Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0277/2013

Předložené texty :

A7-0277/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Vysvětlení hlasování
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Vysvětlení hlasování
PV 12/03/2014 - 8.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Přijaté texty
PDF 366kWORD 82k
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk
Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ***I
P7_TA(2014)0225A7-0277/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0628),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0367/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 2013(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. května 2013(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Petičního výboru (A7-0277/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 33.
(2) Úř. věst. C 218, 30.7.2013, s. 42.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijeté dne 9. října 2013 (Přijaté texty P7_TA(2013)0413).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
P7_TC1-COD(2012)0297

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2014/52/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí