Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0297(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0277/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0277/2013

Viták :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Szavazatok :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
A szavazatok indokolása
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
A szavazatok indokolása
PV 12/03/2014 - 8.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Elfogadott szövegek
PDF 284kWORD 79k
2014. március 12., Szerda - Strasbourg
Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata ***I
P7_TA(2014)0225A7-0277/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0628),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0367/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2013. február 13-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. május 30-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A7-0277/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3),

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 133., 2013.5.9., 33. o.
(2) HL C 218., 2013.7.30., 42. o.
(3) Jelen álláspont helyettesíti a 2013. október 9-én elfogadott módosításokat (Elfogadott szövegek P7_TA(2013)0413).


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2014. március 12-én került elfogadásra az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0297

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/52/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat