riżultati tal-investigazzjoni mal-Istati Membri, l-Eurocontrol u r-rappreżentanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru. Fi żmien xahrejn minn meta tkun waslet it-talba talba, wara li tkun semgħet lilll-Istat Membru kkonċernat  , il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk kienx hemm konformità mal-Artikoli 12 u 13 u l-miżura tista' għalhekk tkompli tiġi applikata. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati  skond il-proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 27(2)

Artikolu 14a

Implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM

L-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM għandha tiġi kkoordinata mill-Kummissjoni. Il-Maniġer tan-Netwerk, il-PRB u l-Maniġer tal-Applikazzjoni għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. [Em. 112]

Artikolu 14b

Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri li jistabbilixxu l-governanza tal-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv tal-ATM, inklużi d-definizzjoni u l-għażla tal-korp responsabbli mil-livell ta’ ġestjoni (il-Maniġer tal-Applikazzjoni). Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3). [Em. 113]

Artikolu 14c

Il-Maniġer tal-Applikazzjoni għandu jirrakkomanda lill-Kummissjoni skadenzi vinkolanti għall-applikazzjoni u l-azzjonijiet korrettivi xierqa li jikkonċernaw id-dewmien ta’ implimentazzjoni. [Em. 114]

Artikolu 15

Proġetti komuni

1.  L-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM tista' tiġi appoġġata minn proġetti komuni. Dawn il- proġetti għandhom jappoġġaw l-objettivi ta' dan ir-Regolament sabiex tiġi mtejba l-prestazzjoni tas-sistema tal-avjazzjoni tal-Ewropa f'oqsma prinċipali bħalma huma l-kapaċità, it-titjiriet u l-effiċjenza f'termini ta' spejjeż kif ukoll is-sostenibbiltà ambjentali, fi ħdan objettivi dominanti ta' sikurezza. Il-proġetti komuni għandu jkollhom l-għan li jwettqu l-funzjonalitajiet tal-ATM b'mod f'waqtu, koordinat u sinkronizzat il-funzjonalitajiet ATM sabiex jiksbu, bil-għan li jitwettqu l-bidliet operattivi essenzjali identifikati fil-Pjan Regolatorju Komprensiv tal-ATM, inkluż l-identifikazzjoni tad-dimensjoni ġeografika, tal-arkitettura ta’ proġetti mmexxija mill-prestazzjoni u tal-approċċ ta’ twettiq ta’ servizzi l-iżjed xierqa li għandhom jiġu applikati mill-Maniġer tal-Applikazzjoni. Fejn applikabbli, it-tfassil u l-eżekuzzjoni ta’ proġetti komuni għandu jkollhom l-għan li jippermettu l-eżistenza ta’ sett ta’ kapaċitajiet interoperabbli bażiċi fl-Istati Membri kollha. [Em. 115]

2.  Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li jistabbilixxu l-governanza ta' proġetti komuni u li jidentifikaw l-inċentivi għat-twettiq tagħhom. Il-korp li jirregola l-iskjerament tal-proġetti komuni għandu jkun l-istess korp li jkun inkarigat mill-implimentazzjoni tal-linja bażi tal-Pjan Komprensiv tal-ATM. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3). Dawn il-miżuri għandhom jikkumplimentaw il-mekkaniżmi għall-iskjerament ta’ tali proġetti rigward blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru kif ġie miftiehem mill-partijiet ta’ dawk il-blokok. [Em. 116]

3.  Il-Kummissjoni tista'  tadotta proġetti komuni għal funzjonijiet relatati man-netwerk li huma ta' importanza partikolari għat-titjib tal-prestazzjoni kumplessiva tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru fl-Ewropa li jidentifikaw funzjonalitajiet ATM li huma maturi għall-implimentazzjoni, flimkien mal-kalendarju u l-ambitu ġeografiku ta' dik l-implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġi adottati skont il-proċedura  tal-eżami  msemmija fl-Artikolu 27(3)  Il-  proġetti komuni jistgħu jiġu kkunsidrati bħala eliġibbli għall-finanzjament  tal-Unjoni  fi ħdan il-qafas finanzjarju multiannwali. Għal dan il-għan, u mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri biex jiddeċiedu fuq l-użu tar-riżorsi finanzjarji tagħhom, il-Kummissjoni għandha tagħmel analiżi indipendenti fuq il-benefiċċji f’temini ta’ nfiq u konsultazzjonijiet kif xieraq mal-Istati Membri u l-partijiet kollha relevanti skont l-Artikolu 28 , filwaqt li jiġu eżaminati bir-reqqa -mezzi xierqa biex jiffinanzjaw l-iskjerament. L-ispejjeż eliġibbli ta’ skjerament ta’ proġetti komuni għandhom jiġu koperti skont il-prinċipji tat-trasparenza u tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni.

3a.  Proġetti konġunti huma l-mezz li bih jiġi implimentat il-proġett SESAR dwar it-titjib operattiv żviluppat kemm b’mod ikkoordinat kif ukoll f’waqtu. B’hekk huma jikkontribwixxu, b’mod deċiżiv, għall-kisba tal-miri fl-Unjoni kollha. [Em. 117]

Artikolu 16

Blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw  l-istabbiliment  u l-implimentazzjoni ta’ blokok funzjonali operattivi tal-ispazju tal-ajru  bbażati fuq il-forniment integrat ta' servizzi tat-traffiku tal-ajru ta' navigazzjoni bl-ajru bil-ħsieb li tiġi akkwistata l-kapaċità u l-effikaċja meħtieġa tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru fl-Ajru Uniku Ewropew u li jinżamm livell għoli ta’ effiċjenza u li jingħata kontribut għall-prestazzjoni ġenerali tas-sistema ta’ trasport bl-ajru u impatt ambjentali mnaqqqas. [Em. 118]

2.  Il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru għandhom, kul fejn ikun possibbli, jiġu ffurmati skont sħubijiet industrijali kooperattivi bejn fornituri ta' servizz tan-navigazzjoni tal-ajru, partikolarment b'rabta mal-forniment ta' servizzi ta' appoġġ skont l-Artikolu 10. Is-sħubijiet industrijali jistgħu jappoġġaw blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru wieħed jew aktar, jew parti minnu biex jimmassimizzaw il-prestazzjoni. [Em. 119]

3.  L-Istati Membri, kif ukoll il-fornituri l-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni u l-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jikkooperaw ma’ xulxin sakemm hu possibbli sabiex jiżguraw li jkunu konformi ma’ dan l-Artikolu . Fejn ikun rilevanti, il-kooperazzjoni tista’ tinkludi wkoll fornituri wkoll awtoritajiet nazzjonali ta' servizzi tat-traffiku Sorveljanza u fornituri ta’ servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru minn pajjiżi terzi li jieħdu sehem fil-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru. [Em. 120]

4.  Il-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali għandhom, b’mod partikolari:

(a)  ikunu sostnuti minn spazju ta’ sikurezza;

(b)  ikunu mfassla sabiex ifittxu l-akbar sineġiji mas-sħubijiet industrijali sabiex jilħqu u fejn possibbli jaqbżu l-miri tal-prestazzjoni stipulati skont l-Artikolu 11; [Em. 121]

(c)  jagħmlu possibbli l-aħjar użu, u l-użu flessibbli, tal-ispazju tal-ajru, filwaqt li jieħdu kont tal-flussi tat-traffiku tal-ajru; [Em. 122]

(d)  jiżguraw konsistenza man-netwerk Ewropew tar-rotot stabbilit skont l-Artikolu 17  tar-Regolament ;

(e)  ikunu ġġustifikati mill-valur miżjud ġenerali tagħhom, inkluż l-aħjar użu ta’ riżorsi umani u tekniċi, fuq il-bażi ta’ analiżi tar-relazzjoni bejn in-nefqa u l-benefiċċju;

(f)  fejn applikabbli,  jiżguraw trasferiment bla skossi u flessibbli ta’ responsabbiltajiet għal kontroll ta’ traffiku tal-ajru bejn unitajiet ta’ servizz ta’ traffiku tal-ajru;

(g)  jiżguraw il-kompatibilità bejn il-konfigurazzjoniiet differenti tal-ispazju tal-ajru;

(h)  ikunu konformi ma’ kundizzjonijiet li joħorġu minn ftehimiet reġjonali konklużi ġewwa l-ICAO;

(i)  jirrrispettaw ftehimiet reġjonali eżistenti fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikulari dawk li jinvolvu pajjiżi terzi Ewropej;

(ia)  jikkonsolidaw l-akkwist ta’ infrastruttura tal-ATM u jkollhom l-għan li jżidu l-interoperabilità ta’ tagħmir eżistenti; [Em. 123]

(ib)  jiffaċilitaw il-konsistenza mal-miri ta’ prestazzjoni madwar l-Unjoni. [Em. 124]

Ir-rekwiżiti tal-paragrafi 4(c), (d) u (g) għandhom jintlaħqu skont l-ottimizzazzjoni tat-tfassil tal-ispazju tal-ajru mwettaq mill-Maniġer tan-Netwerk kif speċifikat fl-Artikolu 17.

5.  Ir-rekwiżiti stipulati f'dan l-Artikolu jistgħu jintlaħaqu permezz tal-parteċipazzjoni tal-fornituri ta' servizzi tan-nvigazzjoni tal-ajru fi blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru wieħed jew aktar.

6.  Blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru li jestendi tul l-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà ta' aktar minn Stat Membru operattiv għandu jkun stabbilit b'nomina konġunta bi ftehim reċiproku bejn l-Istati Membri kollha , kif ukoll jekk ikun il-każ, ma’ pajjiżi terzi li jkollhom responsabbiltà għal xi parti mill-ispazju tal-ajru inkluż fil-blokk.

In-nomina konġunta li biha l-blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru huwa stabbilit għandu jkollha d-dispożizzjonijiet meħtieġa li jikkonċernaw il-mod li bih il-blokk jista' jiġi modifikat u l-mod li bih Stat Membru jew, fejn xieraq, pajjiż terz, jista' jirtira mill-blokk, inkluż ftehimiet tranżitorji. [Em. 126]

7.  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lil-Kummissjoni bl-istabbiliment ta' blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru Qabel ma jgħarraf/jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-istabbiliment ta’ blokk funzjonali tal-ispazju tal-ajru l-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i) għandu/hom jipprovdi/u lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u lill-partijiet interessati l-oħra bl-informazzjoni adegwata u jagħtihom l-opportunità biex jissottomettu l-kummenti tagħhom.

8.  Fejn iqumu diffikulatjiet bejn żewġ Stati Membri jew aktar rigward blokk funzjonali ta' spazju tal-ajru min-naħa għall-oħra tal-konfini li jikkonċerna spazju tal-ajru taħt ir-responsabbilta tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jressqu b'mod konġunt il-materja quddiem il-Kumitat tal-Ajru Uniku għal opinjoni. L-opinjoni għandha tintbagħat lill-Istati Membri kkonċernati. Bla ħsara għall-paragrafu 6l-Istati Membri għandhom jieħdu kont ta’ dik l-opinjoni biex isibu soluzzjoni.

9.  Wara li tkun irċeviet in-notifiki mingħand l-Istati Membri imsemmija fil-paragrafi 6u  7, il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk kull blokka funzjonali tal-ispazju tal-ajru tissodisfax ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 4 u tippreżenta r-riżultati lill-  Istati Membri  sabiex dawn jiġu diskussi. Jekk il-Kummissjoni ssib li waħda jew aktar mill-blokok funzjonali ma jissodisfawx ir-rekwiżiti hija għandha tiddiskuti mal-Istati Membri kkonċernati bil-għan li tilħaq konsensus dwar il-miżuri meħtieġa biex tiġi rranġata s-sitwazzjoni.

10.  Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri dettaljati dwar in-nomina konġunta għall-fornitur(i) tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru msemmija fil-paragrafu 6, billi tispeċifika l-modalitajiet għall-għażla tal-fornitur(i) tas-servizz, il-perjodu tan-nomina, l-arranġamenti ta' sorveljanza, id-disponibbltà tas-servizzi li se jiġu pprovduti u arranġamenti dwar responsabbiltà. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati  skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3).

11.  Il-Kummissjoni  tista' tadotta miżuri rigward l-informazzjoni li għandha tingħata mill-Istat (i) Membru(i) msemmija fil-paragrafu 6. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati  skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 27(3). .Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe arranġament ta’ FAB li jkun jeżisti fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, sakemm dawk l-arranġamenti jilħqu u, fejn ikun possibbli, jeċċedu l-miri ta’ prestazzjoni stabbiliti skont l-Artikolu 11. [Em. 127]

Artikolu 16a

Sħubijiet industrijali

1.  Fornituri tas-servizz tan-navigazzjoni bl-ajru jistgħu jikkooperaw biex jistabbilixxu sħubijiet industrijali, b’mod partikolari dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ appoġġ skont l-Artikolu 10. Is-sħubijiet industrijali jistgħu jappoġġaw blokkijiet funzjonali tal-ispazju tal-ajru wieħed jew aktar, jew kwalunkwe parti minnu biex jimmassimizzaw il-prestazzjoni.

2.  Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li kwalunkwe ostaklu għal sħubijiet bejn ANSPs jitneħħa, filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari kwistjonijiet dwar responsabbiltà, mudelli ta’ ħlasijiet u ostakli għall-interoperabilità. [Em. 128]

Artikolu 17

Il-ġestjoni u t-tfassil tan-netwerk

1.  Is-servizzi  tan-netwerk ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) għandhom jippermettu l-aqwa użu ottimali u flessibbli tal-ispazju tal-ajru u jiżguraw li l-utenti tal-ispazju tal-ajru jkunu jistgħu joperaw fuq it-trajettorji ppreferuti, filwaqt li jippermettu aċċess massimu għall-ispazju tal-ajru u għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru. Dawn is-servizzi tan-netwerk għandhom ikunu mmirati biex jiġu appoġġati l-inizjattivi fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali u għandhom jitwettqu b’mod li jirrispetta s-separazzjoni tal-ħidmiet regolatorji u operattivi. [Em. 129]

2.  Sabiex jintlaħqu l-għanijiet msemmija fil-paragrafu 1, u bla ħsara għar-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-rigward tar-rotot nazzjonali u l-istrutturi tal-ispazju tal-ajru, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jitwettqu  s-servizzi  li  ġejjin taħt ir-responsabbiltà ta' l-funzjonijiet u s-servizzi li ġejjin ikunu kkoordinati minn Maniġer tan-Netwerk: [Em. 130]

(a)  it-tfassil tan-netwerk Ewropew tar-rotot;

(b)  il-koordinazzjoni tar-riżorsi skarsi, ġewwa l-faxex ta’ frekwenza tal-avjazzjoni użati mit-traffiku tal-ajru, b’mod partikolari il-frekwenzi tar-radju u l-kodiċi tar-radar transponder;

(c)  funzjoni ċentrali għall-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru;

(d)  il-forniment ta' portal ta' informazzjoni aeronawtika skont l-Artikolu 23;

(e)  l-ottimizzazzjoni tat-tfassil tal-ispazju tal-ajru, inklużi s-setturi tal-ispazju tal-ajru u l-istrutturi tal-ispazju tal-ajru f’żoni en-route u fit-terminal, f’kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz tan-navigazzjoni tal-ajru u l-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru msemmija fl-Artikolu 16; [Em. 131]

(f)  funzjoni ċentrali għall-koordinazzjoni tal-kriijiet tal-avjazzjoni.

Il-funzjonijiet u is-servizzi  elenkati f'dan is-subparagrafu m’għandhomx jinvolvu l-adozzjoni ta’ miżuri vinkolanti ta’ ambitu ġenerali jew l-eżerċizzju ta’ diskrezzjoni politika. Huma għandhom iqisu l-proposti stabbiliti fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali. Dawn għandhom jitwettqu f’koordinazzjoni mal-awtoritajiet militari skont il-proċeduri miftiehma li jikkonċernaw l-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru. [Em. 132]

Il-Kummissjoni tista’, u f’konformità mar-regoli implimentattivi msemmija fil-paragrafu 4, taħtar lill-Eurocontrol jew lil korp ieħor kompetenti u imparzjali biex iwettaq il- kompiti neċessarji għall-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-Maniġer tan-Netwerk Dawn il-kompiti għandom jitwettaqu b’mod imparzjali, ekonomikament effettiv; Dawn il-kompiti għandom jitwettqu b’mod imparzjali, ekonomikament effettiv u għandhom jitwettqu f’isem l-Unjoni, l-Istati Membri u l-partijiet interessati. Huma għandhom ikunu soġġetti għal governanza xierqa, li tirrikonoxxi r-responsabilitajiet separati għall-provvediment tas-servizzi u għar-regolamentazzjoni, filwaqt li jiġu kkunsidrati il-ħtiġijiet tan-netwerk sħiħ tal-ATM u bl-involviment sħiħ tal-utenti tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri tas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru. Sal-1 ta' Jannar 2020 2016, il-Kummissjoni għandha taħtar Maniġer tan-Netwerk bħala fornitur awtonomu tas-servizzi, fejn possibbli bħal sħubija industrijali. [Em. 133]

3.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ta' delega skont l-Artikolu 26 biex  iżżid mal-lista ta’ servizzi stipulati fil-paragrafu 2  sabiex tadattaha għall-progress tekniku u operazzjonali fir-rigward tal-forniment ta' servizzi ta' appoġġ b'mod ċentralizzat.

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati  dwar  :

(a)  il-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-proċessi u l-proċeduri biex titjieb l-effiċjenza tal-ġestjoni tal-frekwenza ajrunawtika inkluż l-iżvilupp ta’ prinċipji u kriterji;

(b)  il-funzjoni ċentrali biex jiġu kkoordinati l-identifikazzjoni bikrija u r-riżoluzzjoni tal-ħtiġijiet ta’ frekwenza fil-faxex allokati għat-traffiku tal-ajru ġenerali Ewropew biex jiġu appoġġjati d-disinn u l-operat tan-netwerk Ewropew tal-avjazzjoni;

(c)  is-servizzi  addizzjonali tan-netwerk kif definit fil-Pjan  Komprensiv  tal-ATM;

(d)  l-arranġamenti dettaljati għat-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod koperattiv bejn l-Istati Membri, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-funzjoni tal-ġestjoni tan-netwerk għall-ħidmiet imsemmija fil-paragrafu 2;

(e)  l-arranġamenti dettaljati għall-governanza tal-Maniġer tan-Netwerk li jinvolvu l-partijiet interessati operattivi kollha kkonċernati;

(f)  l-arranġamenti għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessati relevanti fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew; u

(g)  fi ħdan l-ispektrum tar-radju allokat għat-traffiku tal-ajru ġenerali mill-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni, qsim tal-ħidmiet u r-responsabbilitajiet bejn il-funzjoni tal-ġestjoni tan-netwerk u l-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali, filwaqt li jiġi żgurat li  s-servizzi  tal-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali jkomplu jwettqu dawk il-kompiti ta’ frekwenza li m’għandhom l-ebda impatt fuq in-netwerk. Fir-rigward ta’ dawk il-każijiet li għandhom impatt fuq in-netwerk, il-maniġers tal-frekwenzi nazzjonali għandhom jikkooperaw ma’ dawk responsabbli għall-funzjoni tal-ġestjoni tan-netwerk biex jiġi ottimizzat l-użu tal-frekwenzi.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3).

5.  Aspetti ta’ tfassil tal-ispazju tal-ajru minbarra dawk imsemmija fil-paragrafi fil-paragrafu 2 u fil-punt (c) tal-paragrafu 4 (c) għandhom jiġu kkunsidrati fuq livell nazzjonali jew fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali. Dan il-proċess tat-tfassil għandu jikkunsidra t-talbiet u l-kumplessità tat-traffiku, il-pjani tal-prestazzjoni tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali jew nazzjonali u l-pjani tal-prestazzjoni lokali, u għandu jinkludi konsultazzjoni sħiħa mal-utenti tal-ispazju tal-ajru rilevanti jew mal-gruppi rilevanti li jirrappreżentaw l-utenti tal-ispazju tal-ajru u mal-awtoritajiet militari skont kif ikun xieraq. [Em. 134]

Artikolu 18

Relazzjonijiet bejn fornituri ta' servizzi

1.  Fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru jistgħu japprofittaw ruħhom mis-servizzi ta' fornituri ta' servizz oħra li kienu ċertifikati jew dikjarati fl-Unjoni  .

2.  Fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru għandhom jifformalizzaw ir-relazzjonijiet tax-xogħol tagħhom permezz ta' ftehim bil-miktub jew arranġamenti legali ekwivalenti, li jkun fihom id-doveri u funzjonijiet speċifiċi assunti minn kull fornitur u li jippermettu għall-iskambju ta'  dejta  operazzjonali bejn il-fornituri tas-servizzi kollha safejn għandu x'jaqsam it-traffiku tal-ajru ġenerali. Dawk l-arranġamenti għandhom ikunu notifikati lill-awtorità nazzjonali ta' sorveljanza konċernati.

3.  F'każijiet li jinvolvu l-forniment ta' servizzi ta' traffiku tal-ajru, l-approvazzjoni tal-Istati Membri konċernati għandha tkun rekwiżita.

Artikolu 19

Relazzjonijiet mal-partijiet interessati

Il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' konsultazzjoni biex jikkonsultaw mal-gruppi rilevanti tal-utenti tal-ispazju tal-ajru u l-operaturi tal-ajrudromi dwar kull kwistjoni ewlenija marbuta mas-servizzi pprovduti u pjanijiet ta’ investiment strateġiku, speċjalment fir-rigward ta' aspetti li jirrikjedu sinkronizzazzjoni bejn l-użu ta' tagħmir bl-ajru u bl-art jew bidliet rilevanti lill-konfigurazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru. L-utenti tal-ispazju tal-ajru għandhom ukoll ikunu involuti fil-proċess tal-approvazzjoni ta' pjani ta' investiment strateġiku. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri li jiddettaljaw il-modalitajiet tal-konsultazzjoni u tal-involviment tal-utenti tal-ispazju tal-ajru fl-abbozzar tal-pjanijiet ta’ fl-approvazzjoni tal-pjani ta' investiment strateġiċi biex tiżgura l-konsistenza tagħhom mal-Pjan Komprensiv tal-ATM u l-proġetti komuni msemmija fl-Artikolu 15. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3). [Em. 135]

Mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-Kumitat tal-Ajru Uniku, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi grupp konsultattiv espert dwar il-fattur uman, li s-sħab soċjali Ewropej tal-ATM u esperti oħra minn korpi rappreżentattivi ta’ persunal professjonali għandhom jappartjenu għalih. Ir-rwol ta’ dan il-grupp għandu jkun li jagħti parir lill-Kummissjoni dwar l-azzjoni reċiproka bejn l-operazzjonijiet u l-fattur uman fis-settur tal-ATM. [Em. 136]

Artikolu 20

Relazzjonijiet ma’ awtoritajiet militari

L-Istati Membri, fil-kuntest tal-politika komuni tat-trasport, għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ftehim bil-miktub bejn l-awtoritajiet kompetenti ċivili u militari jew l-arranġamenti legali ekwivalenti jkunu stabbiliti fir-rigward tal-immaniggjar ta' blokki speċifiċi tal-ispazju tal-ajru.

Artikolu 21

Trasparenza ta' kontijiet

1.  Fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru, tkun xi tkun is-sistema ta'  sjieda  tagħhom jew forma legali, għandhom jiktbu, jissottomettu lill-verifika u jippubblikaw il-kontijiet finanzjarji tagħhom. Dawn il-kontijiet għandhom jikkonformaw  mal-  istandards internazzjonali  tal-kontabilità  addottati mill-  Unjoni  . Fejn, minħabba l-istatus legali tal-fornitur ta' servizz, konformita sħiħa mal-istandards internazzjonali  tal-kontabilità  ma tkunx possibbli, l-fornitur għandu jagħmel sforz biex jikseb konformita tali sal-punt massimu possibbli.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex l-ANSPs jikkonformaw ma' dan l-Artikolu sal-1 ta' Lulju 2017. [Em. 137]

2.  Fil-każijiet kollha, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru għandhom jippubblikaw rapport annwali u jgħaddu regolarment minn verifika indipendenti.

3.  Meta jipprovdu għadd ta’ servizzi, il-fornituri tas-servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru għandhom jidentifikaw u jniżżlu l-ispejjeż u d-dħul li ġej mis-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru, elenkati skont l-iskema għat-talbiet ta’ ħlas għas-servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru msemmi fl-Artikolu 12 u, fejn ikun xieraq, għandhom jinżammu l-kontijiet konsolidati għal sevizzi oħra mhux ta’ navigazzjoni tal-ajru, kif ikunu meħtieġa jagħmlu jekk is-servizzi kkonċernati jkunu pprovduti minn impriżi separati.

4.  L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet kompetenti li għandu jkollhom aċċess għall-kontijiet tal-fornituri ta' servizz li jipprovdu servizzi ġewwa l-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

5.  Stati Membri jistgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet transizzjonali ta' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002  rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (18) għall-fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni ta' l-ajru li jaqgħu taħt l-ambitu ta' dan ir-Regolament. [Em. 138]

Artikolu 22

Aċċess għal u protezzjoni ta' dejta

1.  Safejn għandu x'jaqsam it-traffiku tal-ajru ġenerali, dejta operazzjonali rilevanti għandha tkun skambjata f'ħin reali bejn il-fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru, utenti ta' spazju tal-ajru u l-ajruporti kollha, biex ikunu faċilitati l-ħtiġiet operazzjonali tagħhom. Id- dejta għandha tkun użata biss għal għanijiet ta' operazzjoni. Id-  dejta  għandha tkun użata biss għal għanijiet ta' operazzjoni.

2.  L-aċċess għal dejta operazzjonali relevanti għandu jingħata lill-awtoritajiet proprji, fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru ċertifikati jew dikjarati, utenti tal-ispazju tal-ajru u ajruporti fuq bażi non-diskriminatorja.

3.  Fornituri ta' servizz iċċertifikati jew iddikjarati, utenti ta' spazju tal-ajru u ajruporti għandhom jistabbilixxu kundizzjonijiet standard ta' aċċess għad-dejta operazzjonali relevanti tagħhom barra minn dik (dawk) li jirreferi għaliha l-paragrafu 1. L-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza għandhom japprovaw it-tali kundizzjonijiet standard. Il-Kummissjoni tista' tistipula miżuri dwar il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti għall-iskambju tad-dejta u t-tip ta' dejta kkonċernata b'rabta mal-kundizzjonijiet tal-aċċess u l-approvazzjoni tagħhom. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati  fejn xieraq, skond il-proċedura  ta' eżami  li jirreferi għaliha l-Artikolu 27(3).

KAPITOLU  IV

L-ISPAZJU TAL-AJRU

Artikolu 23

Informazzjoni ajrunawtika elettronika

1.  Bla ħsara għall-pubblikazzjoni mill-Istati Membri tal-informazzjoni aeronawtika, u b’mod konsistenti ma’ din il-pubblikazzjoni il-Kummissjoni, f'ħidma b'kooperazzjoni mal-Eurocontrol  Maniġer tan-Netwerk  , għandha tiżgura d-disponibbiltà tal-informazzjoni ajrunawtika ta' kwalitá għolja, ippreżentata b'mod armoniżzat u li sservi  r-rekwiżiti  tal-utenti rilevanti kollha f'termini tal-kwalità tad-data u fiż-żamma tal-ħin.

2.  Għall-għan ta' paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tiżgura l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ informazzjoni ajrunawtika fuq livell tal-Unjoni taħt forma ta’ portal elettroniku ta’ informazzjoni integrata b’aċċess għall-partijiet interessati. L-infrastruttura għandha tintegra l-aċċess u l-forniment tal-elementi meħtieġa għad-data, iżda mhux limitati għall-informazzjoni ajrunawtika, informazzjoni tal-uffiċjal tar-  rappurtar  tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru (ARO), informazzjoni meterjoloġika u informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-fluss.

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' portal informattiv integrat elettroniku. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura  tal-eżami  msemmija fl-Artikolu 27(3).

Artikolu 24

Żvilupp teknoloġiku u interoperabilità tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

1.  Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati dwar il-promozzjoni tal-iżvilupp teknoloġiku u l-interoperabilità tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru relatata mal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Pjan Komprensiv ATM. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 27(3).

2.  Fir-rigward tar-regoli msemmija fil-paragrafu 1, l-Artikolu 17(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 għandu japplika. Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha titlob lill-EAA tinkludi dawn ir-regoli fil-programm annwali ta' ħdima msemmi fl-Artikolu 56 ta' dak ir-Regolament.

KAPITOLU  V

dispożizzjonijiet finali

Artikolu 25

 Addattament tal-  Annessi

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ta' delega konformi mal-Artikolu 26 sabiex jissuplimentaw jew jemendaw ir-rekwiżiti għall-entitajiet kwalifikati elenkati fl-Anness I u l-kundizzjonijiet li għandhom jinhemżu maċ-ċertifikati li jingħataw lill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru elenkati fl-Anness II sabiex titiqes l-esperjenza miksuba minn awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza fl-applikazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti u kundizzjonijiet jew tal-evoluzzjoni tas-sistema tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru f'termini ta' interoperabilità u forniment integrat ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru.

Artikolu 26

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 11(7), 17(3) u 25 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat ta' seba' snin.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport f’dak li għandu x’jaqsam mas-setgħa ddelegata sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-perijodu ta’ seba’ snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża taċitament għal perijodi ta’ dewmien identiku, sakemm ma jkunx hemm oppożizzjoni jew mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill għal tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu. [Em. 139]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(7), l-Artikolu 17(3) u l-Artikolu 25 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma taffettwax il-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ.

4.  Malli tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 11(7), l-Artikolu 17(3) u l-Artikolu 25 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn (2) min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 27

Proċedura tal-Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku, hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat” Il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Fejn issir riferenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu  4   tar-Regolament (UE) Nru 182/2011

3.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5  tar-Regolament (UE) Nru 182/2011,

Artikolu 28

Konsultazzjoni tal-partijiet interessati mill-Kummissjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ konsultazzjoni fil-livell tal-  Unjoni   biex tikkonsulta dwar kwistjonijiet marbuta mal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, fejn xieraq  . Il-Kumitat dwar id-Djalogu Settorjali speċifiku mwaqqaf skont id-Deċiżjoni  tal-Kummissjoni  98/500/KE għandu jkun involut fil-konsultazzjoni.

2.  Il-partijiet interessati jistgħu jinkludu:

–  il-fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru,

–  l-operaturi tal-ajruporti,

–  l-utenti tal-ispazju tal-ajru relevanti jew il-gruppi relevanti li jirrappreżentaw l-utenti tal-ispazju tal-ajru,

–  l-awtoritajiet militari,

–  l-industrija tal-manifattura, u

–  il-korpi rappreżentattivi tal-istaff professjonali.

Artikolu 29

Korp Konsultattiv tal-Industrija

Bla ħsara għall-funzjoni tal-Kumitat u ta’ Eurocontrol, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi “korp konsultattiv tal-industrija”, li għalih għandhom jappartjenu fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru, assoċjazzjonijiet ta’ utenti tal-ispazju tal-ajru, operaturi tal-ajruporti, l-industrija tal-manifattura u korpi rappreżentattivi tal-persunal professjonali. Il-funzjoni ta' dan il-korp għandha tkun biss li tagħti parir lill-Kummissjoni dwar aspetti tekniċi tal-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew.

Artikolu 30

Relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi

L-Unjoni  u l-Istati Membri tagħha għandhom jimmiraw għal u jappoġġjaw l-estensjoni tal-Ajru Uniku Ewropew għal pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Għal dak il-għan, huma għandhom jagħmlu sforz, jew fil-qafas tal-ftehim konklużi ma’ pajjiżi terzi, jew fil-kuntest  ta' nomini konġunti ta' blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru  jew ftehimiet dwar funzjonijiet ta' netwerk  , biex  imexxu l-għanijiet  ta’ dan ir-Regolament għal dawk il-pajjiżi.

Artikolu 31

Appoġġ minn korpi esterni

Il-Kummissjoni tista’  titlob appoġġ minn  korp  estern   għat-twettiq tal-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament

Artikolu 32

Kunfidenzjalità

1.  La l-awtoritjiet superviżorji nazzjonali tal-avjazzjoni, li jkunu qed jaġixxu skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali, u lanqas il-Kummissjoni ma għandhom jiżvelaw l-informazzjoni ta' natura kunfidenzjali, b'mod partikulari informazzjoni dwar il-fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal-ajru l-ANSPs, ir-relazzjonijiet ta' negozju jew il-komponenti tal-ispejjeż tagħhom. [Em. 140]

2.  Il-paragrafu 1 għandu jkun bla ħsara għad-dritt ta’ żvelar mill-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni sorveljanza jew mill-Kummissjoni fejn ikun essenzali għall-għanijiet biex jissodisfaw dmirijiethom, f’liema każ dan l-iżvelar għandu jkun proporzjonat u għandu jirrispetta l-interessi leġittimi tal-fornituri ta’ servizz ta’ navigazzjoni tal-ajru tal-ANSPs, l-utenti tal-ispazju tal-ajru, l-ajruporti jew il-partijiet interessati rilevanti l-oħra fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali tagħhom. [Em. 141]

3.  L-informazzjoni u d-data pprovduti skont l-iskema ta’ tariffi msemmija fl-Artikolu 12 għandhom jiġu żvelati pubblikament.

Artikolu 33

Penali

L-Istati Membri għandhom jistipulaw regoli dwar il-penali u mekkaniżmi ta' kumpens applikabbli għal ksur ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikulari mill-utenti tal-ispazju tal-ajru u l-fornituri ta’ servizzi , u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u disważivi. [Em. 142]

Artikolu 34

 Reviżjoni  u metodi ta' stima -tal-impatt

1.  Il-Kummissjoni għandha tirrevedi perjodikament l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fit-tmiem ta’ kull perjodu ta’ referenza msemmi fl-Artikolu 11(5)(d). Meta dan ikun iġġustifikat għal dan il-għan, il-Kummissjoni tista’ titlob mill-Istati Membri informazzjoni  rilevanti għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament  .

2.  Ir-rapporti għandu jkun fihom stima tar-riżultati miksuba mill-azzjonijiet meħuda skont dan ir-Regolament inkluża informazzjoni xierqa dwar żviluppi fis-settur, b’mod partikulari dwar aspetti ekonomiċi, soċjali, ta’ impjiegi u teknoloġiċi, kif ukoll dwar il-kwalità ta’ servizz, fid-dawl tal-għanijiet oriġinali u bil-ħsieb ta’  rekwiżiti  futuri.

Artikolu 35

Salvagwardji

Dan ir-Regolament m'għandux jimpedixxi l-applikazzjoni ta' miżuri minn Stat Membru sal-punt li  dawn  ikunu meħtieġa biex jissalvagwardjaw sigurezza essenzali jew interessi ta' politika ta' difiża. It-tali miżuri huma b'mod partikulari dawk li huma importanti ħafna:

(a)  għas-sorveljanza tal-ispazju tal-ajru li huwa taħt ir-responsabbilta tiegħu skond ftehim tan-Navigazzjoni tal Ajru Reġjonali tal-  ICAO  , inkluża l-kapaċità li josserva (jiskopri), jidentifika u jistima l-ajruplani kollha li jużaw spazju tal-ajru tali, bil-ħsieb li jfittex li jissalvagwardja s-sigurezza ta' titjiriet u jieħu azzjoni biex jiżgura  r-rekwiżiti ta' sigurtà  u difiża,

(b)  fil-każ ta' disturbi serji interni li jolqtu (jaffettwaw) ż-żamma tal-liġi u l-ordni

(c)  fil-każ ta' gwerra jew tensjoni serja internazzjonali li tikkostitwixxi theddida ta' gwerra,

(d)  għas-sodifazzjoni tal-obbligi internazzjonali tal-Istat Membru in konnessjoni maż-żamma tal-paċi u sigurtà internazzjonali,

(e)  biex jitwettqu operazzjonijiet u taħriġ militari, inklużi l-possibbiltajiet meħtieġa għall-eżerċizzji.

Artikolu 36

L-Aġenzija  tal-Unjoni Ewropea għall-  Avjazzjoni  (EAA)

Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament l-Istati Membri u l-Kummissjoni, f’konformità mal-irwoli rispettivi tagħhom kif stipulat f’dan ir-Regolament, għandhom jikkoordinaw kif xieraq mal-EAA.

Artikolu 37

Revoka

Ir-Regolamenti (KE) Nri  549/2004, 550/2004, 551/2004  u  552/2004   huma  rrevokati .

 Ir-referenzi għar-Regolament irrevokat għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 38

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl- għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

 REKWIŻITI  GĦALL-ENTITAJIET KWALIFIKATI

1.  L-entitajiet kwalifikati għandhom:

–  ikunu kapaċi jiddokumentaw  l-esperjenza intensiva fl-istima ta' entitajiet pubbliċi u privati fis-setturi tat-trasport tal-ajru, b'mod partikulari fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal ajru, u f'setturi oħra simili f'qasam jew oqsma koperti minn dan ir-Regolament,

–  ikollhom regoli u regolamenti komprensivi għall-istħarriġ perjodiku tal entitajiet imsemmija aktar 'il fuq, ippubblikati u kontinwament ta' kwalità aħjar u mtejba permezz ta' programmi ta' riċerka u żvilupp,

–  ma  jkunux ikkontrollati  minn fornituri ta' servizz ta' navigazzjoni tal ajru, minn awtoritajiet ta'  ġestjoni  ta' ajruporti jew oħrajn impenjati kummerċjalment fil-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru jew servizzi ta' trasport tal-ajru,

–  ikunu stabbiliti  bi staff tekniku, maniġerjali, ta' appoġġ u riċerka sinifikanti proporzjonat max-xogħlijiet li għandhom jitwettqu,

–  jixtru assigurazzjoni ta' responsabbiltà sakemm ir-responsabbiltà  tagħhom  ma tkunx ittieħdet mill-Istat Membru skont il-liġi nazzjonali, jew l-Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament responsabbli għall-ispezzjonijiet.

L-entità kwalifikata,  id-Direttur tiegħu u l-istaff responsabbli li jwettaq il-kontrolli  ma jistax ikun  involut, kemm direttament kif ukoll bħala rappreżentanti awtorizzati, fid-disinn, manifattura, marketing jew manutenzjoni tal-kostitwenti jew sistemi jew fl-użu tagħhom. Dan ma jeskludix il-possibbilta ta' skambju ta' informazzjoni teknika bejn il-manifattur jew kostruttur .

L-entità kwalifikata għandha twettaq  il-kontrolli bl-akbar integrità professjonali possibbli u bl-akbar kompetenza teknika possibbli u  għandha tkun ħielsa  minn kull pressjoni u inċentiv, b'mod partikulari ta' tip finanzjarju, li  jistgħu  jaffettwaw il-ġudizzju  tagħha  jew ir-riżultati tal-ispezzjonijiet  tagħha  , b'mod partikulari minn persuni jew grupp ta' persuni milquta bir-riżultati tal-kontrolli.

2.  Il-persunal   tal-entità kkwalifikata  għandu jkollu:

–  taħriġ tekniku u professjonali tajjeb,

–  għarfien  sodisfaċenti  tar-rekwiżiti  tal-ispezzjonijiet li huma jwettqu u esperjenza adegwata fuq tali testijiet,

–  il-ħila meħtieġa  biex  jifformula  dikjarazzjonijiet, reġistrazzjonijiet u rapporti biex juru li l-ispezzjonijiet ikunu twettqu.

–  imparzjalità  garantita. Ir-remunerazzjoni  tal-persunal  m'għandhiex tiddependi fuq in-numru ta' spezzjonijiet imwettqa jew ir-riżultati ta' spezzjonijiet tali.

ANNESS II

KUNDIZZJONIJIET LI GHANDHOM JINHEMŻU MA' ĊERTIFIKATI

1.  Iċ-ċertifikati għandhom jispeċifikaw:

(a)  l-awtorità nazzjonali ta' sorveljanza tal-avjazzjoni li toħroġ iċ-ċertifikat; [Em. 143]

(b)  l-applikant (isem u indirizz);

(c)  is-servizzi li huma ċertifikati;

(d)  dikjarazzjoni tal-konformità tal-applikant mar-rekwiżiti komuni, kif iddefiniti fl-Artiklu   8b  ta' dan ir-Regolament  (KE) Nru 216/2008  ;

(e)  id-data tal-ħruġ u l-perjodu ta' validità taċ-ċertifikat.

2.  Kundizzjonijiet addizzjonali mehmuża maċ-ċertifikati jistgħu, kif ikun meħtieġ, ikollhom x’jaqsmu ma’:

(a)  aċċess non-diskriminatorju ta' servizzi għal utenti tal-ispazju tal-ajru u l-livell rekwiżit tat-twettiq ta' servizzi tali, inklużi livelli ta' sikurezza u interoperabilità;

(b)  l-ispeċifikazzjonijiet operazzjonali għas-servizzi partikulari;

(c)  iż-żmien li sa fih is-servizzi għandhom ikunu provduti;

(d)  it-tagħmir varju ta' operat li għandu jintuża ġewwa servizzi partikulari;

(e)  limitazzjoni jew restrizzjoni ta' operazzjonijiet ta' servizzi barra dawk konnessi ma' forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru;

(f)  kuntratti, ftehim jew arranġamenti oħra bejn il-fornitur ta' servizz u parti terza u li jikkonċernaw is-servizz(i);

(g)  forniment ta' informazzjoni raġonevolment rekwiżita għall-verifika ta' konformità tas-servizzi mar-rekwiżiti komuni, inklużi pjanti, data finanzjarja u operazzjonali, u tibdil kbir fit-tip u/jew ambitu tas-servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru provduti;

(h)  kull kundizzjonijiet legali oħra li m'humiex speċifiċi għas-servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru, bħalma huma kundizzjonijiet konnessi mas-sospensjoni jew revoka taċ-ċertifikat.

ANNESS III

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 550/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 551/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 552/2004

Dan ir-Regolament

Artikolu 1(1) sa (3)

 

 

 

Artikolu 1(1) sa (3)

 

 

Artikolu 1(3)

 

Artikolu 1(4)

Artikolu 1(4)

 

 

 

Artikolu 1(5)

 

Artikolu 1

 

 

--------------

 

 

l-Artikolu 1(1), (2) u (4)

 

--------------

 

 

 

Artikolu 1

--------------

Article 2 Nri (1) sa (35)

 

 

 

Article 2 Nri (1) sa (35)

 

 

 

 

Article 2 Nri (36) sa (38)

Article 2 Nri 17, 18, 23, 24, 32, 35, 36

 

 

 

---------------

Artikolu 3

 

 

 

---------------

Artikolu 4(1) u (2)

 

 

 

Artikolu 3(1) u (2)

 

 

 

 

Artikolu 3(3) u (4)

Artikolu 4(3)

 

 

 

Artikolu 3(5)

 

 

 

 

Artikolu 3(6)

Artikolu 3(4) sa (5)

 

 

 

Artikolu 3(7) u (8)

 

 

 

 

Artikolu 3(9)

 

Artikolu 2(1)

 

 

Artikolu 4(1a)

 

 

 

 

Article 4(1b) sa (1g)

 

Artikolu 2(2)

 

 

Artikolu 4(2)

 

 

 

 

Artikolu 5(1) u (2)

 

Article 2(3) sa (6)

 

 

Article 5(3) sa (6)

 

Artikolu 3(1) u (2)

 

 

Artikolu 6(1) u (2)

 

 

 

Artikolu 8(1) u (3)

Artikolu 6(3) u (4)

 

 

 

 

Artikolu 6(5)

 

 

 

Article 8(2) u (4)

-------------

 

Artikolu 6

 

 

----------- -

Artikolu 10(1)

 

 

 

Artikolu 7(1)

 

 

 

 

Artikolu 7(2)

 

Artikolu 7(1)

 

 

Artikolu 8(1)

 

 

 

 

Artikolu 8(2)

 

Artikolu 7(4) u (6)

 

 

Artikolu 8(3) u (4)

 

Article 7(2), (3), (5), (7) to (9)

 

 

-------------

 

Artikolu 8

 

 

Artikolu 9

 

 

 

 

Artikolu 10

 

Artikolu 9

 

 

-------------

Artikolu 11

 

 

 

Artikolu 11

 

Artikolu 14

 

 

Artikolu 12

 

Artikolu 15

 

 

Artikolu 13

 

Artikolu 16

 

 

Artikolu 14

 

Artikolu 15a

 

 

Artikolu 15

 

Artikolu 9a(1)

 

 

Artikolu 16(1) u (3)

 

 

 

 

Artikolu 16(2)

 

Artikolu 9a(2), punt (b)

 

 

------------

 

Artikolu 9a(2)

 

 

Artikolu 16(4)

 

 

 

 

Artikolu 16(5)

 

Artikolu 9a(3) sa (9)

 

 

Artikolu 16(6) sa (12)

 

Artikolu 9b

 

 

--------------

 

 

Artikolu 6(1) sa (3)

 

Artikolu 17 (2a) u (2b)

 

 

 

 

Article 17(2c) to (2e)

 

 

Article 6(3) –(4d)

 

Artikolu 17(3) sa (4)

 

 

 

 

Article 17(4e)

 

 

Artikolu 6(1) sa (3)

 

Artikolu 17(1) u (4g)

 

 

Artikolu 6(5) u (7)

 

Artikolu 17(5) u (6)

 

 

Artikolu 6(8) u (9)

 

-------------

 

Artikolu 10

 

 

Artikolu 18

 

 

 

 

Artikolu 19

 

Artikolu 11

 

 

Artikolu 20

 

Artikolu 12

 

 

Artikolu 21

 

Artikolu 13

 

 

Artikolu 22

 

 

Artikolu 3

 

---------------

 

 

L-Artikolu 3a

 

Artikolu 23

 

 

Artikolu 4

 

---------- ----

 

 

Artikolu 7

 

---------- ----

 

 

Artikolu 8

 

---------- ----

 

 

 

 

Artikolu 24(1) u (2)

 

 

 

Artikolu 3(3)

---------- ----

 

 

 

Article 2 sa 3(2)

-------------

 

 

 

Artikoli 3(4) sa (7)

-------------

 

Artikolu 17(1)

 

 

Artikolu 25

 

 

 

 

Artikolu 26

Artikolu 5(1) sa (3)

 

 

 

Artikolu 27(1) sa (3)

Artikolu 5(4) u (5)

 

 

 

-------------

Article 10(2) sa (3)

 

 

 

Artikolu 28(1) u (2)

Artikolu 6

 

 

 

Artikolu 29

Artikolu 7

 

 

 

Artikolu 30

Artikolu 8

 

 

 

Artikolu 31

 

Artikolu 4

 

 

-------------

 

 

 

Artikolu 9

-------------

 

Artikolu 18

 

 

Artikolu 32

Artikolu 9

 

 

 

Artikolu 33

Artikolu 12(2) sa (4)

 

 

 

Artikolu 34(1) sa (3)

Artikolu 12(1)

 

 

 

-------------

 

L-Artikolu 18a

 

 

---- --------

 

 

Artikolu 10

 

----- -------

Artikolu 13

 

 

 

Artikolu 35

L-Artikolu 13a

 

 

 

Artikolu 36

 

 

 

Artikolu 10

-------------

 

 

 

Artikolu 11

Artikolu 37

 

Artikolu 19(1)

 

 

Artikolu 38

 

Artikolu 19(2)

 

 

-------------

 

Anness I

 

Anness V

Anness I

 

 

 

Anness I

-----------

 

Anness II

 

 

Anness II

 

 

 

Anness II

----------

 

 

 

 

Anness III

 

 

 

Anness III

----------

 

 

 

Anness IV

-----------

(1)Għadu ma ġiex ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
(2) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014.
(3)ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.
(4)ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.
(5)ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.
(6)ĠU L 96, 31.3.2004, p. 26.
(7)ĠU L 96, 31.3.2004, p. 9.
(8)ĠU L 225, 12.8.1998, p. 27.
(9)ĠU L 95, 9.4.2009, p. 41.
(10)ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.
(11)ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
(12)ĠU L 134, 30.4.2004, p.114.
(13)ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.
(14)ĠU C 179, 1.8.2006, p. 2.
(15)ĠU L 95, 9.4.2009, p. 41.
(16) ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1.
(17)Eurocontrol twaqqfet mill-Konvenzjoni Internazzjonali tat-13 ta' Diċembru 1960 marbuta mal-Kooperazzjoni għas-Sikurezza fin-Navigazzjoni tal-Ajru, kif modifikata mill-protokoll tat-12 ta' Frar 1981 u riveduta mill-protokoll tas-27 ta' Ġunju 1997.
(18)ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza