Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0305(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0240/2013

Texte depuse :

A7-0240/2013

Dezbateri :

PV 11/03/2014 - 19
CRE 11/03/2014 - 19

Voturi :

PV 12/03/2014 - 8.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0223

Texte adoptate
PDF 291kWORD 94k
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg
Gazele fluorurate cu efect de seră ***I
P7_TA(2014)0223A7-0240/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră (COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0643),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0370/2012),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0240/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 271, 19.9.2013, p. 138.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006
P7_TC1-COD(2012)0305

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 517/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate