Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0305(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0240/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0240/2013

Viták :

PV 11/03/2014 - 19
CRE 11/03/2014 - 19

Szavazatok :

PV 12/03/2014 - 8.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0223

Elfogadott szövegek
PDF 215kWORD 95k
2014. március 12., Szerda - Strasbourg
A fluortartalmú üvegházhatású gázok ***I
P7_TA(2014)0223A7-0240/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0643),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0370/2012),

—  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 23-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0240/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 271., 2013.9.19., 138. o..


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2014. március 12-én került elfogadásra a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0305

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 517/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat