Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0124(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0386/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0386/2013

Viták :

PV 11/03/2014 - 20
CRE 11/03/2014 - 20

Szavazatok :

PV 12/03/2014 - 8.17
CRE 12/03/2014 - 8.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0224

Elfogadott szövegek
PDF 200kWORD 44k
2014. március 12., Szerda - Strasbourg
A munkavállalók szabad mozgása ***I
P7_TA(2014)0224A7-0386/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0236),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 46. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0114/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 19-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0386/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 341., 2013.11.21., 54. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 12-én került elfogadásra a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0124

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/54/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat