Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0124(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0386/2013

Texte depuse :

A7-0386/2013

Dezbateri :

PV 11/03/2014 - 20
CRE 11/03/2014 - 20

Voturi :

PV 12/03/2014 - 8.17
CRE 12/03/2014 - 8.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0224

Texte adoptate
PDF 276kWORD 43k
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg
Libera circulație a lucrătorilor ***I
P7_TA(2014)0224A7-0386/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0236),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 46 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0114/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0386/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 341, 21.11.2013, p. 54.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor
P7_TC1-COD(2013)0124

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/54/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate